Etikettarkiv: Anitha Barrsäter

Tillgänglighet -en vinst för alla

Turismfunktionen på Region Västmanland bjuder in till seminarium om tillgänglighet i besöksnäringen. Tillgänglighet är en viktig kvalitets- och konkurrensfaktor.

Under dagen får du bl a lära dig:
* Vad är tillgänglighet? Om fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation, det goda bemötandet.
* Vem efterfrågar god tillgänglighet? Om olika målgrupper och marknaden för tillgänglig turism i Sverige, Europa och världen.
* Tillgänglighet i hela servicekedjan – från bokning till hemkomst.
* Exempel på hur man kan samarbeta på och mellan destinationer.
* Vad behöver göras tillgängligt, hur och för vem?
* Vad måste vi göra? Lite om tillgänglighetskrav i svensk lagstiftning, EU-direktiv och FN-konventionen.
* Att marknadsföra sin tillgänglighet
* Ett exempel: Anitha Barrsäter från Fallängetorp för fä och folk berättar hur de arbetar med tillgänglighetsfrågorna

Efter avslutat seminarium finns möjlighet till kortare enskilda möten med föreläsaren för råd och diskussion kring förutsättningar och möjligheter för den egna anläggningen/produkten.

Föreläsare: Lilian Müller. Lilian har närmare 20 års erfarenhet av arbete för ökad tillgänglighet inom besöksnäringen. Som medgrundare till Turism för alla, Svenska Equality och föreningen Access Sweden och som första ordförande i det europeiska nätverket European Network for accessible tourism under åren 2008-2013.

Dag: Torsdag 21 september
Tid: 09.00-16.00
Plats: Sala Silvergruva

Pris: Kostnadsfritt för deltagare i vår utvecklingsprocess på nivå ”Färdiga” och ”Kör!”, som även har förtur. 500 kr ex moms för övriga i mån av plats.
Ingår: Lunch och fika. Vänligen meddela evetuella kostallergier eller specialkost.
Anmälan via e-post till asa.stanaway@regionvastmanland.se
Sista anmälningsdatum: 7 september

Övrigt: Region Västmanland förbehåller sig rätten att ställa in föreläsningen vid för få deltagare. Vi strävar efter att erbjuda en hög tillgänglighet för alla våra deltagare. Informera därför gärna i anmälan om du har speciella behov i samband med föreläsningen.

Företagsbesök på Fallängetorp – ett boende mitt i naturen, inbjudan

Välkommen till ett företagsbesök i Länsstyrelsens serie riktad till dig som har ett mindre boende på landsbygden eller som funderar på att starta verksamhet! Vi besöker spännande företag med olika inriktning för att ge inspiration och tips hur ni kan förbättra ert företagande.

FallängetorpFallängetorp lantgård ligger i norra Västmanland på gränsen till Dalarna. Gården drivs av Anitha Barrsäter och Per Hellstrand och är ett lantbruk med KRAV-godkänd ekologisk produktion av nöt- och lammkött. Här finns även hästar, hundar, katter och höns. På gården finns ett vandrarhem och B&B och man anordnar många aktiviteter med naturen som utgångspunkt. På Fallängetorp finns tanken om tillgänglighet för alla med i varje beslut som rör verksamheten. T.ex. är bottenvåningen på vandrarhemmet anpassat för personer med funktionsnedsättning.

– Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är Lantligt för alla. Vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen, säger Anitha.

Program
Vi samlas med fika kl. 09:30. Efter fikat berättar Anitha om hur verksamheten på Fallängetorp startade, målet med verksamheten, målgrupp, aktiviteter för besökarna, prissättning, marknadsföring och planer för framtiden. Sen tar vi en diskussion om att sälja genom andra och marknadsföring online ledd av Henrik Wester, turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting. Efter diskussionen gör vi en rundvandring på gården. Vi avslutar med lunch kl. 12:30.

Tid och plats
Torsdag den 22 januari kl. 09:30 – ca 13:30, Fallängetorp lantgård, Krylbo.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig senast den 15 januari!

Fallängetorp är länets kandidat till Stora Turismpriset 2014

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 21:a året i rad. ”Fallängetorp för fä och folk” har valts ut och kandiderar för Västmanlands län.

Fallängetorp– Årets kandidater representerar allt från attraktiva stadsmiljöer till kultur- och naturupplevelser. De är goda exempel på den bredd som svensk besöksnäring erbjuder i hela landet, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

Turistorganisationer i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2014. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Stiftelsens styrelse gör en sammanvägning av kriterierna och fattar beslut om vinnaren som tillkännages den 16 oktober i Stockholm på konferensen Destinationsutveckling i fokus.

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Anitha Barrsäter på Fallängetorp och bad samtidigt om en kommentar.

Henrik: Hur känns det att vara länets kandidat?
Anitha: Det känns fantastiskt kul att vår satsning uppmärksammas så här.

Henrik: Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
Anitha: Under resans gång har vi förstått att vårt sätt att tänka och utveckla är ganska unikt. Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är ”Lantligt för alla” för vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen.

Den sammanfattande motiveringen av nomineringen av Fallängetorp;
Genom ett väl genomtänkt koncept med en verksamhet som vilar på flera ben med starkt fokus på tillgänglighet har Fallängetorp lyckats särskilja sig från andra och når en ofta bortglömd målgrupp. Med starkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet arbetar Fallängetorp strategiskt och långsiktigt inte bara för ett bärkraftigt och hållbart företag utan även för en levande landsbygd tillgänglig för alla.

De erbjuder ett semesteralternativ där alla kan känna sig delaktiga, även om någon i sällskapet har ett funktionshinder.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Anitha Barrsäter, Fallängetorp för fä och folk
0707-36 36 82 / anitha@fallangetorp.se

För mer information om Stora Turismpriset 2014 och övriga kandidater:
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/nyhetsarkiv/aktuellt/kandidaternatillstoraturismpriset2014utsedda.5.3453fc5214836a9a472377dd.html

Swedish Welcome använder Fallängetorp som plats för rådgivarnas utbildning

Swedish Welcome arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. I veckan har utbildningen av professionella rådgivare bland annat fokuserat på tillgänglighet. För att lära sig mer om detta har de blivande rådgivarna fått tillbringa tid på Fallängetorp i Västmanland.

Ägare Anitha och PerFallängetorp erbjuder alla, även personer med funktionshinder, ett lantligt boende. Gäster får uppleva livet på en KRAV-certifierad gård där det finns kor, får, hästar, hundar, katter och höns. Det vackra läget i ett öppet landskap med storskogen runt knuten erbjuder möjligheter till härliga naturupplevelser. För gäster med nedsatt rörlighet finns det terränggående fordonet ZoomUphill eller tur med häst och vagn. Vandrarhemmet Mellangården erbjuder hemtrevligt boende med mycket hög tillgänglighet, medan lillstugan är ett trivsamt stugboende.

Anitha Barrsäter äger och driver Fallängetorp tillsammans med sin familj. ”Att ha Swedish Welcomes rådgivare här har varit både roligt och lärorikt” säger Anitha. ”Det är väldigt värdefullt att få någon annans ögon på sin egen verksamhet eftersom det är lätt att man blir hemmablind”, fortsätter hon.

RådgivareKim Ross och Robert Cullen är experter inom kvalitetssäkring och är rekryterade från Skottland för att arbeta för Swedish Welcome. Det är de som håller i utbildningen för de nya rådgivarna.

Så här säger Kim Ross om gruppens tid på Fallängetorp: ”We had a very interesting training and assessment visit this week at Fallängetorp with a great exchange of learning on both sides. Fallängetorp owners Anitha and Per have focussed on ‘accessibility for all’ as well as sustainability with their hostel refurbishment, so it was helpful for the SW team to learn more.”

För mer information:
http://www.fallangetorp.se
http://www.swedishwelcome.se

Världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem uppskattas av regionens turistföretagare

Hemliga besök och rådgivning från experter på hållbarhet. Just nu pågår tester av turistföretag i Västmanland och Sörmland. Vi har tagit hjälp av erfarna rådgivare från Visit Scotland och Green Tourism Business Scheme. Deltagande boendeanläggningar och upplevelseföretag får en utförlig rapport som kan göras för att på ett hållbart sätt förbättra verksamheten och skapa ökad lönsamhet.

Ambitionen är att skapa världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem. Det sker på två villkor: att utvecklingen leder till förbättrad kvalitet och att den är långsiktigt hållbar. Vi vill att turismen i Sverige ska vara trygg för gästen och lönsam för företaget. Vi vill växa – men växa rätt!

En hel del återstår att göra. Men vi är övertygade om att för att få ett system som verkligen fungerar för gästen, företaget och samhället måste vi vara ute i verkligheten. Svensk besöksnäring behöver utveckling och utveckling kommer från agerande. 25 företag i regionen har redan gått med i systemet. Tester pågår för fullt och resultatet kommer att utvärderas för att förbättra systemet ytterligare inför den nationella lanseringen 2015.

Kommentarer från medverkande företag:

Raija Edvinson, Fagersta Turism om säkringen av Oljeön: Det var mycket intressant och lärorikt att få höra kvalitetsrådgivarens kommentarer och idéer efter hennes besök på Oljeön i Ängelsberg. Mycket var sådant som vi redan själva har funderat på så det kändes bra att få bekräftat att vi tänker rätt. Vi fick förstås även nya värdefulla idéer vilket var extra roligt.  Hållbarhetsdelen kändes mer nervöst. Men det visade sig att vi redan gör mycket eftersom vi t ex har en avfallshanteringsplan för färjan Petrolia.

Åke Wievegg, Skedvistrand: Det här var precis vad vi behövde och vi hade tur som fick möjlighet att gå med i systemet så tidigt! Det är väl värt pengarna att få så konkreta tips på vad vi behöver förbättra. Vi har redan börjat använda rapporten och ändra vissa saker.

Anitha Barrsäter, Fallänge Torp för folk och fä: Vi har haft ett mycket intressant och givande besök av rådgivaren Sally Monroe från Skottland. Det känns stimulerande att få diskutera sina tankar med någon som kommer från andra förhållanden och tankesätt.

Christina Wetterberg, Låsta Rum & Frukost: Väldigt professionella och trevliga besök som gav väldigt mycket till mig. Jag har fått många små och stora förslag på förbättringar varav många redan är implementerade, andra ”jobbar jag på”. Sedan förstår jag inte riktigt vilka av de föreslagna förbättringarna som är krav för att få föreslagen gradering, men det räknar jag med att det rätas ut framöver.

Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård: Det var ”rackarns” intressant att få feedbacken på mailen i går – vi tar till oss, funderar och reflekterar över vad vi kan göra för att ”stiga i graderna”.