Kategoriarkiv: Lästips

Hållbar utveckling för organisk tillväxt

Turismfunktionen vid VKL arbetar utifrån visionen att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

sk_05799-1Turismfunktionens regionala uppdrag innebär ett fokus på hållbar utveckling och försäljning på den internationella marknaden. Arbetet utgår ifrån en utvecklingsprocess där varje verksamhetsledare tillsammans med Turismfunktionens personal kan säkerställa att verksamheten deltar i rätt insatser utifrån de förutsättningar och ambitioner verksamheten har. Ett 50-tal verksamheter medverkar i det internationella arbetet och årligen deltar 150–300 personer i de seminarier och workshops som arrangeras.

Näringens förutsättningar
Turismfunktionens arbete drivs tillsammans med länets kommunala turismorganisationer och flera regionala turismorganisationer runt om i landet. Det kan till exempel gälla statistikbearbetning och analys, insatser på internationella mässor och genomförande av utbildningar för besöksnäringens aktörer. För att skapa bättre förutsättningar för länets besöksnäring är personalen engagerade i flera nationella och internationella organisationer och nätverk, till exempel Svenska Ekoturismföreningen, Swedish Welcome och Adventure Travel Trade Association.

Högt exportvärde
2015 omsatte svensk besöksnäring 282 miljarder kronor. Näringen har ett högre exportvärde än personbil, järn och stålindustrin tillsammans och växer snabbast i landet. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt i hela landet och är en viktig arena för både invånare som besökare.

Närheten till Stockholm
Ur ett internationellt perspektiv är närheten från Stockholm en av länets främsta tillgångar. Storstaden med dess utbud och internationella flygplats samt att Sverige är ett säkert land att resa i. Den främsta målgruppen är privatresenärer som reser individuellt, ofta handlar det om par eller familjer som planerar sin resa långt i förväg.

Näringens utmaningar
Turismfunktionen har arbetat tillsammans med länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer sedan 2006. I kort kan den samlade kunskapen om näringens utmaningar sammanfattas i:
* att de flesta verksamheter inte är lönsamma.
* att det finns för få professionella verksamheter/entreprenörer.
* att det politiska engagemanget är lågt.
* att det pågår för många projekt och att de inte är koordinerade i innehåll och genomförande.

Motsatsen till sol och bad
I ett bredare perspektiv är den största utmaningen hur vi ser på regionen och dess besökare, en syn som ofta utgår ifrån personliga värderingar och erfarenheter istället för kunskaper om målgruppen. Traditionellt sker svenskars resande genom charter till destinationer som erbjuder sol och bad med upplevelser för ett lågt pris. Sverige som ett internationellt resmål handlar snarare om raka motsatsen.

Näringens efterfrågan
Ur ett ekonomiskt perspektiv saknar länet besöksmål som kan investera för högre lönsamhet och ökad omsättning. Länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer efterfrågar:
* en väl etablerad och tydlig regional strategi med gemensamma mål och medel för genomförande.
* att kvalitet och hållbarhet genom syrar alla verksamheter, gärna baserat på ett nationellt system.
* produkter som lockar besökare från hela världen året runt.

Lönsamhet under lupp
Länet kommer inte att klara visionen om en fördubblad omsättning till år 2020. Det beror bland annat på att tillväxten nationellt inte sker i den takt man förutspått och att länets besöksnäring inte är tillräckligt lönsam för att kunna återinvestera i sin egen utveckling.

Fler lönsamma produkter
För att länet med gemensamma krafter ska kunna öka takten i arbetet mot en fördubblad omsättning behöver näringen skapa fl er lönsamma produkter som säljs till nationella och internationella fritidsresenärer samtidigt som de offentliga myndigheterna stödjer utvecklingen genom att förenkla besöksnäringens möjligheter att använda de tillgångar länet har i form av natur och kultur.

Text från VKLs nyhetsbrev #5 2016

En flygande start för regionens samarbete med WOW Air

Den 19 maj landar WOW Air på Stockholm-Västerås flygplats. Det blir premiären för det isländska flygbolagets nya rutter från Nordamerika via Island till Västmanland. Resenärer från San Francisco, Los Angeles, Toronto, Montréal, Boston och Washington DC kommer att kunna ta sig till regionen med bara ett stopp på Island på vägen.

WOW -omslagTurismfunktionen vid Västmanlands Kommuner och Landsting arbetar tillsammans med Västerås & Co, Stockholm-Västerås Flygplats och WOW Air för att på ett bra sätt förmedla det fantastiska utbudet i Västmanland till dessa resenärer. Som ett led i det arbetet har vi försett flygbolagets in-flightmagasins redaktion med textunderlag och bilder, vilket lett till att de i sitt senaste nummer presenterar Västmanlands udda boenden på ett uppslag.

– För oss är det viktigt att informera besökare om vad vi har att erbjuda så att de väljer att uppleva även Västmanland, i stället för att åka direkt till Stockholm, säger Åsa Stanaway, Internationell Säljchef på VKL.

I samband med premiärflyget den 19 maj sker en pressresa för journalister verksamma på de nya destinationerna. Under två dagar kommer de att få se och uppleva några av våra mest spännande attraktioner och aktiviteter. Vår förhoppning är att det ska leda till fler intressanta artiklar om Västerås och Västmanland i nordamerikansk media.

.

Samverkan och paketering. Det låter ju enkelt. Eller skitsvårt.

Det snackas ofta om att vi turismföretagare måste bli bättre på samverkan. Och att vi måste bli bättre på paketering. Samverkan låter ju både vettigt och enkelt. Men vad betyder det egentligen?

bloggbild_2_samverkan_paketering-465x540Och varför ska man paketera? Är det för att vara snäll mot sina kollegor i branschen? Vi ska kika på det precis nu.

Varför ska du paketera?
Paketering underlättar för kunden. Och det gör dessutom att du kan ta mer betalt. Hur då?

Jag brukar tänka att paketering är lite som att lägga ett pussel. För att göra det enkelt kan vi säga att ett resepussel består av fyra bitar:
* Aktivitet
* Boende
* Mat
* Transport

Kunden behöver ofta köpa mer än bara en av delarna. Aktiviteten är oftast själva reseanledningen. Och mat behöver de så klart. Dessutom behöver de någonstans att bo. Och så måste de kunna ta sig dit på ett enkelt sätt.

En kund som planerar en resa måste hitta pusselbitar som går att sätta ihop med varandra. Om du bara säljer en av bitarna så överlåter du till kunden att hitta de andra delarna på egen hand. Och hur enkelt är det? Särskilt om man aldrig har varit i din region tidigare.

DU kanske kan hjälpa dem att sätta ihop ett paket. En mer komplett resa. Du som vet vad det handlar om.

När du erbjuder en resa som innehåller flera av ingredienserna boende, mat, aktivitet och transport så underlättar vi för kunden.

Om du säljer en mer komplett resa så ökar chanserna att kunden väljer att boka just med dig. Dessutom kan du sätta ett högre pris eftersom kunden får en produkt som både innehåller mer och är mer attraktiv.

Det är vad paketering handlar om. Jag brukar kalla det för att skapa mer kompletta produkter. Och för att skapa kompletta produkter så kan vi behöva samverka med andra aktörer. Eller?

Vad är det för fel på samverkan?
Samverkan är ett fint ord. Men det är svårt att få till i verkligheten. Ska alla inblandade vara med och bestämma? Måste alla vara överens? Och ska alla vara med och dela på kakan? Det finns ett enklare sätt. Jag tänker då här…

Vad är det vi vill uppnå?
* Vi vill kunna erbjuda mer kompletta produkter.
* Vi vill att den som erbjuder boende också ska erbjuda passande aktiviteter.
* Vi vill att den som erbjuder aktiviteter ska paketera med boende, mat och transfer. Helst ska man kunna erbjuda en hel vecka med boende, mat och aktiviteter och dessutom hämta upp på flygplatsen.
* Och så vidare.

De flesta destinationsutvecklare som jag har träffat verkar vara ense om att vi vill se mer paketering. Att det finns en stor efterfrågan på det.

Men paketering där alla ska vara överens är svårt. Här kommer ett enklare alternativ:
Se dig själv som en produktägare. Anlita underleverantörer. Underleverantörerna gör att din produkt blir mer komplett. Du väljer dina underleverantörer. De som passar dig bäst.

Du sätter sig inte vid ett bord med andra företagare för att samverka eller för att sätta ihop ett gemensamt paket. Det blir för luddigt.

Att arbeta som produktägare med underleverantörer blir mer praktiskt än att säga att man ska samverka och utveckla paket tillsammans.

Men du kanske inte vill utveckla mer kompletta produkter? Okej, om du inte vill vara produktägare så kanske du kan vara underleverantör åt någon annan. På så vis blir du en pusselbit i någon annans kompletta produkt.

Mitt tips är alltså att inte tänka samverkan. Istället föreslår jag att du ska…
* Se dig själv som en produktägare
* Sätta ihop mer kompletta produkter, d v s paketera
* Genom att anlita de underleverantörer som kan göra just din produkt mer komplett
* Eller se till att vara underleverantör åt någon annan

Nettopriser och provision är en förutsättning
Som produktägare är det du som är ansvarig att marknadsföra och sälja paketet. Det är ett stort ansvar och kan både innebära mycket jobb och utgifter. Underleverantörerna slipper allt det. Därför måste underleverantörerna vara beredda att ge ett lägre pris till produktägaren när de tar betalt för sina delar i paketet.

En underleverantör måste kunna lämna nettopriser eller erbjuda provision när någon produktägare vill köpa in din tjänst.

En produktägare som kontaktar en underleverantörer kan be sina underleverantörer om nettopriser, alltså ett lägre pris än det som erbjuds slutkunden.

Det är ju produktägaren som utvecklar paketet och som också ska marknadsföra och sälja paketet.

Det är värt mycket.

När man jobbar med nettopriser och provision är det mycket större chans att det blir ett långvarigt samarbete som alla tjänar på.

Text: Marcus Eldh, WildSweden

Verksamhetsplan 2016 för en hållbar och mer lönsam turismnäring

Turismfunktionen vid VKL stödjer utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen.

färglogga35%
En hållbar turismnäring definieras som ”En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer”.

Visionen är att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring.

Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Turismfunktionens insatser utgår ifrån de krav och förväntningar som ställs av kunderna på utvalda marknader. Insatserna sker med ett tydligt affärsfokus tillsammans med dem som målmedvetet utvecklar hållbara verksamheter.

Övergripande kvalitativa mål
* Att vara den självklara partnern för företag, organisationer och kommuner som utvecklar en hållbar turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen.
* Att vara en inspiratör, mötesplats och en resurs vid utveckling av nya och befintliga turistföretag, besöksmål och destinationer.

Läs mer i Verksamhetsplanen för 2016.

Aktivitetsbroschyren 2016 är här!

Aktivitetsbroschyr 2016.inddAktivitetsbroschyren ”Västmanland – The Essence of Sweden” för 2016 har nu kommit från tryckeriet och innehåller en hel del nyheter. Matsafari i Saluhallen, Utomhusmatlagning och ”Zoom” i Svartådalen, Bonde för en dag, Guidade turer på Engsö Slott och Kajakfiske med de Wilde Outdoor för att nämna några. Nytt för 2016 är att vi även har med bokningsbara vinteraktiviteter

Beställ ditt eget exemplar från http://www.tbshopen.se/ eller läs den blädderbara PDF:en här: http://vastmanland.sidvisning.se/aktivitetsbroschyr.

Turismens årsbokslut 2014

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 13,2 miljarder kronor eller 5,2 procent till 268,5 miljarder kronor under 2014. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 10,7 miljarder kronor eller hela 12,5 procent. Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb.bokslut_turism2014

Utländska besökare spenderade 96,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 172 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 118,5 miljarder kronor eller drygt 78,9 procent i löpande priser.

– Det är en av de snabbast växande delarna av ekonomin och framför allt på exportsidan och sysselsättningssidan där vi såg en ökning på nästan fem procent förra året. Samtidigt som Sveriges totala sysselsättning ökade mindre än två procent, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker vid Tillväxtverket.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export
Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 96,5 miljarder kronor under 2014 och var därmed högre än till exempel summan av den svenska och järn- och stålexporten (50,1 mdkr) och personbilsexporten (33,8 mdkr).

Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 137,7 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges totala export av varor och tjänster, som vuxit med 66 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har sedan 2000 ökat från 3,9 procent till 5,5 procent under 2014.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Under 2014 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism med 4,9 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,4 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 28 400 personer eller med nästan 22 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med cirka tio procent.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher. Sedan 2000 har antalet sysselsatta med turism ökat mest i absoluta tal inom hotell- och restaurangbranschen. Drygt 25 000 fler sysselsatta har tillkommit, vilket motsvarar en ökning nästan 50 procent. Inom varuhandeln har motsvarande ökning varit 9 600 sysselsatta, en ökning med nästan 44 procent.

Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan
Under 2014 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 12,4 miljarder kronor, vilket var en ökning med cirka 6,9 miljarder kronor eller med nästan 126 procent sedan 2000.

Privatresandet ökar snabbare än affärsresandet
Antalet sålda rum på hotellen till enskilda privatresenärer ökade betydligt mer än till affärsresenärerna. Under 2014 ökade antalet sålda rum till enskilda privatresenärer med drygt 13 procent och till affärsresenärerna med 1,6 procent. Sedan 2008 har antalet sålda rum till enskilda privatresenärer ökat med mer än 50 procent samtidigt som försäljningen till affärsresenärerna ökat med knappt sex procent.

Den långsiktiga trenden med en ökad andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- och affärsresenärers konsumtion i Sverige. Sedan 2000 har de svenska fritidsresenärernas turismkonsumtion i Sverige ökat med drygt 53 miljarder kronor eller med nästan 75 procent. Under motsvarande period har affärsresenärernas konsumtion i Sverige ökat med 9,1 miljarder kronor eller med drygt 24 procent.

Läs rapporten på tillvaxtverket.se.

Årets upptäckarmagasin är här

Nu är årets guide till vad som finns att se och göra från Mälarens glittrande böljor till Bergslagens djupa skogar klar. Tanken är att den ska ge värdefulla tips och besöksnäringen i länet en väl behövlig skjuts framåt.

VisitVastmanland_2015_omslagSala Silvergruva och Medeltidsveckan i Arboga känner de flesta till. Men har du sett vikingabåtarna på Frösåker eller varit på Baggbrodagarna? I Visit Västmanland, en fullmatad och inspirerande besöksguide till länet, finns de alla med. Visit Västmanland är den enda gemensamma guiden till länet, och den innehåller allt från de stora kända besöksmålen till de små, unika pärlorna.

– Västmanland är fullt av guldkorn! Visit Västmanland gör vi helt utan offentliga medel för att vi älskar vår hembygd och tycker att det är en produkt länet behöver, säger Anders Gidlund på 365 Publishing, som ger ut magasinet

– Med Visit Västmanland kan vi att skapa förutsättningar för att såväl bofasta som besökare ska upptäcka ännu mer att göra och uppleva i länet, och på så sätt skapa merförsäljning för våra besöksmål, restauranger och evenemang, fortsätter Anders.

Visit Västmanland finns att hämta på turistbyråerna i Västmanland och i de större städerna i närheten. Dessutom finns den på utvalda besöksmål, butiker, hotell och bensinmackar i Mellansverige.

Läs den digitala versionen.

Kontakt:
Anders Gidlund 365Publishing AB
070-7233355 anders.gidlund@365publishing.se