Etikettarkiv: Ekoturism

Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för svenska naturupplevelser

Turismfunktionen i Region Västmanland har under många år engagerat sig i Svenska Ekoturismföreningen eftersom det är en organisation som förbättrar förutsättningarna för utvecklingen av svenska naturupplevelser.

Våren har bjudit på många goda nyheter. Viktigast är förslaget att sänka momsen på naturguidningar från dagens 25 procent till sex procent från januari 2018. En storsatsning på nattåg är utlovad och det är klart att naturturism blir en egen inriktning på gymnasieskolan. Dessutom utropade Laxå hela kommunen, särskilt Tiveden, till Sveriges första ekoturismområde. Själva instiftade föreningen ett mångfaldspris för samverkan mellan naturturism och naturvård. Fjällrävssafari i Härjedalen blev den första hyllade vinnaren. Allt detta tack vare Ekoturismföreningens envisa arbete tillsammans med många andra goda krafter.

Till hösten presenterar föreningen en nyskapande delstrategi för svensk naturturism tillsammans med Svensk Turism och Visita. Den kommer innehålla förslag kring en rad ödesfrågor som tillgången till vild och vacker natur, samverkan med landets markägare, turism i nationalparker, kvalitetssäkring, företagens växt- och konkurrenskraft och hur vi bäst organiserar oss. Delstrategin påverkar även regeringens egen utredning om en samlad politik för en upplevelsebaserad tillväxt inom svensk turism.

Bidra genom att bli medlem så att vi tillsammans kan sänka momsen på naturguidningar, gynna ett mer besöksvänligt skogsbruk, främja fler jobb runt skyddad natur och mycket annat. Läs mer om hur du blir medlem och få ytterligare sju goda skäl för att bli medlem här.

20 år i natur(turism)ens tjänst

I maj 1996 bildades Ekoturismföreningen. Ett initiativ sprunget ur Världsnaturfonden WWF, och som under åren har skapat en egen plattform för natur- och ekoturism i Sverige och på fjärran resmål. Idag har Sverige en av Europas starkaste företrädare för naturbaserad turism och alltjämt en unik kvalitetsmärkning av ekoturism.

Ekoturismföreningen– Vi vill främja en kvalitetsturism som kan gynna både naturen och den lokala ekonomin i Sverige och internationellt, sade Svenska Ekoturismföreningens första ordförande Jens Wahlstedt, naturskribent och tidigare generalsekreterare i Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande från den 8 maj 1996.

I samma pressutskick listades ett antal andra prioriterade insatser. En ökad samverkan mellan resenäring, besökare, lokalbefolkning och myndigheter till förmån för ett starkare naturskydd. Ett nationellt nätverk för naturvård och naturturism, och initiativ för att ekoturismen skulle bli ett verktyg för hållbar utveckling såväl i Sverige som utomlands.

Naturfotograferna Staffan Widstrand och Peter Hanneberg, den senare även verksam på Naturvårdsverket på den tiden, var två andra av föreningens grundare och initiativtagare. I föreningens första styrelse satt dessutom företrädare för bland annat Svenska Turistföreningen, Vildmark i Värmland och Lapplandsafari. Mycket av det som föreningens första styrelse satte upp på dagordningen 1996 är idag verklighet. Ekoturismföreningen driver flera webbsidor, är en respekterad remissinsats, ger ut flera nyhetsbrev och samverkar med myndigheter och andra organisationer. Med drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar är Svenska Ekoturismföreningen en av de största nationella företrädarna för naturbaserad turism i Europa och står sig även väl i en internationell jämförelse. Och trots de senaste årens resursbrist är Naturens Bästa efter drygt 14 år alltjämt en ekoturismmärkning i internationell framkant.

Tomas Bergenfeldt, grundare av Äventyrsresor på 80-talet och ordförande för föreningens valberedning sedan starten blickar tillbaka:

– Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är en av föreningens största bedrifter. När vår regering nu vill se en ökad internationell marknadsföring av hållbar natur- och ekoturism på svensk landsbygd, blir det uppenbart att vi behöver verktyg som tillåter Sverige att mönstra sitt mest attraktiva landslag av våra främsta naturturismarrangörer.

– Under årens lopp har föreningen också drivit viktiga frågor kring momsen på naturguidningar, presenterat förslag på hur det blir lättare att resa klimatsmart och slagit vakt om unika nationalparker som Serengeti och hotade arter som tigrar, valar och fjällräv.

– Mycket återstår att göra. Sverige måste bli bättre på att dra åt samma håll och använda offentliga resurser mer effektivt. Branschen måste å sin sida organisera sig bättre. Även en av världens starkaste föreningar för natur- och ekoturism behöver fler medlemmar, om vi ska fortsätta påverka och göra skillnad.

Läs mer om det 20-åriga arbetet på ekoturism.org.

Prinsessa bland svarta vingar i Västmanland

Tidigt i försommargryningen anlände två Säpobilar med mörktonade rutor till Fläcksjön i Svartådalen i Västmanland. Där väntade en öppen eka med elmotor, som tyst satte kurs mot sjöns vassruggar. Målet för turen var svarttärnor bland blommande gula svärdsliljor, och i båten satt den japanska prinsessan Takamado.

BirdsafariSweden -prinsessanPrinsessan Takamado var en av många kungligheter som var inbjuden till vigseln mellan prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist i Stockholm i mitten av juni. Som hederspresident i Birdlife International är prinsessan Takamado känd för sitt engagemang för fågelskydd, men hon är också en hängiven fågelskådare och naturfotograf. Därför passade hon på att klämma in en tidig morgonexkursion till Svartådalen dagen innan bröllopet skulle avverkas. Värd för besöket var ekoturismarrangören Birdsafarisweden och kontakten förmedlas via svenska hovet och den tidigare gästen Henrik Ekman, som även är en välkänd tv-röst i olika naturfilmer.

Daniel Green på Birdsafarisweden berättar att det blev ett toppenbesök en vindstilla morgon med försommarsol bland lätta molnslöjor.

– Prinssessan fick möjlighet att spana in och fotografera älg, skogshare, svarttärnor, enkelbeckasin och buskskvätta. Dessutom visade ett par årtor, svartsnäppor och fiskgjuse upp sig för sällskapet, så prinsessan Takamado var mer än nöjd med det tidiga besöket.

– Det blev också tillfälle till ett avspänt och spännande samtal om fågelskydd och ekoturism, om möjligheterna att skapa ett naturreservat av Fläcksjön och hur turismen kan bli en resurs för traktens markägare och boende, berättar Daniel Green ägare och guide på företaget.

Under sommaren och hösten erbjuder både Birdsafarisweden och Edens Garden, två av Naturens Bästas godkända ekoturismarrangörer i området, kanotturer och guidad fågelskådning i Svartådalen.

Läs mer på ekoturism.org.

Vilt som resurs för turism

Fåglar, älgar, bävrar, björnar och rådjur spelar en viktig roll för över 200 företag inom naturbaserad turism. När Naturvårdsverket nu på regeringens uppdrag sammanställer en strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning, är det angeläget att även viltets värde för besöksnäringen inkluderas i balansräkningen.

SEF -Staffan WSvenskt vilt är en enorm naturresurs. Rekreation, jakt, viltkött och inte minst som en del i vår biologiska mångfald är nyttigheter som kan bokföras på pluskontot. Samtidigt vållar älg och hjortdjur betesskador på växande skog, vildsvin förstör böndernas grödor, fårägare utsätts för rovdjursangrepp och viltolyckor i trafiken kostar samhället årligen miljardbelopp. Senast den 30 juni ska Naturvårdsverket presentera en ny strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning för regeringen och där kommer olika intressen vägas mot varandra.

Viltet som resurs för en växande besöksnäring
Ett perspektiv som inte alltid hamnar i vågskålen, är viltet som resurs för en växande besöksnäring. Just viltskådning och safariturism är sannolikt ett av de snabbast växande segmenten inom landets naturbaserade turism. Älgens attraktionskraft på tyskar är välkänd, men allt fler svenska och internationella besökare följer med på en bäversafari, bokar en båttur till skärgårdens kobbar med säl eller spanar efter björn i storskogen, för att bara nämna några exempel av många.

Karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism
En färsk analys av detta segment baserat på ett utdrag ur forskningsinstitutet Etours kartläggning av svensk naturturism från 2014, visar bland annat på följande karaktärsdrag för svensk viltskådning och safariturism.

* För 217 företag, som bedriver guidade aktiviteter i naturen, är olika djur och fåglar viktiga eller mycket viktiga för verksamheten.
* Flest företag startades under 00-talet (48 %), följt av 90-talet (30 %) och innan 1990 (13 %).
* För mer än hälften av företagen är fåglar (82 %) och älg (65 %) viktiga eller mycket viktiga för verksamheten. Sedan följer bäver (46 %), björn (36 %), rådjur (34 %), varg (26 %) och säl (24 %).
* Totalt 20 av 29 nationalparker används för viltskådning och safariturism.
* Annan turism, skogsvägar och möjligheten att plocka svamp och bär anges som positiva faktorer för vilt- och fågelskådning, medan gruvor, vind- och vattenkraft påverkar många av företagens verksamhet negativt.
* De främsta internationella marknaderna är Tyskland (38 %) följt av Danmark (12 %), Nederländerna (11 %) och Storbritannien (10 %).
* Svenska Ekoturismföreningen (27 %) är den viktigaste organisationen för dessa företag följt av Svenska Turistföreningen (22 %) och LRF (20 %).

Läs mer på ekoturism.org.

Ekoturism i vårbudgeten

Finansmarknads- och konsumentministern Per Bolund gästade nyligen Visitas stämma. Där presenterade han regeringens politik med förhoppningar om bibehållen restaurangmoms, hållbarhet som röd tråd, mer skyddad natur, satsningar på tåg, exponering av Sverige på nya tillväxtmarknader och marknadsföring av natur- och ekoturism.

Per Bolund, en av Miljöpartiets sex ministrar, var inbjuden till Visitas föreningsstämma i slutet av april. Hans tal präglades av ett anslag om hållbarhet kring en av Sveriges största näringar, som omsätter 284 miljarder, genererar ett exportvärde på 106 miljarder och levererar 173 000 jobb – varje år i hela landet.

– Jag som miljöpartist och en av de första gröna ministrarna i Sverige tycker att det är väldigt bra att turismen, som bygger på konsumtion av tjänster, innebär att vi kan ta nya steg mot ett hållbart samhälle. Tjänster som exempelvis spaupplevelser, campingvistelser, skidåkning och restaurangbesök, eller något som jag särskilt brinner för – ekoturism, kan utgöra viktiga delar för en mer hållbar konsumtion, menade Per Bolund.

I regeringens förslag till vårbudget ingår en höjning av anslaget till VisitSweden, som bland annat ska öka exponeringen av Sverige på nya tillväxtmarknader, men även marknadsföring av nya tematiska områden där hållbar natur- och ekoturism på landsbygden ingår.

– Vi gör nu en tydlig satsning på besöksnäringen genom ett ökat anslag till VisitSweden, som är tänkt att inriktas på att marknadsföra Sverige bättre. Jag har ju själv erfarenhet av fantastiska upplevelser i svensk natur, och jag vill att fler människor ska få ta del av detta. Här handlar det bland annat om att visa upp Sverige på några av världens största och snabbaste växande marknader som Kina och Indien.

– Pengarna kommer också att användas för att främja det som jag tror är ett av turismens snabbaste växande segment. Nämligen natur- och ekoturism, det vill säga en turism som rör sig inom hållbarhetens område, förklarade Per Bolund.

Läs hela artikeln på ekoturism.org.

Sverige på topp-10 lista över länder med störst potential för upplevelseturism

Turismfunktionen vid VKL är sedan ett par år tillbaka medlemmar i den internationella organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA). ATTA tar med jämna mellanrum fram en rapport som kallas Adventure Tourism Development Index (ATDI). Årets rapport visar att de nordiska länderna har mycket hög potential som äventyrs- och upplevelsedestinationer.

ATDI-2015-13Sverige, Norge, Island och Finland ligger alla bland de tio länder i den utvecklade världen som har högst potential. ATDI mäter inte antal besökare eller omsättning idag, utan visar på potentialen för framtiden genom att använda tio indikationer där man bland annat mäter landets hållbarhetsplaner, säkerhet, företagaranda och naturtillgångar.

Läs mer i rapporten.

Kontakta Åsa Stanaway om du vill veta mer om Västmanlands medlemskap i ATTA.

Birdsafarisweden är nominerad till prestigefullt pris

Växande fågelturism, smakfulla hummeräventyr, sommarbuss till tumlarna och vinteräventyr med sång och musik är några av skälen bakom årets nomineringar till Grand Travel Awards Ekoturismpris. Fyra företag som visar på framgång och potential för svensk ekoturism, och den 11 februari koras en vinnare på Grand Hôtel i Stockholm.

SEF -pressFör artonde gången utser Svenska Ekoturismföreningen tillsammans med branschtidningen Travel News vinnaren av Grand Travel Awards Ekoturismpris. I år nomineras fyra arrangörer, en av dem är Birdsafarisweden med motiveringen:

”Med ugglor, hackspettar och skogshöns lockar Birdsafarisweden ett växande antal fågelskådare till Sverige. Grunden är ett brett nät av lokala guider, samverkan med olika boenden och allt fler gömslen i skogen för fotografering och nära upplevelser. Några av dessa krypin blev tyvärr även lågornas rov i förra årets stora skogsbrand i Västmanland”.

Liksom tidigare år har alla nominerade kandidater till priset hämtats från Naturens Bästa – kvalitetsmärkningen som samlar allt fler av Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste utbud.

Läs mer på ekoturism.org.