Optimism & kritiska behov i årets konjunkturbarometer

Turismen slog alla rekord år 2008 och efter åtta år i rad av tillväxt är omsättningen nu 244 miljarder RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige har i samarbete med regionala turistorganisationer frågat näringens företagare om utvecklingen. Undersökningen visar att 65 % ser positivt på den ekonomiska utvecklingen i näringen. Över 50 % planerar för nyinvesteringar samt att lönsamhet och tillväxt är de viktigaste frågorna för före-tagarna. Över 80 % beräknar att öka antalet anställda eller att antalet anställda kvarstår.

I Västmanlands länF1010025
Nästan 45 % av länets företag har en omsättning som är mindre än en miljon per år. Det är en tydlig signal på att många av företagen inte ger en tillräcklig inkomst för att man skall kunna leva på verksamheten eftersom en helårstjänst inom besöksnäringen motsvarar en omsättning på ca 1,5 miljoner. Fler än hälften uppger att tillväxt och lönsamhet är de viktigaste frågorna för näringen just nu. Samtidigt är framtidstron stark i länet, mer än två tredjedelar ser optimistiskt på förutsättningarna för ekonomisk utveckling den närmsta tiden och hälften planerar för investeringar i företaget.

Åtta av tio företag anser att samverkan med andra företag är viktig för deras utveckling. I jämförelse med övriga landet uppger en högre andel att även samverkan med offentliga aktörer är vik-tig. Nästan nio av tio företag saknar nätverk för samverkan inom t ex marknadsföring, företags- och produktutveckling samtidigt som man har en bra bild av var man kan få stöd för företagsutveckling samt offentliga och privata finansieringsstöd. Nästan en fjärdedel uppger att de saknar affärskunskaper kring marknadsföring/försäljning i sin verksamhet. Nästan lika hög svarsfrekvens fick även svarsalternativet affärsutveckling/strategier.

I Västmanland var det en betydligt högre andel offentliga organisationer som besvarade enkäten i jämförelse med Sverige som helhet. Detta kan i viss mån ha påverkat resultatet genom att t ex andelen aktörer som anger sin huvudsakliga verksamhet inom Kultur och Övrigt är oproportionerligt hög. Likaså gäller det andelen företag som har svarat att de har en året runt verksamhet.

Vår tolkning av undersökningen är att vi bör bibehålla vårt verksamhetsfokus på Turismfunktionen. Med andra ord att fortsätta utveckla arbetet med våra långsiktigt strategiska insatser och att stötta aktörerna i deras affärsmässiga utveckling. Läs mer i den nationella och regionala rapporten här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s