Category Archives: Debattämnen

Vem äger naturen? Tyck till om allemansrätten!

Tyck till om allemansrätten på Naturvårdsverkets sajt! Fram till nästa fredag den 3 februari kan du tycka till om allemansrätten.

Debatten är redan i full gång och givetvis ska även du som naturturismföretagare komma till tals.

Debatt: Fri natur skapar jobb på landsbygden

Under de senaste 20 åren har tusentals jobb skapats inom svensk naturturism. Kreativa entreprenörer har i professionell samverkan, men också tack vare den fria rörligheten i naturen utvecklat nya företag i en glesbygd, som annars mest förknippas med avflyttning. Nu hotas den utvecklingen av LRF:s förslag om att allemansrätten inte längre ska gälla för kommersiella aktörer.

Det senaste halvåret har LRF med sin chefsjurist Fredrik Bonde i spetsen hävdat att svensk naturturism i allt högre grad missbrukar allemansrätten. Ett angrepp som inte preciseras, men däremot konsekvent blandas samman med skandalerna runt kommersiella bärplockningsföretag. Men småskalig naturturism och storskalig bärplockning är två helt skilda verksamheter.

Fredrik Bonde och ansvariga i LRF:s ledning använder inte de fakta som faktiskt finns. Förra året ställde LRF:s egen tidning Lantbrukets Affärstidning frågan till drygt tusen skogsägare. Då svarade en tredjedel att man hade problem med allmänheten på sina marker, men endast var femte skogsägare ansåg att allemansrätten bör inskränkas. Bara en (1) procent angav att gruppturism var ett problem. De flesta svaren handlade om friluftsovana storstadsbor som skräpar ner, felparkerar sina bilar och eldar vårdslöst.

Av principiella skäl väljer dock Fredrik Bonde att göra svensk naturturism till syndabok. Helt absurt eftersom Ekoturismföreningen via kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är den enda aktören som i praktiken försöker minimera naturturismens slitage och med respekt möta berörda markägare. Märkningen har i snart tio år ställt krav på dialog, samtycke, överenskommelser och skriftliga avtal med markägarna, när det handlar om rastplatser, start- och slutpunkter, övernattningar och annat som kan uppfattas som intrång. Däremot vet vi av erfarenhet att det är orimligt att ställa samma krav när betalande gäster ensamma eller i sällskap med en guide enbart färdas över annans mark.

Tanken att alltid kräva markägarens samtycke och ge dem rätt att plocka ut ett arrende för professionella guider som färdas till fots, cykel, på skidor eller i kanot, kan liknas vid en medeltida tull. Detta utan att markägaren tillför något mervärde, och samtidigt som den fria rörligheten i naturen upphävs. Ett förslag som skulle skapa strukturella hinder och som dessutom saknar motstycke i våra nordiska grannländer.

Risken är stor för att förslaget kommer att bryta en positiv trend där allt fler vanliga svenskar och utländska besökare väljer att betala för tjänster som kunniga lokala guider, traktens läckra matupplevelser och ett komfortabelt boende. En nyskapande tjänste-innovation som spirar runt om på svensk landsbygd. När allt fler vill betala för nya tjänster ökar också naturturismens förädlingsvärde, vilket i sin tur skapar jobb och ger fler markägare del av kakan.

Det är något helt annat än att i lag ge enskilda markägare rätt, helt utan motiv, att upphäva naturturismens fria rörlighet. Ett förslag som vi bestämt avvisar och som får förödande konsekvenser, med i värsta fall tusentals nedlagda verksamheter och en orimlig arbetsbörda för de som fortsätter.

Därför välkomnar vi miljöminister Andreas Carlgrens klarläggande i Svenska Dagbladet den 14 juli. Storskalig kommersiell bärplockning anser Carlgren kan leda till problem, men han menar därmed inte ”att organiserad kommersiell verksamhet inte ska omfattas av allemansrätten.” Det är utmärkt. Fullt rimligt är också att ministern ifrågasätter att storskalig kommersiell verksamhet som sliter på annans mark, exempelvis i form nedskräpning eller förstörelse av naturen, ska kunna ske med hänvisning till allemansrätten.

Andreas Carlgren skriver att ”självklart ska kommersiella nyttjare ta ansvar för vår natur.” Vi instämmer. Det är ekoturismens grundtanke och skälet till att kvalitetsmärkningen Naturens Bästa såg dagens ljus. Nu är märkningen ett beprövat redskap, som vi ställer till förfogande för alla de naturturismföretag, naturintresserad allmänhet, politiker och inte minst markägare och medlemmar i LRF som vill värna om landsbygdens, traktens och naturens bästa.

Ulf Lovén Ekoturismföreningens ordförande Henrik Wester turismutvecklare på Västmanlands Kommuner & Landsting.

Läs även och medverka med dina åsikter på VLTs debattsida.

Välkommen till Nationell strategi för besöksnäringen!

Torsdagen den 25 mars, på ett välbesökt seminarium i regi av SHR, presenterades de första konkreta uppslagen i den kommande strategin; ”Sverige – framtidens självklara besöksland”. Syftet är att samla en rad aktörer inom svensk besöksnäring och tillsammans ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas.

Hittills har projektet hämtat in kunskap och synpunkter om besöksnäringens möjligheter och utvecklingsområden via personliga möten, omvärldsanalys och diskussioner i styrgrupp, analysgrupp och advisory board. Ett underlag med strategiska nyckelområden har arbetats fram, och har materialet lagts ut för att skapa en bredare diskussion. Läs, tänk och tyck!

Allt material på webbplatsen är tillgängligt för läsning, men om du vill göra egna inlägg måste du vara registrerad och inloggad. Använd ditt verkliga namn och ange också ditt företag/organisation, så att vi andra kan se vem du är. Allt material som presenteras i forumen är preliminärt och delvis oredigerat. Här finns möjligheter för dig att ge input och påverka inriktning och utformning av de slutliga texterna som skall vara klara strax före Almedalsveckan i Visby.

Ambitionen har varit att hålla antalet fokusområden nere – för att inte tappa fokus och att inrikta mot sådant som är strategiskt viktigt och där vi gemensamt kan göra skillnad. Huvudfrågor handlar om förutsättningar för lönsamhet för näringens företag genom ökad attraktionskraft, minskat krångel, anpassade skattesystem och ökad attraktionskraft. Målet är att formulera en strategi och konkreta förlag riktade mot såväl näringen själv som politiker och beslutsfattare, där hela näringen är med och påverkar innehållet.

Läs mer och ta del av och diskutera fram olika lösningar på www.strategi.ning.com

Besöksnäringen – en allt viktigare del för samhällsutveckling

Vi vågar påstå att med rätt agerande och investeringar kommer besöksnäringen att sysselsätta fler än dubbelt så många människor i Sverige 2025. Det är mer än 300 000 helårsverken, som i praktiken innebär mer än 400 000 sysselsatta. Turismen är redan en stor och viktig näring men har fortfarande en enorm utvecklingspotential.

SK_06843Besöksnäringen skapar idag nästan 160 000 helårsarbetstillfällen. Som jämförelse är det fler än totala antalet sysselsatta i Sverige inom storföretagen Volvo AB med dotterbolag, Ericsson, Volvo Personvagnar, Scania, Skanska, Sandvik, Saab, Telia Sonera, AstraZeneca, ABB, SCA och Atlas Copco.

Besöksnäringen är en katalysator för att skapa jobb
Besöksnäringen är relativt andra branscher mycket sysselsättningsintensiv. Det krävs 1,4 miljoner i ökad omsättning för att skapa ett nytt jobb inom turismen enligt SCB. Inom fordonsindustrin krävs det 3,3 miljoner, och inom telekom 4,4 miljoner. Besöksnäringen skapar momsintäkter till staten även på exporten, dvs utländska turisters konsumtion i Sverige. En summa som 2008 uppgick till 13,3 miljarder. Besöksnäringen kan till skillnad från många andra näringar inte utlokaliseras, vilket gör den extra betydelsefull som sysselsättningsskapare på lokal och regional nivå.

Näringen fyller också en annan viktig funktion – som inkörsport på arbetsmarknaden. Inom turismen är andelen ungdomar, invandrare och lågutbildade högre än i många andra branscher. Turismen har sedan 2000 utvecklats på ett sätt som få trodde var möjligt. Omsättningen har ökat med 53 %, från ca 160 miljarder, till 244 miljarder kronor 2008. Under samma period har exportvärdet, eller utländska besökares konsumtion i Sverige, ökat med drygt 100 %. Antalet sysselsatta har ökat med ca 20 %, att jämföra med Sveriges totala sysselsättning som under motsvarande period ökade med 6 %.

Besöksnäringens roll i det framtida samhällsbygget
Men kanske ännu viktigare än att peka på näringens storlek idag är att lyfta fram dess stora tillväxtmöjligheter. Sverige är förvånansvärt outvecklat som turistmål och jämfört med många andra länder satsas betydligt mindre på turism.

Sverige har mycket att vinna på att ytterligare förstärka arbetet med att skapa större attraktionskraft, och därigenom fortsatt tillväxt och utveckling av Besöksnäringen. Allt fler länder och regioner i vår omvärld har upptäckt näringens betydelse för tillväxt och sysselsättning. Det investeras i ny, modern infrastruktur, både vad gäller transporter och anläggningar, i en omfattning vi inte tidigare varit med om. Turismen ses av många bedömare som en spjutspets inom tjänstesektorn, och som ett område som kan leda utvecklingen av hela regioner.

Med ett mer samlat grepp och förbättrad kunskap om besöksnäringen som tillväxtgenerator kan vi skapa gemensamma visioner och bilder om hur Sverige och våra regioner kan utvecklas. Det går inte att bara tänka kortsiktigt. Visionerna skall byggas på delaktighet och engagemang. Gemensamt agerande mellan offentliga intressenter och näringen ska bidra till att utveckla turismen till en ännu starkare basnäring, vars investeringar kommer att bli viktiga tillgångar för Sverige under de kommande 10 – 50 åren.

Nätverket för regional turism
Britt-Marie Andrén Karlsson, ordförande Västsvenska Turistrådet AB
Lars Eklund, ledamot Östsvenska Turistrådet
Göran Forssberg, ledamot Sörmlands Turismutveckling AB
Stefan Mörtberg, ledamot Jämtland Härjedalen Turism
Erik Ohlson, vice ordförande Turistnämnden Region Blekinge
Birgitta Persson, ledamot Swedish Lapland
Birgitta Sacredeus, ledamot Dalarnas Turistråd
Amanda Åhall, ledamot Västsvenska Turistrådet AB
Elisabeth Unell, ordförande Västmanlands Kommuner och Landsting

Ska man få bedriva turistverksamhet i vildmarken?

SK_05779-1Hetaste diskussionen i TRIP Affärsnätverk just nu – ska man få bedriva turistverksamhet i vildmarken?

Entreprenörer i norra Sverige anser att reglerna är alldeles för hårda för att bedriva turistisk verksamhet i vildmarken. Samtidigt vill staten värna om att den vackra miljön bevaras. En diskussion startade under rese- och turistgalan. Nu fortsätter den i TRIP Affärsnätverk. Var med och säg vad du tycker i forumet! Påverkas just du av statens regler? Hur arbetar staten med detta?

Lyssna och lär!

Läste ett intressant inlägg på trip.se som det är värt att fundera lite kring…

SK_0208…// Fortsättning på paneldebatten om den digitala närvaron. Striden om kunden kommer alltid vara leverans av kvalitet! Vi diskuterar fortfarande inifrån och ut, skapa kampanjer och briljanta idéer mot målgruppen. Samma gamla budskap om att skrika ut sitt meddelande till en definierad mottagare. Det är som att skrika ut sitt budskap på en fullsatt fotbollsarena.

Sök upp platserna där ditt varumärke eller område debatteras och delta aktivt. Och spendera budgeten på proaktivitet genom att lära dig; förbättra din produkt/erbjudande/upplevelse genom dialog, förbättra budskapen (oavsett kanal) och använd webben till att hitta rätt mediamix. //… Läs mer här.

Vilka är dina bästa tips?

SK_0093Vi söker efter spännande och lärorika informationskanaler!

Vår ambition är att bloggen skall utvecklas till en självklar informationskälla för alla er som arbetar inom besöksnäringen i Stockholm-Mälardalsregionen – alla tips på bloggar, twittrar mm mottages tacksamt.