Sverige i framkant på att mäta hållbar turismutveckling

Alla pratar om det. Hållbar turism och tillväxt i besöksnäringen. Men hur gör man i praktiken och hur mäter man att insatta medel verkligen skapar effekt? I Sverige vet vi. Vi ligger i framkant på att mäta just hållbar turismutveckling.

Swedish Welcome -grafDet är Swedish Welcome som på uppdrag av tolv svenska regioner tagit fram en första rapport som visar utvecklingen mellan 2014 och 2015 hos Swedish Welcome-certifierade svenska turismverksamheter.

– De områden där verksamheterna har störst förbättringspotential är tillgänglighet och gästvänlighet, berättar Jonas Oldmark som är VD i Swedish Welcome, men det är också där de faktiskt förbättrat sig mest mellan åren, fortsätter han.

– Att kunna se och mäta den konkreta utveckling som skett på bara ett år är fantastiskt!

Henrik Wester är turismchef i Västmanland och representerar också i egenskap av ordförande ägarna till Swedish Welcome-certifieringen, de regionala turismorganisationerna:

– Vi har länge haft behov av ett verktyg som stöttar svensk besöksnäring i konkret kvalitets- och hållbarhetsarbete, men också av statistik som visar hur väl vi presterar och om de investeringar som görs nationellt och regionalt leder till utveckling. Nu har vi ett sådant verktyg, vi är först i världen och vi har fått ta del av den första rapporten, konstaterar Henrik nöjt.

– Statistiken bygger på observationer på plats hos varje enskilt aktör. Observationer som genomförs på ett systematiskt och nationellt täckande sätt av professionella rådgivare. Det är ett idag helt unikt arbetssätt som kompletterar andra tillgängliga källor för analys och utveckling av besöksnäringen, fortsätter Henrik Wester.

Observationerna som Swedish Welcome-rådgivarna gör ligger till grund för ett antal förbättringsförslag till verksamheterna. Per-Arne Persson är driftchef på Borås Djurpark och menar att det är enkelheten i att överföra förbättringsförslagen till en ”att göra-lista” som gör att åtgärder lätt betas av, en efter annan. Borås Djurpark har mellan 2014 och 2015 höjt sin gästvänlighet med inte mindre än 30 %, tack vare att medarbetarna metodiskt gått igenom bemötandet av gästen i alla lägen.

– Genom Swedish Welcome-certifieringen får vi ett verktyg för kvalitetshöjning och vi stimuleras också att öka antalet praktiska insatser för hållbar utveckling i enskilda verksamheter. I förlängningen lyfter vi tillsammans svensk turism på ett ytterst påtagligt sätt, menar Per-Arne Persson.

Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige AB som i tio år arbetat med att bygga upp Svanen till en marknadsledande miljömärkning, arbetar i styrelsen för Swedish Welcome:

– Swedish Welcome-certifieringen ett utmärkt komplement till vår egen miljömärkning och också ett lysande exempel på hur en certifiering kan driva utveckling inom en växande och viktig framtidsnäring som besöksnäringen.

För mer information, kontakta:
Jonas Oldmark , VD Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-55 73 11 E-post: jonas.oldmark@swedishwelcome.se

Henrik Wester , Ordförande, Ägarföreningen Swedish Welcome och Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
Telefon: 021-39 79 59 E-post: henrik.wester@vkl.se

Per-Arne Persson , driftchef Borås Djurpark
Telefon: 0705-35 32 99 E-post: per-arne.persson@boraszoo.se

Ragnar Unge , VD Miljömärkning Sverige AB/Svanen och styrelseledamot i Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-32 32 25 E-post: ragnar.unge@svanen.se

Fakta om Swedish Welcome:
Swedish Welcome är en unik svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling.

Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcomes rådgivare – professionella gäster – hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar.

För medvetna gäster blir professionella omdömen allt viktigare vid val av boenden och andra upplevelser. Därför visas resultaten av bedömningen också upp, både hos turistverksamheten och på www.swedishwelcome.se

Bedömningsnivåerna sträcker sig från ”Godtagbar” till ”Enastående” och ett antal minimikrav måste vara uppfyllda för att certifiering ska kunna genomföras. Läs mer om Swedish Welcome-certifieringen på www.swedishwelcome.se Idag är 224 medlemmar certifierade eller under pågående certifiering. Swedish Welcome-certifieringen har utvecklats och lanserats nationellt på initiativ av Tillväxtverket och regionala turismorganisationer.

Föreningen Swedish Welcome
Swedish Welcome AB ägs av föreningen Swedish Welcome, som för närvarande (september 2015) består av Västmanlands Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB, Sörmlands Turismutveckling AB, Turistrådet Västsverige, Destination Småland AB, Visit Värmland, Visit Östergötland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland, Region Gävleborg, Visit Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Föreningen har som syfte ”Att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s