Turismen växer stadigt och skapar nya jobb

Förra veckan presenterade Tillväxtverket årsbokslutet för den svenska turismen 2012 som redovisar turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige.

TuristkronanBokslutet visar att turismen fortsatte att växa. Omsättningen ökade med nästan fem procent till 275,5 miljarder kronor. Under fjolåret stärktes också turismens effekter på exporten och sysselsättningen.

Turismen bidrog med arbete åt 168 000 personer, vilket är en ökning med 37 100 personer sedan år 2000. Mätt i medeltal sysselsatta ökade antalet sysselsatta inom turismen med 5,7 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 0,9 procent.

För ett exportberoende land som Sverige har turismen fått en allt större betydelse. Under år 2012 växte turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster till 6,1 procent. Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 162 procent. Även relationen mellan import- och exportvärdet för turismen stärktes under 2012. Under det tredje kvartalet 2012 var till och med exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) högre än importvärdet (svenskars konsumtion utomlands).

– Turismen fortsätter att växa i relation till Sveriges totala ekonomi, export och sysselsättning, men för att skapa en långsiktig och stärkt internationell konkurrenskraft krävs att kunskapen om vad som skapar attraktionskraft ökar, framför allt hos de offentliga aktörer som äger eller förvaltar de förutsättningar eller regelverk som har betydelse för turismens utveckling, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker på Tillväxtverket.

Mer fakta om svensk turism:
* Under 2012 spenderade utländska besökare 106,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer nästan 169 miljarder kronor i Sverige.
* Den totala omsättningen för turismen i Sverige har ökat med drygt 83 procent i löpande priser sedan 2000.
* Svenskarnas privata turismkonsumtion i Sverige har ökat med cirka 70 procent sedan 2000.
* Under 2012 var momsintäkterna av utländska besökares konsumtion i Sverige 14,5 miljarder kronor.
* Under 2012 var turismens andel av Sveriges totala bruttonationalprodukt, BNP, tre procent.

Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer.

I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s