1 200 nya turistföretag i Sverige

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning av antalet nya turistföretag med sex procent i jämförelse med fjolåret. Stockholms län placerar sig högst på listan med flest antal nyregistrerade turistföretag. Sett till antal nya turistföretag per invånare är det däremot Jämtlands län som har den starkaste utvecklingen och störst framtidstro finns i Norrbotten. Det visar Turistnäringens Företagarindex som presenteras av RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige, i Almedalen idag.

rts_webbhuvud_log

 

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. Även om nyföretagandet har minskat med sex procent för turistnäringen, är utvecklingen starkare än för företagsverige i helhet där det totala nyföretagandet har minskat med 11 procent enligt Nyföretagarbarometern (Nyföretagarindex 2012 framtagen av Nyföretagarcentrum). För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet turistföretag har ökat med en procent under 2012.

– Trots dämpad etableringstakt kan vi konstatera att det fortfarande är nästan 50 procent högre nyföretagande inom turism än riksgenomsnittet. Vi är en näring i stark tillväxt där företagarna visar en hög optimism och framtidstro. Här finns det för samhället en enorm guldgruva. Utmaningen är dock att näringen består av många småföretag och det är brist på expansionskapital. För att höja tillväxttakten är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för de mindre bolagen att kunna växa och bli lönsamma, säger Jan Lundin, VD, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Flest turistföretag bildades inom kategorin fritids- och nöjesverksamhet under 2012 med 320 nya bolag (338 år 2011). Campingar och vandrarhem sticker ut som de företagskategorier där nyföretagandet ökar mest. Vandrarhem ökade med 34 procent jämfört med 2011 och campingar med 17 procent. Under 2012 registererades totalt 51 nya vandrarhem och 28 nya campingar i Sverige.

Den optimistiska synen på framtiden hos svenska turistföretagare vad gäller ekonomisk utveckling är fortsatt hög, men har dämpats något jämfört med fjolårets undersökning. 54 procent av landets turistföretagare ser positivt på den ekonomiska utvecklingen, jämfört med fjolårets 57 procent. Optimismen är störst hos turistföretagare i norra Sverige med Norrbotten i topp, och lägst i södra Sverige med Skåne och Blekinge.

Undersökningen visar även att 19 procent av turistföretagarna planerar att nyanställa, jämfört med 18 procent i fjolårets undersökning. Den sektor som framförallt ser ljust på framtiden vad gäller nyanställning är kategorin resebyråer och researrangörer där hela 35 procent anger att de planerar att öka antalet heltidsanställda. Verksamheter med inriktning mot kultur är mest tveksamma till nyanställningar inom de närmaste tolv månaderna.

Enkätundersökning – viktigaste frågan för att skapa tillväxt
Generellt rankar turisföretagen ökade investeringar i turistnäringen som den viktgaste frågan tillsammans med att öka antalet utländska besökare. 23 procent ser investeringsviljan som den viktgaste medan ökat antal internationella besökare får 21 procent av företagarnas röst. Även övriga frågor rankas högt (förutom lagar & regler kring miljö).

Enkätundersökning – hinder för tillväxt
Om man istället vänder på frågan och ser vad företagen tycker är de största hindren för tillväxt så upplevs begränsad tillgång till kapital fortsatt som det största hindret (20 procent). Det finns idag en avsaknad av investeringsvilligt kapital i turistnäringen som har flera orsaker. Det saknas en tydlig trappstegsmodell för investeringsprocessen och det är idag svårt att se skalbarhet i affärsmodellen. Det finns heller ingen tydligt definierad avyttringspotential och förmågan hos företagen att attrahera kapital är låg. Turistnäringen uppvisar få goda exempel på företag som är noterade på en publik aktielista, därmed blir det svårt att värdera företagen.

Se rapporten i sin helhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s