Stort förtroende och förväntningar på fortsatt internationell affärsutveckling

Utvärderingen av Turismfunktionens internationella arbete visar att medverkande företag och organisationer vill att arbetet ska fortsätta efter årsskiftet 2013/2014.

AI -produktmanualI februari genomförde Länsstyrelsen i Västmanlands län en enkätundersökning som skickades till de företag och organisationer som deltar i Turismfunktionens internationella arbete. Totalt svarade 46 på enkäten, varav 31 var företag.

Generella kommentarer
”Turismfunktionens personal jobbar med bra fokus och förstår hur man måste jobba. Jag hör ofta från andra läns turismorganisationer att de lovordar VKLs arbete, både internationellt och inom länet. De är helt klart ett föredöme för turismutvecklingen i Sverige och vi har allt att vinna på att stötta deras arbete. Vi har fått ut mycket av projektet, men det måste ses som långsiktigt innan man ser de verkliga resultaten. Därför kommer vi att vara med även i fortsättningen”.

”Har fått möjligheter att nå ut internationellt och skapa affärer utan några större ekonomiska insatser. Vi hade aldrig klarat av att få dessa kontakter utan den här hjälpen”.

”Att man arbetar med utlandsmarknaden överhuvudtaget, det har inte vi i enskilda kommuner möjlighet till. Sen måste man inse att det kommer att ta tid, dels att vi ska bli exportmogna, dels att kunderna ska bli intresserade av vårt område ännu mer”.

”Bra att det finns en oberoende part för hela länet som är drivande och håller ihop alla aktörer”.

”Detta är absolut nödvändigt för turismen i Västmanland. Jag är även verksam som turistföretagare i Swedish Lappland där medvetenheten och exportmognad ligger på en betydligt högre nivå!”

”Projektet hjälper företag att utveckla sin verksamhet med professionellt stöd. Ett måste för att få livskraftiga och hållbara företag inom näringen”.

”Driven personal som skapat mycket nya kontakter för regionen! Väldigt imponerad! Tack för ett bra arbete!”

Resultat från utvärderingen
Respondenterna namnger ett 15-tal utländska researrangörer som de har skrivit avtal med. Avtal som de inte hade haft utan Turismfunktionens arbete.

* 65 % uppger att bokningarna har ökat genom projektet.
* 88 % uppger att deras kunskaper om internationella kundernas krav och behov har ökat genom de aktiviteter som genomförts.
* 91 % uppger att projektet lett till att de har utvecklat insatser och produkter för att nå nya målgrupper.
* 82 % uppger att projektet inneburit att de gör fler affärer tillsammans med andra företag i regionen.
* 70 % uppger att projektet inneburit att de nått kundgrupper som de inte hade tidigare.
* 91 % uppger att projektet har varit värdefullt för deras verksamhet.

Ett fortsatt arbete efterfrågas
Alla uppger att de vill delta i ett fortsatt arbete och många anser att det ger dem bättre förutsättningar för att behålla de nya bokningarna. På frågan om vad som kan förbättras svarar de t ex:

”Att den fortsätter som den är. Men att man även gör likadan satsning inom Sverige, d v s säljer länet nationellt till researrangörer/grupper”.

”Jag skulle efterlysa fler helt nya reseanledningar i länet, inte bara förbättringar av de befintliga. Jag efterlyser också fler och större marknadsförings- och säljsinsatser nationellt från regionen, det börjar bli dax för det nu (troligen fanns inte denna mognad förut men nu då?)”.

”Mer budget för Turismfunktionen i länet för att initiera och realisera mer projekt i en växande industri.”

”Anordna fler visningsresor samt finansieringshjälp för entreprenörerna att åka på workshops”.

Ett fortsatt arbete?
Utifrån näringens önskemål och förväntningar, erfarenheter från föregående insatser och den aktuella undersökningen pågår nu planeringen av det fortsatta arbetet från 2014. Turismfunktionens arbete formas allt mer utifrån modellen ”Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland”. Modellen beskriver kriterier, förmåner och kostnader för de tre marknaderna. Genom detta arbetssätt kan Turismfunktionen säkerställa att företag och organisationer deltar i rätt aktiviteter och utvecklingsinsatser utifrån de förutsättningar och ambitioner verksamheterna har.

En viktig samarbetspart är Länsstyrelsen i Västmanlands län som under flera år har medfinansierat flera av Turismfunktionens projekt och utbildningsinsatser. Ett fortsatt arbete utifrån affärsutvecklingsprocessen efter 2013 förutsätter extern finansiering, vilket diskuteras med berörda finansiärer under våren.

Vill du veta mer om undersökningen, vårt arbete eller förutsättningarna för arbetet efter 2013? Kontakta Henrik Wester, Turismutvecklare vid Turismfunktionen på VKL.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s