Turismfunktionen är utvärderad

Under hösten 2009 genomfördes en utvärdering av Turismfunktionens arbete och uppdrag. Syftet med utvärderingen var att jämföra dagens verksamhet med den utredning som gjordes inför bildandet av verksamheten hösten 2006 och få en bild över hur Turismfunktionens samarbetspartners uppfattar verksamheten.

Utvärderingen genomfördes av en extern utredare som har jämfört den föregående utredningen med verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för Turismfunktionen. Utredningen har även innefattat intervjuer med ett 20-tal företag och organisationer inom besöksnäringen. Utifrån studien och intervjuerna har utredaren gjort en sammanställning och reflektion över hur verksamheten har utvecklats och hur den uppfattas idag. Utvärderingen ligger nu till grund för Turismfunktionens fortsatta utvecklingsarbete.

Sammanfattning
Från att se Västmanlands län som en helhet, en egen destination som ska marknadsföras och lyftas fram, har andra vägar börjat bli mer tydliga. Västmanland som begrepp eller egen destination tenderar att minska i betydelse. Det är vad som erbjuds i området som är betydelsefullt och attraktivt. Stödet från Turismfunktionen till aktörerna/företagarna inriktas mer som ”hjälp till självhjälp”. Tanken att företagen inom besöksnäringen ska bära sig själva blir mer framträdande.

En tydligare kommersiell inriktning efterfrågas och initieras i fler sammanhang där länsturismansvarig och aktörer i området möts. Fokus på säljbarhet blir allt tydligare. Paketering av attraktiva upplevelser och aktiviteter efterfrågas mer och mer, ofta från utlandet. Exportmognad gentemot utlandsmarknaden är en lika intressant och viktig fråga som att utveckla produkter med hög attraktionskraft. Fler aktörer önskas och produkter med kvalitet. Paketering och bokningsbart återkommer som begrepp hos många respondenter. Exportmognad efterfrågas, gärna i form av ut-bildning. Hjälp att gemensamt rikta sig mot en större marknad, men inte glömma Sverigemarkna-den. Hjälp med att bli affärsmässig. Turismfunktionens roll fungerar bra, men informationsflödet uppskattas olika mycket och vissa vill ha mer.

Någon klar och tydlig uppfattning som skiljer företagare och offentligt ansvariga åt i frågorna finns inte, t ex framförs uppfattningen om ökad exportmognad från flera oavsett position. I någon fråga kan både en offentlig eller en företagare ha en egen uppfattning som skiljer, men det är inget mönster utan gäller enskilda frågor.

Den nuvarande verksamhetens inriktning stämmer väl med målen i 2009 års verksamhetsplan. I verksamhetsplanen för 2009 finns nedanstående stycke formulerat under rubriken Utgångspunkt för verksamheten som väl beskriver både nuvarande inriktning och framtidsplan.

’’Besökarens uppfattning om länet grundläggs i de upplevelser och den ”äkthet” som länet och dess besöksmål kan erbjuda. Detta medför att marknadsföringen av länets aktörer skall baseras på respektive destinations och besöksmåls identitet. Därigenom läggs grunden till en stärkt profilering av vår region.’’

Utvärdering av Turismfunktionen vid VKL 2009 (Klicka på länktexten)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s