Vilt att bevara och bruka

Nyligen presenterade Naturvårdsverket en strategi för svensk viltförvaltning. Det centrala målet är balans mellan att bevara och bruka. I strategin likställs för första gången viltturism med annat brukande som jakt. En viktig framgång för Ekoturismföreningen och de växande antal företag som arbetar med vilt- och fågelskådning.

SEF -tjäderUnder rubriken ”En nystart för svensk viltförvaltning” lanserade Naturvårdsverket i slutet av juni sin nya strategi för hur svenska viltstammar ska bevaras men också brukas. Med några få rubriker ringas den nya strategins vision och mål in. Brukandet av vilt ska främjas som resurs, skador och problem med vilt ska förebyggas, förvaltningen ska vara tydlig och förutsägbar, bygga på kvalitetssäkrad kunskap och ett aktivt samarbete med andra länder. Den långsiktiga målbilden formuleras i visionen: En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden. Enligt Naturvårdsverket tar visionen ”fasta på viltets värden i bred bemärkelse – för naturupplevelser och besöksnäring, för jakt, för tillgång till viltkött och för bevarande av biologisk mångfald.”

– Att viltskådning och safariturism nu likställs med annat brukande och inte minst med jakt är en viktig framgång för Ekoturismföreningen. I mer än tio års tid har vi på olika sätt arbetat för att främja och utveckla svensk viltskådningsturism där djur som björn, varg, älg, bäver, säl och olika fågelarter är det avgörande skälet för resan. Vi har skrivit remissvar, ordnat seminarier och publicerat en lång rad pressmeddelanden och webbnyheter. Att Naturvårdsverket nu slår fast att detta är en betydelsefull näring som ska främjas, är ett ytterst viktigt erkännande, säger Per Jiborn, generalsekreterare på Ekoturismföreningen.

I Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen omnämns ett antal mål och åtgärder som kommer att få stor betydelse för den professionella vilt- och fågelskådningsturismen framöver. Bland annat föreslås att regeringen ger Naturvårdsverket ett tydligt uppdrag att medverka till att främja brukandet av vilt. Vidare ska brukandet av vilt beaktas vid olika beslut, skyddade områden ska göras attraktiva för besöksnäring och viltskådningsturism, och viltets ekosystemtjänster ska kartläggas, vilket bland annat inkluderar viltskådnings- och jaktupplevelser.

– Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att tillsammans med Naturvårdsverket börja förverkliga strategin. Ekoturismföreningen samlar Sveriges naturturismföretagare och har en lång och gedigen erfarenhet av branschens möjligheter såväl som dess utmaningar. Vi bejakar givetvis även jaktturism och samlar flera av landets främsta jaktarrangörer. Att utveckla former och modeller för att hålla isär och dimensionera viltskådning och jakt är centrala utmaningar. Vidare måste vi se till att öka kunskaperna om professionell vilt- och fågelskådning, inte minst när många beslut nu flyttas från nationell till regional och lokal nivå. Jakt och safariturism kan absolut samexistera, men det måste finnas en dialog mellan aktörerna och verksamheterna behöver hållas åtskilda i tid eller rum, förklarar Per Jiborn.

Naturvårdsverkets nya strategi har redan välkomnats av viktiga aktörer. Svenska Jägareförbundet skriver på sin webbsida att viltstrategin är ett viktigt steg i rätt. Även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är positiva och i ett pressmeddelande säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson att Naturvårdsverkets strategi har ”en vision där grunden är viltförvaltning i balans. Det tycker jag är en bra ansats eftersom stora värden och höga kostnader präglar viltförvaltningen, värden och kostnader som måste vägas mot varandra.”

Läs hela artikeln på ekoturism.org.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s