Tag Archives: finansiering

Seminarium: Finansiera ditt företags utveckling

Att få ett företag att växa och erövra nya marknader kräver bland annat kapital. Därför har Västmanlands Internationaliseringsråd nu samlat ett antal aktörer som kommer att visa dig som företagare olika möjligheter och finansieringslösningar.

Kom och träffa och lyssna till presentationer från:
Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) tillsammans med en av deras kunder, Voith Hydro AB (vinnare av Årets Exportföretag 2016). Tack vare Voiths samarbete med EKN och SEK har de haft möjlighet att ta projekt på riskabla marknader. Voith kommer att berätta om deras projekt som möjliggjorts i samarbete med EKN och SEK.

Ni får även träffa FundedByMe som berättar om deras crowdfunding för smart tillväxt samt Almi Mälardalen, Enterprise Europe Network, SwedFund, Region Västmanland och Nordea som alla berättar om deras erbjudanden inom finansiering.

Plats: The Hub i Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Datum och tid: 19 april kl. 09.00 – 12.30

Vi vill ha din anmälan senast 12 april 2017. Kostnadsfritt seminarium. Vi bjuder på kaffe och smörgås under förmiddagen. Anmäl dig här.

För mer information, kontakta:
Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen
0766-776882, thor-bjorn@handelskammarenmalardalen.se

Välkommen till Nordic Tourism Investment Forum

Turistnäringens Kapitalmarknadsdag blir för första gången nordisk och byter därmed namn till Nordic Tourism Investment Forum. På scen, ”under the investors fire”, kommer vi att få se de mest intressanta företagen och entreprenörerna från hela Norden.

Medverkar gör även regeringsrepresentanter från respektive land. Under dagen presenterar vi dessutom trender, möjligheter och utmaningar samt att det ges gott om tid för möten med investerare och de olika investeringsobjekten.

Reservera datum redan nu och möt näringens hetaste investerare och investeringsobjekt från hela Norden.

Datum: tisdag den 18 september 2012

Tid: 09:00 – 17:00, inkl lunch, kaffe och mingel

Plats: Grand Hôtel, Stockholmssalen, Stockholm

Läs mer och boka din biljett på: rts.se.

Efterlysning: Investeringsobjekt inom rese- och turistnäringen

Har du ett företag och en tjänst eller produkt som söker kapital och finansiering? Uppfyller du kraven? I så fall vill vi omgående ha kontakt med dig. Nu efterlyses investeringsobjekt som kommer att få presentera sig på Nordic Tourism Investment Forum, den 18 september på Grand Hotel i Stockholm. Dessutom är du med och deltar i ”det mest intressanta investeringsobjektet i Norden 2012”.

 
Möt investerare
Som investeringsobjekt på Nordic Tourism Investment Forum får du möjligheten att presentera ditt företag för affärsänglar, riskkapitalbolag, finansieringsinstitut/banker.

Kriterier för att bli uttagen:
• Existerande bolag (AB)
• Tjänsten/produkten ska helst vara kommersiellt gångbar mot en internationell marknad/kunder
• Företaget ska ha behov av externt kapital för att expandera

Sista dag för ansökan
Skicka in din ansökan senast måndagen den 18 augusti 2012

Under Nordic Tourism Investment Forum
Om du blir uttagen som investeringsobjekt händer följande:
• Medverkan, deltagande för en person inkl. lunch, kaffe och mingel
• Utställningsplats med ett stå-bord
• Via mail: Råd, stöd, tips och mallar. Hur presenterar du dig inför investerare
• Executive summary, som tas fram och distribueras till samtliga investerare på plats
• Presentation på scen inför samtliga investerare och övriga deltagare
• På plats: Råd, stöd och tips inför investerarmöten finns att tillgå på plats
• Deltagande i ”årets mest intressanta investeringsobjekt 2012”

Mer information finns på rts.se.

Skogsriket – med värden för världen

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skogen och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige.

Skogsrikets fyra grenar
Skogsriket är uppbyggt kring fyra grenar: hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsriket ska bredda underlaget för upplevelser och aktiviteter, för såväl besöksnäringen som för dem som använder skogen för rekreation i närheten av sin bostad. Förädling och innovation är nyckelord även inom denna gren. Områden att utveckla är exempelvis sportfiske och jakt liksom unika upplevelser – som övernattning högt upp i en trädkoja eller en konsert i en skogsglänta.

Väx med skogen – stöd till företagare
Är du företagare? Ser du nya möjligheter och vill växa? Då kan detta stöd, som ingår i regeringens satsning Skogsriket, vara en möjlighet för dig. Sammanlagt 40 miljoner kronor finns att söka, fördelat på 10 miljoner kronor/år under fyra år.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Du kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skog.

Det minsta du kan söka i bidrag är 30 000 kr. Du kan få stöd för upp till 100 % av de kostnader som krävs för den åtgärd du planerar. Pengarna betalas ut när stödet beviljas. Observera att åtgärderna inte får påbörjas innan ansökan om stöd beviljats.

Läs mer om stödet på skogsstyrelsen.se.

Insatser för fler turistdestinationer

Regeringen har i veckan fattat beslut om insatser för hållbara turistdestinationer och för små och medelstora turist- och upplevelseföretag.

– Sverige har potential att utveckla fler attraktiva destinationer för en internationell marknad. Efterfrågan från utlandet ökar och vi måste ta tillvara denna positiva utveckling, säger näringsminister Annie Lööf.

Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor under en kommande treårsperiod för att skapa ännu bättre förutsättningar för internationell turism i fler delar av landet.

Uppdraget går till Tillväxtverket men det kommer att genomföras i nära samarbete med VisitSweden AB. Tillsammans har dessa båda organisationer god kunskap om svensk besöksnäring och marknaden för densamma.

– Vi vill med denna insats nå ut till de små turist- och upplevelseföretagen. Insatsen kommer bland annat att handla om hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation. Och det ska göras inom ramen för några utvalda destinationer som bedöms ha potential att bli exportmogna, säger näringsministern.

Ur ett nationellt perspektiv ser vi att det finns utrymme för fler destinationer runt om i landet där unika kultur- och naturmiljöer kan locka besökare från hela världen.

Kompetens och finansiering – så får du ditt företag att växa!

Sverige har en vision att till år 2020 fördubbla turismen! Hur kan du förbereda din tillväxt och möta en ökad efterfrågan? Välkommen på ett heldagsseminarium på temat kompetens och finansiering!

Är du företagare som vill ha tips på var och hur man söker finansiella medel? Vilka organisationer ska man vända sig till? Vad finns det för finansiella stöd? För att kunna utveckla verksamheten och öka tillväxten behövs stöd och rådgivning. Under förmiddagen får du veta var och till vem du ska vända dig för att svar på dina frågor om finansiering och rådgivning.

Vision 2020 vill skapa 100 000 nya arbeten inom besöksnäringen! Behöver du hjälp med ökad kompetens? Förnyad eller förbättrad kunskap? Var hittar man fler och nya medarbetare? Yrkeshögskoleutbildningar är en viktig resurs när det kommer till att förse näringslivets behov av yrkeskompetens. Kom och påverka!

Eftermiddagens resultat styr bland annat vilka satsningar som behöver göras på yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalsregionen! Seminariet är ett samarbete mellan Sörmlands turismutveckling och Yrkeshögskolan Mälardalen och riktar sig mot dig som arbetar inom besöksnäringen i Sörmland, Västmanland och Örebro län.

Välkommen den 8 februari till Plaza Hotel i Eskilstuna 10.00 – 16.00. Kaffe serveras från kl 9.30. Seminariet är kostnadsfritt, möjlighet till lunch finns till en kostnad av 175 kr som betalas på plats av var och en. Meddela eventuell specialkost vid anmälan.

Anmälan senast 3 februari till stua@stua.se. Vid frågor ring 0155-22 27 70.

Maud Olofsson: Satsning på svensk turism på 20 miljoner per år under 2012-2014

Jag hoppas att ni har haft en härlig sommar och att ni har haft möjlighet att njuta av den rikedom och mångfald som semester-Sverige har att erbjuda. För visst finns det mycket att se och upptäcka i vårt land, mycket tack vare alla de små och medelstora turistföretag som erbjuder spännande aktiviteter, intressanta upplevelser, trevliga boenden och riktigt god mat. Turistbranschen, med 160 000 anställda, utgör en av Sveriges nya basnäringar. Turistnäringen har också slagit nya rekord sju år i rad.

Nu har regeringen enats om att sänka momsen på restaurang och catering. Det är en åtgärd som kommer att bidra till fler jobb, framförallt för många unga, i fler och växande restaurangföretag. Momssänkningen innebär också en regelförenkling för många företag, eftersom samma skattesats kommer att gälla för restaurang, catering, livsmedel och hotell.

För att fler ska upptäcka Sverige behövs en utveckling av nya och befintliga destinationer. Det behövs även fler och växande turistföretag som kan möta en efterfrågan på hållbara turistattraktioner, boenden, god mat och tjänster av hög kvalitet.

För att ytterligare främja turistnäringen satsar regeringen 20 miljoner per år under 2012-2014 på särskilda insatser som ska stärka och utveckla nya eller befintliga turistdestinationer i landsbygder, samt för rådgivning och affärsutveckling riktad mot små turistföretag i Sverige.

Turistnäringen är viktig för Sverige. Den är jobbintensivt och bidrar med stora intäkter till Sverige. Turistnäringen är dessutom en näring som kan blomstra i alla delar av landet. I gles- och landsbygd är turistsektorn i sysselsättningstermer ofta en av de viktigaste sektorerna. Vi vill med denna satsning bidra till bästa möjliga förutsättningar för denna viktiga basnäring att fortsätta utvecklas, skapa jobb och tillväxt i hela vårt fantastiska land.

Maud Olofsson, Näringsminister