Rekordmånga utländska besökare lyfter turismen

Fler och fler utländska turister besöker Sverige. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 9,3 procent under 2011 och har ökat med 143 procent sedan 2000. Turismens omsättning ökade med 6,4 procent till 264 miljarder kronor under 2011.

Turismen är också personalintensiv. Sedan år 2000 har sektorn bidragit med 31 500 nya jobb, vilket motsvarar en ökning med cirka 24 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som har ökat med cirka sju procent under motsvarande period. Under 2011 sysselsattes drygt 162 000 personer som ett resultat av turismen.

För ett exportberoende land som Sverige har turismens export (utländska besökares konsumtion i Sverige) fått en allt större betydelse. Mellan 2000-2011 har turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster ökat från 3,9 till 5,7 procent. Under 2011 var turismens exportvärde, med 98,8 miljarder kronor, cirka 45 procent högre än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så hög som värdet av den svenska personbilsexporten.

Fritidsresenärer spenderar mer och affärsresenärer mindre
Svenska fritidsresenärer stod för nästan tre fjärdedelar av svenskarnas totala turismkonsumtion i Sverige. Fritidsresenärernas andel av den inhemska turismkonsumtionen har ökat från 65 till 72 procent sedan 2000. Affärsresenärernas andel har därmed under samma period minskat från 35 till 28 procent.

Sverige ökar mer än Europa
Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) har det internationella resandet i världen ökat med cirka 120 procent under de senaste 20 åren. Under senare år är det en stark tillväxt i framför allt Asien som svarat för en stor del av ökningen på världsbasis. I Europa har ökningen under motsvarande period varit drygt 90 procent. Utländsk turism i Sverige mätt i antal utländska övernattningar har under motsvarande period ökat med cirka 122 procent. Sverige som destination har därmed haft en lika bra eller något bättre utveckling än i övriga världen och en betydligt bättre tillväxt än Europa.

Avtagande volymökning under 2011
Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser ökade till totalt 52,6 miljoner eller med 0,4 procent under 2011. Det är de högsta volymerna som någonsin registrerats, men samtidigt en lägre ökning av volymerna än under de två föregående åren. Det var utlandsmarknaderna, det vill säga de utländska övernattningarna, som ökade mest, plus 0,6 procent. De inhemska övernattningarna ökade med 0,4 procent under 2011.

16,7 miljoner utländska besök i Sverige 2011
Under 2011 gjordes 16,7 miljoner besök i Sverige av utländska resenärer. 5,9 miljoner eller 35 procent var endagsbesökare och 10,8 miljoner eller 65 procent var flerdagsbesökare. Av flerdagsbesökarna var drygt 80 procent privatresenärer och av endagsbesökarna var drygt 85 procent privatresenärer. Totalt svarade privatresenärerna för 14 miljoner besök eller cirka 84 procent och affärsresenärerna för 2,7 miljoner besök eller cirka 16 procent av samtliga besök.

Traditionella aktiviteter dominerar
Förutom att besöka restauranger, barer, caféer med mera, ägnade sig fler än fyra av tio flerdagsbesökare åt shopping. Sightseeing och att besöka byggnader, slott och monument uppgav nästan sex av tio besökare att man ägnat sig åt. Cirka 20 procent besökte också muséer. Naturnära aktiviteter som att vandra i skog och berg och sol och bad angav 20 respektive 15 procent av flerdagsbesökarna att man ägnat sig åt.

Läs mer i rapporten ”Fakta om svensk turism 2011”. Mer fakta om utvecklingen i Västmanlands län finns här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s