Sveriges första utvecklingscenter för turistnäringen etableras

Svensk turistnäring består till allra största delen av mikro- och småföretag, vilka utgör basen för tillväxt och utveckling av svensk turism. Syftet med TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter är säkerställa att turistföretagandet fortsätter att utvecklas positivt genom att vara en resurs för att stimulera entreprenörskap och affärsutveckling och fungera som en mäklarfunktion mellan små företag inom turistnäringen och aktörer, både privata och offentliga, som kan bidra till näringens utveckling.

– Att skapa en operativ verkstad för att stimulera entreprenörskap och affärsutveckling är en av byggstenarna för att turistnäringen ska fortsätta utvecklas. Nu blir det enklare för den enskilda företagaren att få tillgång till kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp att hitta finansiering för att utveckla sin verksamhet, säger Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket.

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter ska fungera som en kontaktpunkt för att underlätta för turistföretag att få kontakt både med myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att stötta näringens utveckling. Centret ska även kunna verka som en katalysator för gemensamma nationella och regionala projekt primärt inom nyckelområdena, entreprenörskap och kompetens, kvalitetssäkring och hållbar utveckling, samt finansiering. Genom att skapa en gemensam arena via ett nationellt utvecklingscenter kan resurser och satsningar prioriteras och samordnas för att utveckla turistföretagandet.

 Tillväxtverket fick 2010 i uppdrag, efter samverkan med andra berörda myndigheter och statliga bolag, att organisera och inrätta ett utvecklingscenter för turistnäringen. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), har av Tillväxtverket fått det operativa ansvaret att utveckla, bemanna och driva centret.

Om nationellt utvecklingscenter för turistnäringen:

TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter är näringens gemensamma mötesplats för offentliga och privata aktörer för dialog kring utvecklingsfrågor och genomförande av utvecklingsprojekt som gynnar näringens företagare och entreprenörer. Via utvecklingscentrets mötes- och informationsplats http://www.trip.se får turistföretagare en kontaktpunkt för rådgivning, kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp för att hitta information och stöd att utveckla sin verksamhet. Utvecklingscentret drivs av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, på uppdrag av Tillväxtverket och samverkande myndigheter; Visit Sweden, Jordbruksverket, Statens Fastighetsverk, Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, Swedavia, Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, Invest Sweden, Vinnova och Rikstrafiken. Syftet med ett nationellt utvecklingscenter är att säkerställa att turistföretagandet utvecklas positivt och når sin fulla potential.

Läs mer på www.trip.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s