Kategoriarkiv: Fakta & statistik

Bidra till undersökning om turistföretags användning av solel och solvärme

Länsstyrelsen i Västmanland genomför en undersökning om turistföretags användning av solel och solvärme. Detta sker inom ramen för projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige”. Studien har som syfte att visa hur vanligt förekommande det är att turistföretag har solel och/eller solvärme i sitt företag, hur detta i så fall hänger ihop med företagets övriga hållbarhetsarbete. Varför har man valt att satsa på solel/varför man valt att inte göra det och för de som gjort en sådan satsning: vilka positiva/eventuella negativa erfarenheter har man kring detta?

16_005I slutet av enkäten efterfrågar vi kontaktuppgifter till det företag som svarar. Detta beror på att vi ska sammanställa en publikation där vi intervjuar några företag som idag använder solel eller solvärme för att i mer detalj få information om deras erfarenheter kring detta. Publikationen kommer att spridas till turistföretag och andra relevanta aktörer för att visa hur man kan genomföra sådana satsningar och vilka resultat de kan medföra.

Ditt svar är viktigt för att vi ska kunna genomföra studien och ta fram publikationen. Studien kan utgöra ett stöd för turistföretag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete (med fokus på solel och solvärme), vilket i sin tur kan leda till ett mer lönsamt företagande och det är så klart också en viktig aspekt i detta arbete.

Om du har några frågor kring enkäten är du välkommen att kontakta Jessica Peters på Länsstyrelsen i Västmanland för mer information, e-post: jessica.peters@lansstyrelsen.se, tfn 010-224 92 42.

Enkäten görs via webben och du når den via följande länk: https://sv.surveymonkey.com/r/MC9T3YB

Vi behöver ert svar senast 2016-12-23.

Tack för din medverkan!

Turismens årsbokslut 2015: Rekordökning av utländska besökare

Fler utländska besökare gör att turismen i Sverige växer rejält och bidrar till tusentals nya jobb i hela landet. Under fjolåret steg exportvärdet av turismen med nästan 18 procent. Bakom uppgången ligger en stark ökning av utländska besökare, framför allt från utomeuropeiska marknader som USA, Kina och Indien. Under 2015 förstärktes denna trend ytterligare. De utländska övernattningarna ökade totalt med 10,4 procent, vilket är den kraftigaste uppgången på över tjugo år. Turismens årsbokslut 2015

Under 2015 växte också turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 17,9 procent eller 17,0 miljarder kronor. Samtidigt ökade Sveriges totala export av varor och tjänster med 7,7 procent. Under 2015 ökade turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export till sex procent, en andel som vuxit från 3,9 procent sedan år 2000. Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan. Under 2015 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 14,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 165,4 procent sedan 2000.

Turismen bidrar även till ökad sysselsättning. Antalet som arbetade inom turism ökade med 9 000 personer till 165 400. Det motsvarar en ökning med 5,8 procent, vilket kan jämföras med Sveriges totala sysselsättningsökning på 1,5 procent under 2015.

Antalet övernattningar ökade i nästan alla regioner. I absoluta tal var ökningen störst i Stockholms län med 1,2 miljoner fler övernattningar. Procentuellt var ökningen störst i Jämtlands län med en uppgång på 12,3 procent. Jämtland ligger nu på topp fem-listan över regioner med flest övernattningar i landet.

– Turismen är betydelsefull för svensk ekonomi. När det globala resandet och turismen växer har svenska turistföretag goda förutsättningar att ta del av denna ökning. Vi har attraktiva resmål med natur- och kulturupplevelser som besökare från hela världen efterfrågar, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Ladda ner rapporten i sin helhetPDF

Källa: Tillväxtverket.

Vårens kongresser genererar miljoner till Västerås!

I vår träffas bland annat fjärrvärmespecialister, byggnadsinspektörer, politiker och biblioteksanställda i Västerås. Totalt 10 riksorganisationer har valt att förlägga sina kongresser i staden. Kongresserna besöks av ca 2 700 deltagare som tillsammans spenderar över 14 miljoner kronor på bland annat logi, restaurangbesök, lokala transporter och shopping.

ACC -press– Fler företag och organisationer väljer att arrangera sina möten och kongresser i Västerås. Det är enkelt att ta sig hit och det är nära mellan hotellen och mötesanläggningarna. Den spetskompetens som finns i länet lockar också, säger Sofie Lidholm, försäljningsansvarig på Västerås Convention Bureau.

För varje dygn en kongressdeltagare besöker Västerås spenderas cirka 3 500 kronor på logi, restaurangbesök, lokala transporter, shopping samt deltagaravgiften där mötesfaciliteter, middagslokaler samt aktiviteter ofta ingår. Det betyder att vårens kongresser är värdefulla ur turistekonomisk synpunkt. Totalt väntas deltagarna som besöker vårens kongresser spendera över 14 miljoner kronor under besöken i Västerås.

– Effekten av kongresser som arrangeras på en ort är många. Det ekonomiska värdet är givetvis viktigt och förutom det så bidrar kongresser till att stärka destinationens varumärke och ger PR. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Sofie Lidholm, försäljningsansvarig på Västerås Convention Bureau.

Dessa kongresser arrangeras i Västerås under våren 2016

  • Rotaracts årsmöte, RIS, 1-3 april. 63 deltagare
  • Kristdemokraternas kommundagar, 8-9 april. 700 deltagare
  • Hygiendagarna, 18-20 april. 200 deltagare
  • Fjärrvärmedagarna, 27-28 april. 140 deltagare
  • Biblioteksdagarna, 11-12 maj. 440 deltagare
  • GS Kongress, 20-22 maj. 325 deltagare
  • VVS Företagen, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Säker Vattens förbundsstämmor, 20-21 maj. 120 deltagare
  • Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB, 25-27 maj. 230 deltagare
  • Mälartinget, 26-27 maj. 320 deltagare
  • KFS-dagarna, 1-2 juni. 160 deltagare

För mer information kontakta:
Sofie Lidholm, försäljningsansvarig Västerås Convention Bureau, 021-39 01 19

81 miljoner utländska turister är nyfikna på Sverige

Sverige blir ett allt populärare resmål för utländska turister. Enligt Visit Sweden, som marknadsför Sverige utomlands, har nu 81 miljoner människor ett intresse för Sverige och ser goda möjligheter att få ännu fler turister att upptäcka landet. 2015 växte resandet hit med 10 procent.

VisitSweden -pressVisit Sweden skapar uppmärksamhet för Sverige som resmål på utvalda marknader i världen. I företagets målgruppsanalyser anger motsvarande 81 miljoner människor i 11 länder att de är intresserade av Sverige. 31 miljoner av dem säger sig redan planera en resa till Sverige inom två år. En större synlighet för resmålet Sverige leder till fler resenärer och större intäkter.

– Sveriges natur och livsstil sticker ut och kan locka ännu fler utländska turister. Vi ser en stor potential att intäkterna från utländsk turism kan öka de närmaste åren, men det kräver ett fortsatt fokuserat arbete på internationell marknadsföring och destinationsutveckling, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.

Visit Swedens marknadsföring av Sverige tillsammans med svensk besöksnäring riktar sig till en resvan målgrupp som söker nya reseupplevelser. En ökad digitalisering förändrar resebeteenden och skapar förväntan på dialog med varumärken och destinationer hos framtidens resenärer. Det ska Visit Sweden utgå från när man tillsammans med besöksnäringen ska få fler utländska turister att vilja komma hit. 

Siffran är en beräkning av hur många människor på 11 av Visit Swedens 13 prioriterade utlandsmarknader som vill resa till Sverige på semester. Undersökningen är en del av Visit Swedens målgruppsanalyser och har genomförts i Finland, Norge, Danmark, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien och USA.

 

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.

Turismens_arsbokslut_2015_650x200

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.

Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Logiintäkterna ökade med 8,9 procent till totalt 22,5 miljarder kronor. Under 2015 steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 748 miljoner kronor till totalt 8,4 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 1,8 miljarder miljoner kronor.

Läs mer på tillvaxtverket.se.

Travel 2030: Euromonitor’s Data-Driven Vision of the Future of Adventure

“The year is 1999 and you’re planning a trip to Chile” says Euromonitor’s Mike Jozwik from the stage at the Adventure Travel World Summit. He continues: If you use the internet at all to help you, you’ll get that horrible sound that means you’re using a dial-up connection to get online. Google is only two years old, so maybe you’re using Ask Jeeves to perform your search. Maybe you’ll try to use TripAdvisor, which is missing a key component: namely 250 million user reviews. You will probably order some travelers checks. You might have to get on the phone to purchase your plane ticket or make a hotel reservation. Maybe you’ll even use a fax machine.

2015-10-09 17.56.33The point is, fifteen years is not very long and yet a lot has changed. How can we use this exercise in remembering the past to help us imagine the future? To help the adventure travel industry get the clearest and most informed vision of the future of our industry, the ATTA invited two keynote speakers from Euromonitor International to the Adventure Travel World Summit. Euromonitor is a leader in market research and business insights and they sent their Head of Travel, Caroline Bremner and Mike Jozwik, their Global Director of Consulting, to present “Travel 2030,” a look at the big shifts taking place in the tourism industry.

Here’s what we know about 2030, according to Euromonitor:
* There will be 8.4 billion people on Earth
* 3 billion of them will be Millennials
* 1.2 billion households will have the income needed to travel
* 60% of the world’ population will live in urban environments
* The baby boomer generation will be in their 80s
* The average global age will be 35
* Generation Alpha (today’s toddlers) won’t know the difference between online & offline
* 1 in 9 jobs will be in the tourism sector
* 2 billion trips will be taken annually (nearly twice as many as 2015)

And here’s what the adventure traveler of tomorrow will look like:
Hyperconnected: Consumers will expect brands to engage before, during and after a trip. They value convenience and flexibility and personalisation. Travel brands will need to be present 24/7 in consumers’ lives.
Global: Travelers will come from new markets as a middle class emerges in Asia, Latin America and Africa. China will be the number one outbound market in the world.
Mindful: Sustainability concepts will be widely adopted across all of tourism. Travel brands will need to break out of their silos and work together to ensure that the industry is driving maximum socioeconomic benefits while minimising environmental impacts. However, be prepared for more bans and restrictions that will come with a more sustainable market.

Full article is available here.

Stöd till turismnäringen inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammets nya företagsstöd och projektstöd är till för att utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lönsamma företag, bra infrastruktur och kreativa människor.Vete

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad som sammanfattar de stöd som går att söka. Specifikt intressant för turismnäringen är t ex:
* Jordbruks- och affärsutveckling (Investeringsstöd för jobb på landsbygden)
* Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd (Investeringar i rekreation och turism & Investeringar i natur- och kulturmiljöer)

Läs mer här.