Etikettarkiv: ATWS

Tematisk utveckling och försäljning av naturturism 2018-2019

Västmanland Turism driver under 2018-2019 en utvecklingsprocess tillsammans med ett tiotal av länets främsta turismföretag för att öka omsättningen och förbättra lönsamheten inom natur- och kulturturism.

Region Västmanland i samarbete med naturturistföretag har beviljats stöd delvis finansierat av Europeiska unionen för att driva projektet med det långsiktiga målet att etablera ett affärsdrivet nätverk bestående av deltagande aktörer och deras samarbetspartners samordnat av den regionala turismorganisationen.

Projektet ska resultera i att Västmanland positioneras som en attraktiv del av Sverige för internationella besökare med fokus på hållbar natur- och kulturturism. Insatsen innebär bland annat att regionen medverkar till att världskongressen Adventure Travel Wold Summit 2019 genomförs i Sverige med deltagande från länet. Projektet genomförs som en del av den nationella kraftsamling som pågår för att etablera Sverige som en av de främsta destinationerna för hållbar natur- och kulturturism. Läs mer på Mynewsdesk Visit Sweden.

Målgrupp
Den globala resenären reser utomlands minst en gång per år, var tredje i snitt två gånger per år och ytterligare en knapp tredjedel minst tre gånger per år. De har resvana och är ständigt på jakt efter nya resmål och upplevelser. De tycker det är viktigt att behandlas lika, ta hand om naturen och hjälpa andra människor. Var femte väljer idag resmål med hänsyn till miljön och väljer gärna miljövänliga destinationer. Målgruppen delas i tre drivkraftsegment, varav två är relevanta för länets besöksnäring.

Nyfikna upptäckare
Har en stor nyfikenhet på svensk kultur och vill se och göra så mycket som möjligt på sin Sverigesemester. De upptäcker gärna nya städer och platser och vill lära sig något nytt om Sverige när de är här. 43 % av de globala resenärerna med sverigeintresse är Nyfikna Upptäckare.

Aktiva naturälskare
De aktiva naturälskarna drivs av ett intresse för den svenska naturen, där de vill vara aktiva men också njuta av lugnet och stillheten som naturen erbjuder. 19 % av de Globala resenärerna med sverigeintresse är Aktiva Naturälskare.

Den globala resenären planerar oftast sitt resande på egen hand och med lång framförhållning. Västmanland har med sitt geografiska läge nära Stockholm goda förutsättningar för att skapa tydliga erbjudanden som lockar till att uppleva natur- och kultur i storstadens närhet. Internationellt sett är Sverige ett tryggt och enkelt land att besöka, vilket stärker möjligheten att få fler resenärer att planera en resa i regionen.

Kontakta Åsa Stanaway, Internationell säljchef/Affärsutvecklare, om du vill veta mer om satsningen.

Travel 2030: Euromonitor’s Data-Driven Vision of the Future of Adventure

“The year is 1999 and you’re planning a trip to Chile” says Euromonitor’s Mike Jozwik from the stage at the Adventure Travel World Summit. He continues: If you use the internet at all to help you, you’ll get that horrible sound that means you’re using a dial-up connection to get online. Google is only two years old, so maybe you’re using Ask Jeeves to perform your search. Maybe you’ll try to use TripAdvisor, which is missing a key component: namely 250 million user reviews. You will probably order some travelers checks. You might have to get on the phone to purchase your plane ticket or make a hotel reservation. Maybe you’ll even use a fax machine.

2015-10-09 17.56.33The point is, fifteen years is not very long and yet a lot has changed. How can we use this exercise in remembering the past to help us imagine the future? To help the adventure travel industry get the clearest and most informed vision of the future of our industry, the ATTA invited two keynote speakers from Euromonitor International to the Adventure Travel World Summit. Euromonitor is a leader in market research and business insights and they sent their Head of Travel, Caroline Bremner and Mike Jozwik, their Global Director of Consulting, to present “Travel 2030,” a look at the big shifts taking place in the tourism industry.

Here’s what we know about 2030, according to Euromonitor:
* There will be 8.4 billion people on Earth
* 3 billion of them will be Millennials
* 1.2 billion households will have the income needed to travel
* 60% of the world’ population will live in urban environments
* The baby boomer generation will be in their 80s
* The average global age will be 35
* Generation Alpha (today’s toddlers) won’t know the difference between online & offline
* 1 in 9 jobs will be in the tourism sector
* 2 billion trips will be taken annually (nearly twice as many as 2015)

And here’s what the adventure traveler of tomorrow will look like:
Hyperconnected: Consumers will expect brands to engage before, during and after a trip. They value convenience and flexibility and personalisation. Travel brands will need to be present 24/7 in consumers’ lives.
Global: Travelers will come from new markets as a middle class emerges in Asia, Latin America and Africa. China will be the number one outbound market in the world.
Mindful: Sustainability concepts will be widely adopted across all of tourism. Travel brands will need to break out of their silos and work together to ensure that the industry is driving maximum socioeconomic benefits while minimising environmental impacts. However, be prepared for more bans and restrictions that will come with a more sustainable market.

Full article is available here.

Västmanländska turismföretag på internationell äventyrskongress

I oktober hölls Adventure Travel Trade Association sin årliga ”Adventure Travel World Summit” (ATWS). Årets kongress hölls i irländska Killarney och turismfunktionen fanns på plats. I år hade vi även med oss representanter från fem västmanländska aktivitets/naturturismföretag.

ATWS2014 -adventureKongressen inleddes med en ”Day of Adventure” när de ca 700 deltagarna delade upp sig och fick möjlighet att prova på dagsturer med irländska upplevelseföretag. Den västmanländska gruppen spred sig på olika aktiviteter och provade bland annat på vandring, kajak och fiske. Dessa utflykter gav mycket inspiration och nya idéer på hur vi själva kan bli ännu bättre på bemötande, hållbarhet och professionalitet.

Förutom föreläsningar i världsklass stod sedan mötesdagar, ”Media Connect” och ”Mentor Sessions” på programmet.

Under Media Connect sitter skribenter, bloggare och journalister från några av de största reserelaterade tidningarna, magasinen och webplatserna i världen vid var sitt bord. Deltagare får sedan köa för att få möjligheten att sälja in sin ”story” på fyra minuter. De västmanländska deltagarna var väl förberedda och hann tillsammans med över 40 möten. Flera av dessa har redan gett resultat. Snabbast var Yahoo Travel som skrev en mycket fin artikel om Gårdsjö Älgpark.

Ett uppskattat inslag under dagarna var Mentor Sessions. Då satt internationella experter vid bord med olika teman som t ex storytelling, guideutbildning och hållbarhet. Det var sedan fritt för deltagarna att sätta sig vid valfritt bord och diskutera dessa frågor. Aktiviteten gav en mycket bra möjlighet att bolla idéer och ställa frågor till några av världens bästa experter.

Utöver det officiella programmet höll de nordiska länderna ett gemensamt möte där man diskuterade hur vi kan bli bättre på att samverka över gränserna. Ur ett globalt perspektiv ser man ofta Skandinavien eller Norden som en destination och vi har mycket att vinna på att samla krafterna i fler gemensamma satsningar.

Adventure Travel Trade Association ser Norden som en destination med stor utvecklingspotential för en ansvarsfull och hållbar långsiktig utveckling av äventyrs- och upplevelseturism och vi ser fram mot en spännande utveckling framöver!

Sverige ska bli bättre på naturupplevelseturism

Västmanlands Nyheter bevakade AdventureConnect: Västerås som hölls den 8 maj. Träffen lockade deltagare från ett 40-tal naturturismföretag, researrangörer och turismorganisationer från hela världen.

Kolarbyn61I artikeln kan ni bland annat läsa om:
* Den internationella organisationen Adventure Travel  Trade Association, ATTA
* Naturturismens betydelse för Sverige och hur den kan utvecklas
* Naturupplevelseföretaget WildSweden.

USA, Grönland och Irland kommer till Västerås för att vi ska bli bäst på upplevelseturism

Den 8 maj samlas ett 40-tal naturturismföretag, researrangörer och turismorganisationer från hela världen i Västerås.

Kolarbyn61Ett aktivt samarbete ska startas upp mellan den internationella organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA) och de svenska aktörer som verkar inom natur- och kulturbaserad turism. 

Hur?
Genom kunskapsutbyte och en gemensam strävan efter att driva utvecklingen framåt, arbetar vi för att utbilda, upplysa och knyta samman äventyrsturismens alla komponenter och skapa ett aktivt nätverk som fokuserar på en hållbar utveckling där naturen, kulturen och människan samverkar.

Varför?
* Internationell äventyrsturism från Europa, Nord- och Sydamerika motsvarar en omsättning på 263 miljarder USD/år  enligt en studie genomförd av ATTA tillsammans med George Washington University.
* I Sverige omsätter naturturismen 3,6 miljarder kronor enligt en nyligen genomförd kartläggning av forskningsinstitutet ETOUR.

AdventureConnect: Västerås
Träffen arrangeras av ATTA i samarbete med den regionala turismfunktionen på Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Deltagarna är lokala och nationella naturturismföretag, nationella och internationella researrangörer, nationella turismorganisationer i Irland och Grönland samt regionala turismorganisationer i Sverige. Läs mer om arrangemanget.

Media bjuds in till att lyssna till föredragningar om:
* Adventure Travel Trade Association (ATTA).
* Grönlands framgångsrika arbete med deras nationella turistportal.
* Irlands arbete för att bli värd för årets internationell kongress Adventure Travel World Summit (ATWS).
* ATTAs betydelse för det enskilda turismföretaget och en hållbar utveckling.
* VKLs strategi för hur Västmanland ska utvecklas till en framgångsrik och hållbar turistdestination.

Föredragningarna sker mellan kl 13:00 och 14:30. Därefter är det fikapaus med möjlighet att träffa föredragare, deltagare och arrangörer.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-397959 / henrik.wester@vkl.se

Turismfunktionens deltagande i ATWS ger artiklar i internationell press

Adventure Travel World Summit (ATWS) som hölls i oktober knöts många nya kontakter som har gett flera intressanta resultat för turismnäringen i Västmanland.  Magasinet Reflections är ett av de senaste exemplen.

Reflections -coverUnder ATWS träffade Turismfunktionen skribenten Haley Shapely, som försågs med det press kit vi hade tagit fram inför dessa träffar. Underlaget om Sala Silvergruva har nu använts för att presentera gruvsviten – ett hotellrum 155 meter under jord – i en mycket trevlig artikel med titeln ”The most adventurous places to rest your head”. Artikeln har publicerats i det amerikanska magasinet Reflections.

Digital version av Reflections
Artikeln på magasinets webbplats

Träff för fler internationellt hållbara äventyrs- och naturbaserade upplevelser (SISTA ANMÄLAN 13/1)

Turismfunktionen vid VKL blev under 2013 medlemmar i Adventure Travel Trade Association (ATTA) för att skapa bättre förutsättningar för fler internationellt hållbara äventyrs- och naturbaserade upplevelser i regionen.

Inbjudan_attaHenrik Wester och Åsa Stanaway deltog i höstas i den årliga kongressen Adventure Travel World Summit(ATWS), som arrangeras av ATTA. Där deltog 650 delegater från i stort sett hela världen, några av oss var från Sverige, men vi kan bli fler.

Vi vill berätta om hur Turismfunktionen och ATTA arbetar för att skapa gemensamma värdegrunder för upplevelseturismbranschen och hur vi aktivt jobbar för att hjälpa turistföretagare att utvecklas på ett ansvarsfullt och ekonomiskt hållbart sätt.

Välkommen till en inspirerande träff i Västerås!

Tid: den 20 januari kl 10:00-13:30.

Plats: Västmanlands Kommuner & Landsting, Västerås

Läs mer och anmäl dig enligt inbjudan senast 13 januari.