Category Archives: Utbildningar

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning inom följande ämnesområden:

* Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
* Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
* Matlagning – Höj matupplevelsen
* Marknadsföring på webben och i sociala medier
* Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
* Sälj mer i din gårdsbutik
* Tillgänglig besöksverksamhet

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Din avgift är 30 procent av den totala kostnaden för rådgivningen.

Här hittar du detaljerad information.

Affärsutveckling av matupplevelser – Lyft ditt julbord och andra matevent till en kommersiell upplevelse

Julbordet är en av de äldsta kompletta mat- och besöksupplevelserna som många av oss köper men också som många matföretagare är en del av. Vill du lyfta ditt julbord och andra matevent till en kommersiell upplevelse? Locka fler besökare med hjälp av julmatens historia, grönare ”tänk” och smart marknadsföring?

LST -MatupplevelserVälkommen till en utvecklingsdag med föredrag och konkreta workshops tillsammans med docent Richard Tellström, etnolog och mathistoriker som står bakom bl.a. TV-succéerna ”Historieätarna”, ”Landet Brunsås” och julkalendern ”Tusen år till julafton”. I sin forskning har han särskilt jobbat med mat- och restaurangföretagare som utvecklat sina företag utifrån perspektivet hur matkultur kan användas för både landsbygds- och företagsutveckling.

Tid och plats
Onsdag den 26 oktober kl. 09:30 – 14:30, Petterssons matservice, Utvreta gård, Västerås.

Om programmet
Vi tar avstamp i julbordet och hur julmatens historia kan bli till en upplevelseprodukt. Vi samtalar om julbordets utveckling och hur klimatfrågan, hälsointresset och resurshushållning påverkar konsumentens köp av mat och dryck. Dagen kommer också handla om hur säljbara produkter kan utvecklas ur traditioner och kulturarv.

Vi blandar föreläsningar och diskussioner om olika sätt att utveckla sitt företags affärsverksamhet om man är livsmedelsentreprenör, restaurangföretagare och/eller eventarrangör. Vi pratar också om paketering av måltidsupplevser och hur livsmedel kan bli till profilerade produkter, hur olika landskap kan förstärka en mat- och dryckesupplevelse samt hur kulinariska destinationer kan utvecklas genom nätverk och samarbete. Fokus är på upplevelsen mat, dryck och måltid i ett vidare perspektiv än julbordet.

Marknadsföringen av en matupplevelse behöver ständigt utvecklas för att attrahera en samtida konsument. Richard har flera perspektiv i sitt anförande som ger en bra grund för att kunna paketera och sälja dagens julbord och andra matevent.

Mer information och anmälan, senast den 23 september.

Aktiviteten ingår i satsningen ”Smakrik och blomstrande besöksnäring”.

Att skriva för att övertyga – kommunicera rätt och nå fler kunder, inbjudan

Att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp är avgörande för genomslagskraft och framgång i turismnäringen. Efter önskemål från aktörer som inte fick plats förra gången bjuder vi därför in till kursen ”Att skriva för att övertyga” igen.

11_3263 halvdagar, totalt 9 undervisningstimmar
Målet med utbildningen är att öka förståelsen för hur texter fungerar och kommunicerar samt hur olika målgrupper kan uppfatta och missuppfatta innehållet. Betoning ligger på utveckling, tonalitet och finslipning av olika texter. Inför utbildningen bidrar deltagarna med exempeltexter som kommer att bearbetas under lektionstillfällena. Under utbildningen blandas teoretiska genomgångar med praktiska exempel som belyser och förtydligar vad som diskuteras.

Innehåll:
• Vem är mottagaren? Att anpassa en text som ska kommunicera med olika målgrupper
• Målgruppsanpassning – textens syfte
• Dispositionsmodeller för berättande
• Budskapets delar – vad ska mottagaren veta-tycka-göra efter att ha läst?
• Argumentation och tonalitet – fakta eller känsla eller både och?
• Stilistiska verkningsmedel
• Texten i sin miljö – läsningens förutsättningar
• Skrivandets förutsättningar och arbetsmetoder
• Skrivövningar – från teori till praktik – individuell feedback

Föreläsare från Berghs School of Communication
Utbildningen genomförs av Berghs School of Communication. Kunskapsfilosofin utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action learningmetoden. Detta innebär att gruppvisa diskussioner varvas med teorier och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningarnas olika delmoment i deltagarnas verksamheter. Föreläsaren heter Mikael Rosén.

Datum: 6 oktober, 13 oktober och 20 oktober 2016
Plats: Västerås
Sista ansökningsdag: 8 september 2016. Begränsat antal platser!

Komplett inbjudan och information om anmälan.

AdventureEDU och Workshop för utveckling och kommunikation av svensk naturturism

Sverige kan bli en av de främsta destinationerna för upplevelser baserad på vår natur och kultur. Vi bjuder därför in landets bästa aktörer inom dessa segment till det mycket uppskattade affärsutvecklingsprogrammet AdventureEDU, samt en workshop där du får möjlighet att påverka utveckling och kommunikation av svensk naturturism. Vi hälsar dig välkommen till tre intensiva och lärorika dagar!

adventureedu-main-logo-300w”The trainer was very enthusiastic and gave excellent examples. It was easy to take his stories and implement them to your own business.” (deltagare AdventureEDU Kosovo)

AdventureEDU
AdventureEDU är ett affärsutvecklingsprogram som erbjuds av the Adventure Travel Trade Association (ATTA). ATTA är en internationell organisation som arbetar för ökad professionalitet och hållbarhet för global äventyrsturism. I detta sammanhang menas att äventyrsturism bygger på en kombination av aktivitet i naturen och ett socialt utbyte av människor med lokal förankring.

Som deltagare på AdventureEDU kommer du att få ett certifikat från Adventure Travel Trade Association och ett digitalt märke som du kan visa på din webbplats som ett bevis för ditt företags professionalitet och kvalitet.

Kursledarna på AdventureEDU är ledande personer inom äventyrsturism och har framgångsrika erfarenheter som ledare för sina egna turistföretag. De kommer att dela med sig av erfarenheter och internationella kontakter.

AdventureEDU i Sverige
AdventureEDU arrangeras av Västmanlands Kommuner och Landsting i samarbete med Jämtland Härjedalen Turism, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län, Tourism in Skåne, Visit Värmland och Turistrådet Västsverige. De regionala turismorganisationerna har förbokat ett antal subventionerade platser för deltagare från respektive region. Kontakta respektive organisation om er möjlighet till subventionerat deltagande innan ni ansöker om deltagande i utbildningen.

Workshop för utveckling och kommunikation av svensk naturturism
En nationell strategi för naturturism håller på att tas fram under ledning av Svenska Ekoturismföreningen. Bakom framtagandet står bland andra Svensk Turism AB och Visita. Samtidigt driver VisitSweden arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för svensk naturturism. AdventureEDU kommer att samla många av landets främsta natur- och kulturturismföretagare och därför kommer vi att genomföra en workshop på eftermiddagen den 14 november som en del av programmet. Syftet med workshopen är att du som deltar i AdventureEDU ska få möjlighet att bidra med dina erfarenheter och förväntningar på framtida insatser.

Datum: 14–16 november 2016
Plats: Västerås
Sista ansökningsdag: 7 september 2016. Begränsat antal platser!

Komplett inbjudan och information om anmälan.

Kontakt: För mer information om arrangemanget och subventionering för dig som bedriver verksamhet i Västmanland kontakta Åsa Stanaway via e-post: asa.stanaway@vkl.se eller telefon: 021-39 79 50.

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Inom satsningen ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” ordnar vi kurser och företagsbesök för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Nu satsar vi ytterligare med att erbjuda rådgivning! Smakrik och blomstrandeRådgivningen ska utveckla företaget till att bli mer lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill gärna veta vilken typ av rådgivning ditt företag behöver. Ta chansen att påverka genom att svara på enkäten som du hittar via länken nedan. Frågorna tar bara några minuter och ditt svar kan påverka vilken rådgivning vi kommer att erbjuda.

Har du några frågor eller kommentarer på enkäten så hör gärna av dig!
Elisabeth Håkansson, 010-224 92 79 / elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se

Enkät om behovet av rådgivning på besöksföretaget, vi behöver ditt svar senast 15 maj.

Vad är en säljande bild? – Fotokurs

I tisdags genomförde Turismfunktionen på VKL en kurs om bilder för företag inom besöksnäringen i Västmanland. Även ett par företagare från närliggande län hade tagit sig till vackra Kungsörstorp för att lära sig mer om vad som krävs av en bild i olika sammanhang.

Fotokurs2016Föreläsare på kursen var Ulrik Södergren från Digitalfotografen. Deltagarna fick lära sig mycket och föreläsningarna blandades med praktiska gruppövningar. Lärdomar var bl.a. att man kan göra mycket för sociala medier med enkla medel om man tänker efter kring motiv, ljus och komposition. I vissa fall kan det dock vara en god investering att anlita en professionell fotograf med riktig utrustning. Detta kunde en av deltagarna vittna om. Hon driver en boendeanläggning i Sörmland och såg en tydlig ökning i bokningar efter att hon anlitat en fotograf som ägnade en dag åt att fota alla delar av verksamheten.

Kursen var mycket uppskattad och så här sa några av deltagarna:
”Underhållande och skicklig kursledare”
”Mycket spännande bildexempel och grupparbeten”
”Givande diskussion och erfarenhetsutbyten med folk från olika branscher men som ändå står med samma problem och utmaningar”

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Stanaway.

Att skapa film för digitala kanaler med enkla medel -en uppskattad kurs

Igår genomfördes kursen ”Att skapa film för digitala kanaler med enkla medel” av entusiastiska deltagare. Kursen är en del av Webbdagarna Academys kursutbud. Den blev snabbt fullbokad och Martin Fältström från Black Hounds Production var en mycket uppskattad föreläsare. Syftet var att visa hur enkelt det är att göra egna filmer i mobilen för att kunna marknadsföra sitt företag i digitala kanaler.

Filmkurs 2016Martin instruerade deltagarna i både Android och Iphone; vilken app som är bäst, hur de fungerar, hur du bygger upp en film, vilka filmer som tilltalar i digitala kanaler och naturligtvis blev det också mycket praktiska övningar.

Några röster från dagen:
”Kanondag! Lärorikt, roligt. Jättebra och engagerad kursledare som kollar med oss deltagare innan och anpassar kursen efter våra behov (stort plus). Bra upplägg.”
”Det har varit lärorikt, spännande och kul att få lära sig göra film och tankesätt om hur man gör film.”
”’Hands on’ kurs där man får lära genom att öva. Bra kursledare! Kul med exempelfilmer. Roligt ämne!! Mycket inspiration!”

Avslutningsvis ett citat från Martin Fältström gällande vad man bör tänka på när man gör film:

”Det är när du blir överambitiös allt börjar gå åt helvete…”

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Stanaway för mer information.