Etikettarkiv: Cecilia Schelin Seidegård

SjöEvent är länets kandidat till Stora Turismpriset 2016

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2016 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 23:e året i rad. SjöEvent kandiderar för Västmanlands län.

sjoevent-press– Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade till Stora Turismpriset 2016 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

– Årets nominerade till Stora Turismpriset 2016 har ett tydligt fokus på innovation, samverkan och kunskapsspridning som är viktiga kriterier för besöksnäringens utveckling i Sverige. Representationen är god och varierad med spännande aktiviteter och upplevelser både i stad och på landsbygd, fortsätter Cecilia Schelin Seidegård.

Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 23:e gången i rad och Stiftelsen arrangerar prisutdelningen i direkt anslutning till Stora Tillväxtdagen, tisdagen den 18 oktober i Stockholm. Den nationella vinnaren får ett stipendium på 100 000 kronor. Utdelare är närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Johan Sahlin, VD, SjöEvent och bad samtidigt om en kommentar.

– Vi är otroligt stolta och glada över denna nominering. Detta ger oss ytterligare kraft och energi att utveckla bolaget ytterligare. Det är roligt att få ett erkännande i branschen att vi gör något som uppskattas, säger Johan.

Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
– Vi håller alltid kunden i fokus och levererar mer än vad kunden förväntar sig, säger Johan.

Den sammanfattande motiveringen till nomineringen av SjöEvent
SjöEvent drivs av några entreprenörer som tillsammans med lokala samarbetspartners skapar ett nav med aktiviteter på och omkring Mälaren. Verksamheten bygger på ett noggrant förarbete och viljan att på ett professionellt sätt utveckla den egna och andras verksamheter.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Johan Sahlin, VD, SjöEvent
021- 495 87 32 / johan.sahlin@sjoevent.se

För mer information om Stora Turismpriset 2016 och övriga kandidater.

Arbetet ”I brandens spår” är nominerat nationellt turismpris

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2015 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 22:a året i rad. ”Svartådalens bygdeutveckling” har valts ut av den regionala turismorganisationen och kandiderar för Västmanlands län.

Miljö från brandområdet– Årets vinnarkandidater representerar intressanta besöksanledningar i hela Sverige. Natur, kultur, historia och hållbarhet, är områden som märks väl bland bidragen, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

– Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 22:a gången i rad och Stiftelsen arrangerar prisutdelningen i Stockholm, tisdagen den 20 oktober

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Linn Suslin på Svartådalens bygdeutveckling och bad samtidigt om en kommentar.

Hur känns det att vara länets kandidat?
– Det var en total överraskning och framförallt en väldigt stor ära, vi är väldigt tacksamma för förtroendet.

Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
– Vi har i en katastrofsituation skapat möjligheter för bygden att utvecklas. Intresset från externa aktörer fanns där redan under branden och för att undvika en situation där bygden skulle utnyttjas temporärt har vi skapat förutsättningar för en långsiktig gynnsam situation för bygden och utvecklingen av turismen i brandområdet. Vi valde att göra något i en situation då vi kunde valt att titta bort, för det är svårt att jobba med katastrofturism, det sticker vi inte under stolen med. Vår taktik har varit att alltid ha en öppen dialog och vi har varit väldigt tydliga med hur och vad vi jobbar med. Föreningen ägs av lokalbefolkningen som består av skogsägare och lantbrukare vilket gör det extra viktigt att vi är raka med det vi gör.

Ni påbörjade arbetet med att utveckla bygden ”i brandens spår” när den fortfarande pågick, hur har intresset sett ut nu när området går att besöka?
– Intresset har under sommaren varit väldigt stort, och många gånger har vi satt in extraturer. Att besökare väljer att ta bussen ser vi som en stor framgång då vi i och med detta fått bort en del besökare som annars tagit med egen bil i området, vi jobbar ju med att avlasta genom att organisera. Bussturerna ger oss även möjligheten att samarbeta med och marknadsföra olika aktörer i området.

Den sammanfattande motiveringen av Svartådalens bygdeutveckling (SBU)
Nomineringen gäller SBU och dess medlemmar för deras engagemang och förmåga att utveckla bygden på ett gynnsamt sätt i brandens spår. Genom att snabbt ta initiativ kring utvecklingen under och efter branden håller bygden i taktpinnen istället för att externa aktörer agerar utan lokalbefolkningens delaktighet. Idag kommer besökare från stora delar av landet och lär sig mer om branden och hur den påverkar bygdens framtid genom guidernas engagemang och uppbyggda kunskaper. SBU och dess medlemmar har på kort tid skapat förutsättningar för en hållbar utveckling i brandens spår.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Linn Suslin och Eva Holm, Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening (SBU)
0224-74 00 11

Bilder som är fria att använda i detta sammanhang finns på: https://www.dropbox.com/sh/f4iyymszd1oby4x/AAClifP3f-fg9t0X3P_hL5D0a?dl=0. Fotograf: Eva Holm, Svartådalens Bygdeutveckling

För mer information om Stora Turismpriset 2015 och övriga kandidater: http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/kandidaternatillstoraturismpriset2015utsedda.5.a22ca114f34067003e8355.html.

Fallängetorp är länets kandidat till Stora Turismpriset 2014

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 21:a året i rad. ”Fallängetorp för fä och folk” har valts ut och kandiderar för Västmanlands län.

Fallängetorp– Årets kandidater representerar allt från attraktiva stadsmiljöer till kultur- och naturupplevelser. De är goda exempel på den bredd som svensk besöksnäring erbjuder i hela landet, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

Turistorganisationer i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2014. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Stiftelsens styrelse gör en sammanvägning av kriterierna och fattar beslut om vinnaren som tillkännages den 16 oktober i Stockholm på konferensen Destinationsutveckling i fokus.

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Anitha Barrsäter på Fallängetorp och bad samtidigt om en kommentar.

Henrik: Hur känns det att vara länets kandidat?
Anitha: Det känns fantastiskt kul att vår satsning uppmärksammas så här.

Henrik: Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
Anitha: Under resans gång har vi förstått att vårt sätt att tänka och utveckla är ganska unikt. Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är ”Lantligt för alla” för vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen.

Den sammanfattande motiveringen av nomineringen av Fallängetorp;
Genom ett väl genomtänkt koncept med en verksamhet som vilar på flera ben med starkt fokus på tillgänglighet har Fallängetorp lyckats särskilja sig från andra och når en ofta bortglömd målgrupp. Med starkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet arbetar Fallängetorp strategiskt och långsiktigt inte bara för ett bärkraftigt och hållbart företag utan även för en levande landsbygd tillgänglig för alla.

De erbjuder ett semesteralternativ där alla kan känna sig delaktiga, även om någon i sällskapet har ett funktionshinder.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Anitha Barrsäter, Fallängetorp för fä och folk
0707-36 36 82 / anitha@fallangetorp.se

För mer information om Stora Turismpriset 2014 och övriga kandidater:
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/nyhetsarkiv/aktuellt/kandidaternatillstoraturismpriset2014utsedda.5.3453fc5214836a9a472377dd.html

Folkhemsturen är nominerad till Stora Turismpriset 2013

För 20:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. De regionala turistorganisationerna i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2013.

20130912-091254.jpg

– Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade kandidaterna till Stora Turismpriset 2013 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats, säger stiftelsens ordförande, landshövdingen i Gotlands län Cecilia Schelin Seidegård.

Folkhemsturen – ”Sweden the Middle Way

– Vi är helt sjukt glada! Folkhemsturen har på kort tid och med mycket små medel lyckats rulla igång något av en rörelse i Västerås med omnejd. Grundidén är egentligen enkel: plocka ihop två ovanligt utåtriktade historiker med en närmast löjlig fascination för 1900-talets märkliga historia, i synnerhet Folkhemsepoken och den världsberömda ”svenska modellen”, addera ett veteranfordon, fika med korvlimpa och tevetermos, en kort filmupplevelse i Elektra Folkets bios fina salonger och framförallt en av de mest folkhemska städerna i Sverige, Västerås, tillika ett av de mest folkhemska länen, Västmanland, så har du en synnerligen annorlunda men också helgjuten upplevelse vars like inte finns i Sverige, säger Niklas Ulfvebrand, Folkhemsturen.

– Vi ger folk, såväl svenskar som utländska besökare, en möjlighet att göra en lärorik och samtidigt rolig resa genom myterna, berättelserna, de moderna stadsmiljöerna etc. som kännetecknar det moderna Sverige, Folkhemmet och som är en lika stark bild av Sverige som älgarna, ABBA och den storslagna naturen!, fortsätter Niklas.

Den regionala turistorganisationens motivering:

”Turen är både en nostalgitripp som tar fasta på det stora intresset för ”retro”, ”vintage”, ”urban exploration”, ”betongsafari” m m och en ömsom humoristisk ömsom allvarsam betraktelse av det utopiska, socialdemokratiska samhällsbygge som pågick från ca 1930 till ca 1980, en period som i Sverige oftast går under beteckningen Folkhemmet och utomlands är känd som ”the middle way” och/eller ”the swedish model”. Det handlar kortfattat om den märkliga balansgången mellan kapitalism och socialism (blandekonomi), allierade och axelmakter (neutralitet) och mellan standardmjölk och lättmjölk (mellanmjölk) som har format Sverige och svenskarna under 1900-talet.

Kort sagt är Folkhemsturen ett projekt som ena sidan studerar moderniteten i vid mening och å den andra tar sig an denna modernitet med ett stort mått humor och distans. Det är en ny form av folkbildning, en dröm om att problematisera stora samhällsfrågor med kvalificerad lek som främsta redskap”.

Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 20:e gången i rad och det vill Stiftelsen uppmärksamma genom en jubileumsceremoni i Stockholm, torsdagen den 17 oktober.

Mer information om Stora turismpriset och dess tidigare vinnare.