Etikettarkiv: björnar och rådjur

Vilt som resurs för turism

Fåglar, älgar, bävrar, björnar och rådjur spelar en viktig roll för över 200 företag inom naturbaserad turism. När Naturvårdsverket nu på regeringens uppdrag sammanställer en strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning, är det angeläget att även viltets värde för besöksnäringen inkluderas i balansräkningen.

SEF -Staffan WSvenskt vilt är en enorm naturresurs. Rekreation, jakt, viltkött och inte minst som en del i vår biologiska mångfald är nyttigheter som kan bokföras på pluskontot. Samtidigt vållar älg och hjortdjur betesskador på växande skog, vildsvin förstör böndernas grödor, fårägare utsätts för rovdjursangrepp och viltolyckor i trafiken kostar samhället årligen miljardbelopp. Senast den 30 juni ska Naturvårdsverket presentera en ny strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning för regeringen och där kommer olika intressen vägas mot varandra.

Viltet som resurs för en växande besöksnäring
Ett perspektiv som inte alltid hamnar i vågskålen, är viltet som resurs för en växande besöksnäring. Just viltskådning och safariturism är sannolikt ett av de snabbast växande segmenten inom landets naturbaserade turism. Älgens attraktionskraft på tyskar är välkänd, men allt fler svenska och internationella besökare följer med på en bäversafari, bokar en båttur till skärgårdens kobbar med säl eller spanar efter björn i storskogen, för att bara nämna några exempel av många.

Karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism
En färsk analys av detta segment baserat på ett utdrag ur forskningsinstitutet Etours kartläggning av svensk naturturism från 2014, visar bland annat på följande karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism.

* För 217 företag, som bedriver guidade aktiviteter i naturen, är olika djur och fåglar viktiga eller mycket viktiga för verksamheten.
* Flest företag startades under 00-talet (48 %), följt av 90-talet (30 %) och innan 1990 (13 %).
* För mer än hälften av företagen är fåglar (82 %) och älg (65 %) viktiga eller mycket viktiga för verksamheten. Sedan följer bäver (46 %), björn (36 %), rådjur (34 %), varg (26 %) och säl (24 %).
* Totalt 20 av 29 nationalparker används för viltskådning och safariturism.
* Annan turism, skogsvägar och möjligheten att plocka svamp och bär anges som positiva faktorer för vilt- och fågelskådning, medan gruvor, vind- och vattenkraft påverkar många av företagens verksamhet negativt.
* De främsta internationella marknaderna är Tyskland (38 %) följt av Danmark (12 %), Nederländerna (11 %) och Storbritannien (10 %).
* Svenska Ekoturismföreningen (27 %) är den viktigaste organisationen för dessa företag följt av Svenska Turistföreningen (22 %) och LRF (20 %).

Läs mer på ekoturism.org.