Tag Archives: Reseindustrin

Västmanland väcker stort intresse i Ryssland

Swedish Workshop i Ryssland arrangerades av VisitSweden i början av oktober. Västmanland var på plats och det gick över förväntan! Vi hade lyckats förboka 34 möten men fick till några extra på plats så vi träffade totalt 40 ryska researrangörer.

Workshop -RysslandEn mötesdag hölls i St Petersburg och en i Moskva. De flesta arrangörer verkade intresserade av vad vi erbjuder. Kombinationen med natur och historia så nära Stockholm verkade vara en vinnare. Vi har lärt oss mycket om den ryska marknaden och delar gärna med oss till de som är intresserade. Mest intressant för vår region är nog att en stor medelklassmarknad av barnfamiljer växer starkt samt att många ryska arrangörer arbetar med incentive-grupper, vilket är intressant för många av våra aktörer.

Men för att lyckas på den ryska marknaden behöver vi nu göra vår hemläxa. Många arrangörer efterfrågar informationsmaterial på ryska samt rysktalande guider eller tolkar. För den som är villig att satsa på detta finns stora förutsättningar för framgång. De aktörer som är delaktiga i vårt internationella arbete har fått information och kontakter.

Sommarturismen 2013: Rekordstora ökningar av antalet övernattningar i Västmanland

Det totala antalet övernattningar på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter ökade med 17,4 procent i jämförelse med föregående år. Västmanland och Örebro är de län som står för de högsta procentuella ökningarna i landet. Övriga län inom Östra Mellansverige minskar eller ökar i mindre omfattning.

Fler utländska gästnätter i länet
Sommarstatistiken 2013 -bildDe utländska gästnätterna på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter ökade med 5,4 procent i jämförelse med föregående år. Övriga län inom Östra Mellansverige minskade eller ökade mellan -2,9 och 9,7 procent, Örebro ökade mest i landet med 44,5 procent.

Logiintäkterna i länet ökade
Logiintäkterna på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 3 procent i jämförelse med föregående år. Övriga län inom Östra Mellansverige ökade mellan 0,2 och 8,8 procent.

– Vår vision är att omsättningen i länets besöksnäring ska fördubblas till 2020, därför är det glädjande att se att intäkterna fortsätter att öka hos länets kommersiella anläggningar. En ökad omsättning är en förutsättning för att kunna skapa en hållbar besöksnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, säger Henrik Wester, turismutvecklare, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Utvecklingen i landet som helhet
Efter två år med minskad sommarturism i Sverige ökade åter antalet övernattningar med 1,4 procent jämfört med i fjol. Ökningen var störst under juni, men även under juli och augusti ökade antalet övernattningar. Logiintäkterna steg med 2,8 procent till totalt 5,6 miljarder kronor.

Av de utländska besökarna ökade antalet övernattningar från Finland, Italien, Tyskland och Schweiz mest. Från grannländerna Norge och Danmark minskade dock övernattningarna. Det resulterade i att det totala antalet övernattningar från utlandet minskade med 1,9 procent.

– Turismen är viktig för Sveriges ekonomi och den bidrar till ökad sysselsättning. En viktig del i vårt arbete är att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Kontakt
Henrik Wester, 021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se.

Fakta om inkvarteringsstatistiken

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privat förmedlade stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i olika delar av Sverige. Varje månad lämnar de kommersiella förmedlarna och boendeanläggningarna data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter, men många fler är beroende av turiststatistiken för att ha goda beslutsunderlag. Såväl beslutsfattare, myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som utredningsinstitut använder statistiken för egna analyser.

Statistiken publiceras varje månad på Tillväxtverkets och på SCB:s webbplatser: tillvaxtverket.se respektive scb.se. Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

Vi säljer västmanländska produkter i Ryssland!

Nästa vecka åker vi till Swedish Workshop som VisitSweden anordnar i Ryssland. Under en dag i St Petersburg och en dag i Moskva har vi lyckats boka in totalt 34 möten med researrangörer.

Kolarbyn -ryssar på besökDen ryska marknaden är ny för oss och det ska bli mycket intressant att se om det kan leda till framtida affärssamarbeten. Enligt VisitSwedens utlandskontor i Ryssland gäller följande:

Ryssar…
…reser alla tider på året.
…bor oftast på hotell.
…vill boka färdiga paket hos researrangör.
…väljer Skandinavien för att det är tryggt, gästvänligt och har fina naturupplevelser.

Cirka 4 miljoner ryssar finns med i VisitSwedens målgrupp ”Den Globala Resenären”. Den Globala Resenären reser utomlands minst en gång per år och är mellan 25 och 64 år gammal.

Fyra typer av besökare kommer till Sverige från Ryssland.

* Kryssningsturister som kommer till Stockholm för dagbesök. Spenderar pengar på souvenirer, kan inte engelska.
* Gruppresenärer som oftast åker på bussresa. Bokar hos researrangörer, kan inte engelska, spenderar pengar på souvenirer och presenter.
* Individuella turister som främst kommer med flyg och är bra på engelska. Bor på hotell och vill uppleva svensk kultur och mat. 50 % köper resan från researrangörer och 50 % bokar själva.  Detta segment ökar snabbast.
* Premium/lyx-resenärer som vill ha privat guidade turer bo på fina hotell och shoppa.

För mer information om vårt internationella arbete kontakta Åsa Stanaway, asa.stanaway@vkl.se.

The Essence of Sweden – det internationella nyhetsbrevet väcker nyfikenhet

I veckan skickade vi ut vårt internationella nyhetsbrev till utländska researrangörer, återförsäljare, samarbetspartners och media. Samma dag fick vi respons från mottagare som ville veta mer och det kom även flera förfrågningar från företag som ville bli tillagda på vår sändlista för kommande utskick.

Nyhetsbrev11Nyhetsbrevet når ett 1000-tal mottagare och lyfter fram de aktörer som är med i vårt arbete på Internationellt Nivå 2.  Denna gång uppmanade vi till att boka möten med oss på Swedish Workshop i St. Petersburg och Moskva. Nyhetsbrevet innehåller även nyheter om Folkhemsturen ”Sweden – The Middle Way”, information kring vår produktmanual för researrangörer som finns online på www.theessenceofsweden.se samt en presentation av Skantzen Brukshotell. Läs brevet här.

Vill du få kommande utskick? Skicka ett e-post till asa.stanaway@vkl.se så lägger hon upp er på sändlistan.

Nominera till TRIP Award 2013

Rese- och Turistnäringen i Sverige vill, via TRIP Award, uppmärksamma det goda företagandet inom näringen. TRIP Award ska bidra till att öka kvalitén i företagandet samt lyfta fram goda exempel både inom och utanför vår näring. Dessutom ska TRIP Award framvisa för omgivningen, framför allt näringslivet, att rese- och turistnäringen är en expansiv och utvecklande näring som i allra högsta grad bidrar till svensk välfärd.

statyett utan RTSNominering
- TRIP Award ska premiera goda exempel från näringen
– TRIP Award ska inspirera företagare och entreprenörer i näringen
– TRIP Award sprider kännedom till övriga aktörer inom näringen om de goda exemplenTrip Award delas ut inom fyra kategorier:

1) Bäst nyttjande av marknadsföring och distribution
2) Årets uppstickare
3) Årets starkaste comeback
4) Årets innovation

Vinnarna av Trip Award utses på Svenska Turistgalan den 17 oktober och premieras med fri utställningsplats på TUR-mässan 2014

Stadig ökning av utländska besök och rekordstor ökning av konsumtionen i regionen

Intresset för att besöka Sverige växer. Antalet utländska besök i landet ökar med 3,9 procent till 16 miljoner, enligt Tillväxtverkets senaste gränsundersökning. Regionen Östra Mellansverige, d v s Närke, Sörmland, Uppland, Västmanland och Östergötland, tar emot 10 procent av det totala antalet utländska besök.

IBIS2012 -regionerDet visar den nationella gränsundersökningen IBIS 2012, som presenteras av Tillväxtverket. Undersökningen bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare när de lämnar Sverige vid de mest använda gränspassagerna.

Östra Mellansveriges…
… andel av de utländska privatresenärerna i Sverige: 11 %, en ökning med 3 procentenheter från 2011.
… andel av de utländska affärsresenärerna i Sverige: 8 %, samma som för 2011.
… andel av endagsbesökarna i Sverige: 5 %, en ökning med 2 procentenheter från 2011.
… andel av flerdagsbesökarna i Sverige: 12 %, en ökning med 1 procentenhet från 2011.

Rekordstor ökning av konsumtionen
– Den totala genomsnittliga konsumtionen under vistelsen fördelat per person och dag ökade till 603 kr inom Östra Mellansverige, vilket är en ökning med hela 27 procent. Den procentuella ökningen i regionen är tillsammans med Västsverige högst i landet. Av totalt åtta regioner är det endast tre som ökar konsumtionen, säger Henrik Wester, Turismutvecklare på Västmanlands Kommuner och Landsting.

- En ökad konsumtion hos våra besökare är en av de viktigaste faktorerna för att nå visionen om en hållbar och fördubblad besöksnäring i Västmanlands län 2020, fortsätter Henrik.

Marknader
Majoriteten av besöken kom från Danmark, Norge och Finland, som tillsammans stod för 55 procent av den totala inkommande turismen. Tyskland stod för över 12 procent av besöken. Den största marknaden utanför Europa var USA med nära 500 000 besök.

Sverige är ett land som många besökare återvänder till, 82 procent besöker landet igen. Majoriteten av besöken kommer från våra grannländer, Danmark 22 procent, Norge 17 procent och Finland 16 procent. 92 procent av besökarna var nöjda eller mycket nöjda med besöket i Sverige. De utländska besökarna associerar främst Sverige med naturupplevelser, vänlighet och hållbarhet.

Syfte
För 20 procent av alla besök var huvudsyftet en affärsresa och för 80 procent var huvudsyftet privatresa. Det innebär att 3,1 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 12,8 miljoner privatresor. Antalet affärsresenärer ökade med 22 procent medan antalet privatresenärer ökade med mindre än en procent jämfört med 2011. För affärsbesöken var det vanligaste syftet med resan enskild affärsresa och företagsmöte. För 35 procent av de totalt 12,8 miljonerna privatbesök var huvudsyftet fritids-/semesterresa och för 22 procent besök hos släkt/vänner.

Aktiviteter
De vanligaste aktiviteterna under besöken var restaurang/bar/café/kiosk som 62 procent ägnade sig åt och shopping som 57 procent ägnade sig åt.

Konsumtion
De utländska besökarnas konsumtion fördelas bland annat på kategorier som boende, restaurang, hyrbil och shopping. I genomsnitt spenderade utländska resenärer totalt 800 svenska kronor per person och dag under sitt besök i Sverige det är något högre än 2011 då motsvarande siffra var 725 SEK. Mest per person och dag spenderar besökare från Ryssland, 1 114 SEK

Vistelse
Storstadsregionerna tog emot majoriteten av besöken. Stockholms län hade 6,7 miljoner besök, Sydsverige (inklusive centrala Malmö) 3,9 miljoner och Västsverige (inklusive centrala Göteborg) 4 miljoner. De flesta vistades i ett enda riksområde under hela sitt besök i Sverige. 2012 var det 84 procent som vistades inom ett riksområde och 16 procent som besökte två eller flera.

Associationer
I 2012 års enkät tillkom en ny fråga som handlade om vad besökarna främst tänker på när de tänker på Sverige. 55 procent av alla besökare svarade naturupplevelser. Andra associationer som vänligt, hållbarhet, sund livsstil, frihet och öppenhet hade också höga andelar.

Hela undersökningen IBIS 2012 går att ladda hem på här.

1 200 nya turistföretag i Sverige

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning av antalet nya turistföretag med sex procent i jämförelse med fjolåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turistföretag. Sett till antal nya turistföretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Det visar Turistnäringens Företagarindex som presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, i Almedalen idag.

rts_webbhuvud_log

 

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. Även om nyföretagandet har minskat med sex procent för turistnäringen, är utvecklingen starkare än för företagsverige i helhet där det totala nyföretagandet har minskat med 11 procent enligt Nyföretagarbarometern (Nyföretagarindex 2012 framtagen av Nyföretagarcentrum). För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet turistföretag har ökat med en procent under 2012.

– Trots dämpad etableringstakt kan vi konstatera att det fortfarande är nästan 50 procent högre nyföretagande inom turism än riksgenomsnittet. Vi är en näring i stark tillväxt där företagarna visar en hög optimism och framtidstro. Här finns det för samhället en enorm guldgruva. Utmaningen är dock att näringen består av många småföretag och det är brist på expansionskapital. För att höja tillväxttakten är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för de mindre bolagen att kunna växa och bli lönsamma, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Flest turistföretag bildades inom kategorin fritids- och nöjesverksamhet under 2012 med 320 nya bolag (338 år 2011). Campingar och vandrarhem sticker ut som de företagskategorier där nyföretagandet ökar mest. Vandrarhem ökade med 34 procent jämfört med 2011 och campingar med 17 procent. Under 2012 registererades totalt 51 nya vandrarhem och 28 nya campingar i Sverige.

Den optimistiska synen på framtiden hos svenska turistföretagare vad gäller ekonomisk utveckling är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. 54 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med fjolårets 57 procent. Optimismen är störst hos turistföretagare i norra Sverige med Norrbotten i topp, och lägst i södra Sverige med Skåne och Blekinge.

Undersökningen visar även att 19 procent av turistföretagarna planerar att nyanställa, jämfört med 18 procent i fjolårets undersökning. Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden vad gäller nyanställning är kategorin resebyråer och researrangörer där hela 35 procent anger att de planerar att öka antalet heltidsanställda. Verksamheter med inriktning mot kultur är mest tveksamma till nyanställningar inom de närmaste tolv månaderna.

Enkätundersökning – viktigaste frågan för att skapa tillväxt
Generellt rankar turisföretagen ökade investeringar i turistnäringen som den viktgaste frågan tillsammans med att öka antalet utländska besökare. 23 procent ser investeringsviljan som den viktgaste medan ökat antal internationella besökare får 21 procent av företagarnas röst. Även övriga frågor rankas högt (förutom lagar & regler kring miljö).

Enkätundersökning – hinder för tillväxt
Om man istället vänder på frågan och ser vad företagen tycker är de största hindren för tillväxt så upplevs begränsad tillgång till kapital fortsatt som det största hindret (20 procent). Det finns idag en avsaknad av investeringsvilligt kapital i turistnäringen som har flera orsaker. Det saknas en tydlig trappstegsmodell för investeringsprocessen och det är idag svårt att se skalbarhet i affärsmodellen. Det finns heller ingen tydligt definierad avyttringspotential och förmågan hos företagen att attrahera kapital är låg. Turistnäringen uppvisar få goda exempel på företag som är noterade på en publik aktielista, därmed blir det svårt att värdera företagen.

Se rapporten i sin helhet.

Turismen växer stadigt och skapar nya jobb

Förra veckan presenterade Tillväxtverket årsbokslutet för den svenska turismen 2012 som redovisar turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige.

TuristkronanBokslutet visar att turismen fortsatte att växa. Omsättningen ökade med nästan fem procent till 275,5 miljarder kronor. Under fjolåret stärktes också turismens effekter på exporten och sysselsättningen.

Turismen bidrog med arbete åt 168 000 personer, vilket är en ökning med 37 100 personer sedan år 2000. Mätt i medeltal sysselsatta ökade antalet sysselsatta inom turismen med 5,7 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 0,9 procent.

För ett exportberoende land som Sverige har turismen fått en allt större betydelse. Under år 2012 växte turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster till 6,1 procent. Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 162 procent. Även relationen mellan import- och exportvärdet för turismen stärktes under 2012. Under det tredje kvartalet 2012 var till och med exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) högre än importvärdet (svenskars konsumtion utomlands).

– Turismen fortsätter att växa i relation till Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning, men för att skapa en långsiktig och stärkt internationell konkurrenskraft krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar, framför allt hos de offentliga aktörer som äger eller förvaltar de förutsättningar eller regelverk som har betydelse för turismens utveckling, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker på Tillväxtverket.

Mer fakta om svensk turism:
* Under 2012 spenderade utländska besökare 106,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer nästan 169 miljarder kronor i Sverige.
* Den totala omsättningen för turismen i Sverige har ökat med drygt 83 procent i löpande priser sedan 2000.
* Svenskarnas privata turismkonsumtion i Sverige har ökat med cirka 70 procent sedan 2000.
* Under 2012 var momsintäkterna av utländska besökares konsumtion i Sverige 14,5 miljarder kronor.
* Under 2012 var turismens andel av Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, tre procent.

Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.

Västmanländska upplevelser på Camping.se

Arbetet med aktivitetsbroschyren skapar allt fler möjligheter till försäljning av länets bokningsbara aktiviteter. De bokningsbara aktiviteterna har tidigare väckt stort intresse hos utländska researrangörer och blir en allt viktigare del i det internationella arbetet. Nu lanseras även några av aktiviteterna på camping.se.

Camping Key EuropeSveriges Camping- & stugföretagares Riksorganisation (SCR) har tillsammas med Turismfunktionen valt ut produkter ur aktivitetsbroschyren ”The Essence of Sweden” som erbjuds innehavare av Camping Key Europe. Camping Key Europes erbjudanden är rabatterade och informationen finns på svenska, engelska och tyska.

De västmanländska erbjudandena finner du här.

Aktivitetsbroschyren lyfter fram lättillgängliga upplevelser som säljs via återförsäljare, hotell och turistbyråer. Den skapar också en gemensam affärsstruktur för länets besöksnäring, vilket är en förutsättning för en framgångsrik utveckling och försäljning. Aktivitetsbroschyren är en del i Turismfunktionens affärsutvecklingsprocess och ingår i Internationellt Nivå 1.

Läs mer om processen här.

Visningsresa för Wildlife Worldwide

Förra veckan hade Västmanland och Gävleborg besök av Brian Wood och Nick Garbutt från Wildlife Worldwide, båda med många års erfarenhet som researrangörer och guider runtom i världen. WildSweden tog hand om gästerna och visade dem runt på boendeanläggningar och olika safariturer, bland annat älg, bäver, varg, uggla, tjäder och björn. Resan började i Västmanland och avslutades med björnskådning i Hälsingland.

Wildlife WorldwideWildlife Worldwide har arrangerat viltskådningsresor i 21 år och är den största arrangören i Storbritannien av skräddarsydda viltskådningsresor. De säljer allt från isbjörnar på Arktis och valar i Canada till noshörningar i Nepal och Pingviner i Argentina. De säljer även redan björn- och vargskådning i Finland med stor framgång. Sverige är än så länge en vit fläck på deras karta.

Det började med att de hörde av sig till Marcus Eldh på WildSweden för att se om de kunde träffas för att diskutera ett samarbete. Marcus hänvisade då till Åsa Stanaway som han visste var på väg till World Travel Market i London våren 2013. Med sig på mässan har Åsa produktmaterial från WildSweden eftersom de är en del av den internationella satsning som VKL driver sedan några år. Åsa bestämde träff med Teresa från Wildlife Worldwide som intresserat tog del av WildSweden’s utbud av viltskådningsresor och hur de arbetar. Via epost bjöd Marcus sedan in Wildlife Worldwide till en visningsresa så att de själva kan få en chans att se hur de arbetar.

Under fem dagar fick Brian och Nick uppleva så mycket som möjligt av det regionen har att erbjuda vad gäller vilda djur. Särskilt intresserade var de av att kunna fotografera vilda djur, men även skådning med kikare. Många av djuren finns kring Skinnskatteberg men en klar fördel är också att vi även kan visa upp björn bara 3-4 timmar härifrån. Mysiga boendeanläggningar med helpension och flexibilitet vad gäller mattider och matsäckar är en grundförutsättning. Guidning på engelska och transfer i minibussar är också ett krav. En klar fördel är att vi har mycket att erbjuda bara 2 timmar från London med flyg och sedan 2-3 timmar med bil.

Tillsammans med WildSweden ska nu Wildlife Worldwide sätta ihop olika program som ska erbjudas på den brittiska marknaden med start under 2014.

Direkt efter hemkomst efter resan skickade Nick detta epost:
Dear Marcus,
Thank you so much for you wonderful hospitality last week. I really enjoyed the various wildlife watching and photography options that you have generated and showed us. We were also very impressed with Hakan and Eva at Vargas Lodge and also managed to visit the bear hide built by Peo Carlsson. Brian and I have chatted through ideas and we feel sure that it will be possible to offer a photographic tour, perhaps starting next year. I will chat through the options and refine the ideas with other colleagues at Wildlife Worldwide and we will be in touch again shortly.

Best wishes, Nick

- Det här är ett klockrent exempel på ett väl fungerande samarbete inom besöksnäringen och hur vårt internationella arbete skapar bättre förutsättningar för affärer mellan regionens företag och internationella återförsäljare,  säger Henrik Wester.