Västerås kritiseras för bristande turismstrategi, men är i topp

Det är Föreningen Turism i Sverige som kritiserar Västerås för att inte ha en turismstrategi.
– Om kommunen inte vill satsa på turismen bör det vara ett aktivt val och inte av en slump, säger Eva Hedenström från föreningen.

30 procent av Sveriges kommuner saknar turismstrategi, en av dessa kommuner är Västerås. Det visar en ny undersökning från Föreningen Turism i Sverige, FörTur, som uppmanar kommunen att ta fram en turismstrategi.
– Fler än nio av tio kommuner säger att turismnäringen kommer vara viktigare för att skapa arbetstillfällen om fem år än vad den är idag. Om Västerås kommuns politiker upprättar ett politiskt fastslaget dokument som innehåller en strategi för turismen så kan det vara en bra grund för att få turismnäringen i kommunen att växa, säger Eva Hedenström, vd på FörTur.

FörTur menar att en turismstrategi hjälper kommunen att ta hänsyn till hur turismen påverkas när man fattar beslut i vardagen, oavsett om det handlar om bygglov, belysning av gator, parker och torg eller planering av nya vägar. Bra kommersiell service och god tillgång till kultur och nöjen gör kommunen mer attraktiv och gör att både turister och invånare trivs. Undersökningen från FörTur visar att 93 procent av landets 175 tillfrågade kommuner spår att turismnäringen kommer få ökad betydelse för antalet arbetstillfällen om fem år. Tre av fyra kommuner uppger att turismnäringens omsättning påverkats positivt eller inte alls av den senaste lågkonjunkturen. Samtidigt som intresset för turism är stort bland kommunerna uppger 30 procent av kommunerna att de saknar en turismstrategi. Det är dock en förbättring sedan år 2006 då hälften av landets kommuner saknade en turismstrategi.
– Turismnäringen kan inte flytta och den är viktig för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för en kommun som Västerås. Om kommunen inte vill satsa på turismen bör det vara ett aktivt val och inte av en slump, säger Eva Hedenström.

”Västerås i topp när det gäller turismstrategi”
Jan Johansson, marknadsföringschef på Västerås & Co  är tveksam till FörTurs undersökning om att Västerås saknar strategi för turismen.
– Västerås är en av de mer framstående städerna i landet – där affärsplanen är väl förankrad bland stadens politiker, säger han.

Jan Johansson menar att Föreningen Turism i Sveriges definition av turismstrategi är alldeles för bred. Han menar att den innehåller för många saker som exempelvis skyltning, plogning av gator, parkeringsplatser och belysning och han är tveksam till om de kommuner som svarat ja verkligen har en sådan plan där allt detta ingår.
– Inom Västerås Stad finns en utarbetad affärsplan för turismen kallad ”Det goda värdskapet”. Den innehåller bland annat syfte, mål, delmål, vision och strategi för staden då det gäller bland annat fritidsturism, affärsturism och evenemang, säger han.

Målsättningen med affärsplanen är en:
• omsättningsökning för den lokala turistbranschen med 400 miljoner kronor/år för perioden 2008–2011
• tillväxt med 10 nya turistföretag
• 2 % starkare tillväxt än konkurrentstäderna i antalet uthyrda hotellrum per år.

De viktigaste förutsättningarna, enligt dokumentet, för att uppnå affärsplanens mål är att den lokala samordningen är stark, att Västerås & Co har en budget avpassad för målen, att det nya evenemangsområdet Rocklunda utvecklas positivt, att den planerade Kokpunkten blir verklighet, att Västerås stads satsning på Västerås skärgård som turistområde genomförs och att möten och evenemang årligen arrangeras i den omfattning som krävs samt att stadens höga omsättning inom shopping behålls.
– Turismen är jätteviktig för Västerås. Under perioden 27 april till 23 juni kommer exempelvis flera tusen österrikare att besöka, bo på hotell och delta på utflykter runt om i länet. Totalt kommer det att generera drygt 10 000 gästnätter under perioden. Turistsatsningen är ett samarbete mellan Västerås & Co, Turismfunktionen inom Västmanlands Kommuner & Landsting (VKL) och Visit Sweden. Västerås & Co planerar också att utnyttja hamnområdet ännu mer bland annat utvecklas Skärgårdsdagarna i maj med en båtmässa.

Text: Lasse Olsson, Västerås Tidning.

One response to “Västerås kritiseras för bristande turismstrategi, men är i topp

  1. Pingback: Tweets that mention Västerås kritiseras för bristande turismstrategi, men är i topp | Turism i Västmanland -- Topsy.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s