Hållbar Besöksnäring – Västmanland/Sörmland har valts ut och deltar i utvecklingen av ett kvalitetsystem för svensk besöksnäring

Sverige har goda förutsättningar att utvecklas som besöksland! Ambitionen på nationell nivå är att med fokus på hållbarhet inom en tioårsperiod fördubbla omsättningen inom Sveriges nya basnäring – besöksnäringen.

Det är en spännande utmaning och för att det ska lyckas krävs ett strategiskt och samspelt arbete från många olika parter. För att nå ända fram krävs:
* att våra besökare är nöjda och kommer tillbaka
* fler lönsamma företag
* att våra företag tar ansvar för de unika värden svensk turism bygger på.

Men vad är det egentligen som krävs?
Något som länge efterfrågats är ett nationellt och branschöverskridande kvalitets- och hållbarhetssystem. Västsvenska Turistrådet har tillsammans med Tillväxtverket och VisitSweden initierat projektet Hållbar Besöksnäring. Projektet pågår 2010-2014 och förhoppningen är att det ska leda till ett nationellt vedertaget system som stöd för svensk besöksnäring. Syftet med projektet är att ta fram ett system för hållbarhet, kvalitet och miljötänkande inom besöksnäringen. Där ska alla verksamheter bedömas fullt ut inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det finns idag inget system som täcker behoven och utmaningarna inom besöksnäringens alla branscher. Detta projekt syftar till att ta fram ett praktiskt och användbart system som uppfyller den gemensamma nyttan för besökaren, företagen och samhället.

Regionala piloter
Under 2011 får fyra regioner i Sverige möjlighet att delta i processen. Ambitionen är att dessa regionala piloter kommer att följas av en nationell implementering. Västmanland och Sörmland gör gemensam sak och har tillsammans valts ut som en av de regioner som får vara med redan från start. Som partnerregion får vi möjligheten att vara del av svensk besöksnärings kanske största utvecklingsprojekt genom tiderna och ingå i ett nationellt och internationellt kunskapsnätverk. Turistföretag i regionen får möjlighet att bidra och påverka utvecklingen av kvalitets- och hållbarhetssystemet. Flera av företagen kommer att testas av internationella experter och rådgivare. Förebilder och samarbetspartners är bland annat Nya Zeeland, Skottland och Green Business Tourism Scheme.

Det första steget
Projektledare för Västmanland/Sörmlands räkning är Åsa Stanaway och till sin hjälp har hon i under de första tio veckorna Pia Ihanus som studerar Affärsturism – En ledarskapsutbildning inom mötesindustrin och för närvarande gör sin LIA-praktik på VKL. Åsa kommer under året att besöka turistföretag i vår region, anordna workshops samt inhämta och sprida information från och till företagen och projektets styrgrupp. De största insatserna kommer att fokuseras på småskaligt boende där tio anläggningar i regionen kommer att väljas ut för en mer djupgående granskning. Innan det arbetet sätter igång kommer Pia att göra företagsbesök där hon genomför intervjuer för att inhämta information från företagen. Denna information kommer att ligga till grund för det framtida arbetet.

Tillsammans kan vi
Vi är glada och stolta över att Västmanland/Sörmland fått möjligheten att vara med och påverka. Vi hoppas på att vi tillsammans med er ska kunna åstadkomma något som bidrar till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för besöksnäringen inte bara i vår egen region – utan även i resten av landet!

Lyssna till Taltidningens intervju med projektledaren Åsa Stanaway.

Ytterligare dokumentation om projektet finns på vkl.se.

För mer information kontakta:
Åsa Stanaway
Telefon: + 46 (0)21-39 79 50
E-post: asa.stanaway@vkl.se

6 svar till “Hållbar Besöksnäring – Västmanland/Sörmland har valts ut och deltar i utvecklingen av ett kvalitetsystem för svensk besöksnäring

  1. Ping: The Essence of Sweden – ny medarbetare och fokuserad utveckling | Turism i Västmanland

  2. Ping: Turism i Västmanland – 2011 in blogging | Turism i Västmanland

  3. Ping: 2011 – ett händelserikt år! | Turism i Västmanland

  4. Ping: Turistföretag i Sörmland och Västmanland är med och skapar ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem | Turism i Västmanland

  5. Ping: Hållbar besöksnäring -slutrapport | Turism i Västmanland

  6. Ping: Hållbar besöksnäring slutrapport | STUABLOGGEN

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s