Etikettarkiv: Äventyrsresor

20 år i natur(turism)ens tjänst

I maj 1996 bildades Ekoturismföreningen. Ett initiativ sprunget ur Världsnaturfonden WWF, och som under åren har skapat en egen plattform för natur- och ekoturism i Sverige och på fjärran resmål. Idag har Sverige en av Europas starkaste företrädare för naturbaserad turism och alltjämt en unik kvalitetsmärkning av ekoturism.

Ekoturismföreningen– Vi vill främja en kvalitetsturism som kan gynna både naturen och den lokala ekonomin i Sverige och internationellt, sade Svenska Ekoturismföreningens första ordförande Jens Wahlstedt, naturskribent och tidigare generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande från den 8 maj 1996.

I samma pressutskick listades ett antal andra prioriterade insatser. En ökad samverkan mellan resenäring, besökare, lokalbefolkning och myndigheter till förmån för ett starkare naturskydd. Ett nationellt nätverk för naturvård och naturturism, och initiativ för att ekoturismen skulle bli ett verktyg för hållbar utveckling såväl i Sverige som utomlands.

Naturfotograferna Staffan Widstrand och Peter Hanneberg, den senare även verksam på Naturvårdsverket på den tiden, var två andra av föreningens grundare och initiativtagare. I föreningens första styrelse satt dessutom företrädare för bland annat Svenska Turistföreningen, Vildmark i Värmland och Lapplandsafari. Mycket av det som föreningens första styrelse satte upp på dagordningen 1996 är idag verklighet. Ekoturismföreningen driver flera webbsidor, är en respekterad remissinsats, ger ut flera nyhetsbrev och samverkar med myndigheter och andra organisationer. Med drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar är Svenska Ekoturismföreningen en av de största nationella företrädarna för naturbaserad turism i Europa och står sig även väl i en internationell jämförelse. Och trots de senaste årens resursbrist är Naturens Bästa efter drygt 14 år alltjämt en ekoturismmärkning i internationell framkant.

Tomas Bergenfeldt, grundare av Äventyrsresor på 80-talet och ordförande för föreningens valberedning sedan starten blickar tillbaka:

– Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är en av föreningens största bedrifter. När vår regering nu vill se en ökad internationell marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism på svensk landsbygd, blir det uppenbart att vi behöver verktyg som tillåter Sverige att mönstra sitt mest attraktiva landslag av våra främsta naturturismarrangörer.

– Under årens lopp har föreningen också drivit viktiga frågor kring momsen på naturguidningar, presenterat förslag på hur det blir lättare att resa klimatsmart och slagit vakt om unika nationalparker som Serengeti och hotade arter som tigrar, valar och fjällräv.

– Mycket återstår att göra. Sverige måste bli bättre på att dra åt samma håll och använda offentliga resurser mer effektivt. Branschen måste å sin sida organisera sig bättre. Även en av världens starkaste föreningar för natur- och ekoturism behöver fler medlemmar, om vi ska fortsätta påverka och göra skillnad.

Läs mer om det 20-åriga arbetet på ekoturism.org.

Utomhusmatlagning och affärsutveckling

Utomhusmåltider – ny produkt för natur- och landsbygdsturismen. Nu är det dags för sista steget i vår utbildning om utomhusmåltider, nämligen en dag om affärsutveckling.

Utomhusmatlagning med kockAffärsutveckling – kund och marknad
Hållbar turism är en självklarhet i dagens utvecklingsarbete. Men ofta glömmer vi den ekonomiska hållbarheten. Det är en utmaning att besöksnäringen är en bransch med låg lönsamhet. Utan lönsamma företag får vi inte heller en hållbar turism. Både de små säsongsföretagen och de större företag som är verksamma året runt behöver en sund ekonomi.

Vi hälsar dig välkommen till en intensiv dag om affärsutveckling med kund och marknad i fokus.
* Vi ger dig redskapen att utveckla ditt företag.
* Vi sätter fokus på hur din affärsidé kan utvecklas till en lönsammare produkt, oberoende av om du är ett litet säsongsföretag eller ett större företag med verksamhet året runt.
* Vi visar hur naturen och landsbygden kan samverka med storstadens turism.
* Vi lär dig handfast hur du kalkylerar och sätter pris.
* Vi visar hur du säljer dina produkter, själv eller tillsammans med andra.

Vi vänder oss främst de företag som arbetar på landsbygden och har ett visst fokus på de snabbt växande utomhusmåltiderna.

Dina inspiratörer är
Dennis Bederoff, en av svensk turisms förgrundsgestalter. En av de ansvariga på Tillväxtverket för turismen.

Tomas Bergenfeldt, en av ekoturismens främsta profiler, som i över trettio år ordnat resor till Sveriges natur och världens mest exotiska vildmarker. Grundare av Äventyrsresor, Stockholm Adventures samt Ekoäventyr. En av initiativtagarna till Ekoturismföreningen.

Johan Delfalk har sedan 1988 varit aktiv inom besöksnäringen som specialist på att utveckla destinationer och företag med lönsamma och hållbara upplevelser. Han driver fyra bolag inom besöksnäringen med aktiviteter i Sverige och internationellt. http://www.adventura.se.

Urban Laurin, fil.dr., expert på mat, måltid, turism, landsbygdsutveckling, integration, öppen innovation och crowdsourcing. Trendspanare. Uppfann begreppet måltidsturism. http://www.urban-laurin.com.

Caj Nyman, verksamhetsledare för Turismakademin i Uppsala, tidigare turistchef för Öland.

Datum: 13 maj
Tid: 10:30-17:30
Plats: Uppsala slott
Pris: Se inbjudan.

Läs mer och anmäl dig senast den 5 majwww.progrezzum.se.