Etikettarkiv: Hållbarhetssystem

Kvalitetssäkra ditt företag för bättre affärer

Välkommen på en informationsträff om Swedish Welcome. Swedish Welcome är ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem som erbjuder professionell rådgivning och certifiering av turismverksamheter.

Inbjudan-70020581Till vår hjälp har vi ett antal professionella gäster, våra rådgivare, som tittar på våra verksamheter ur ett utifrånperspektiv och som stöttar oss med förbättringsförslag så att vi vet hur vi kan bli precis så bra som vi vill bli. Swedish Welcome arbetar över hela landet tillsammans med internationella och nationella organisationer samt flera regionala turismorganisationer för att vi ska bli en ledande destination inom kvalité och hållbarhet. Med detta fokus uppnår vi en ökad lönsamhet.

Dag: onsdag 13 augusti
Tid: kl 13-16
Plats: Peabs lokaler på Ångkraftsvägen 8A (vid Kokpunkten)

Läs mer och anmäld dig på http://vkl.se/kurs-och-konferens/, senast den 6 augusti.

Välkommen!

Projektledare för Hållbar besöksnäring sökes!

Västsvenska Turistrådet har fått Tillväxtverkets uppdrag att leda projektet Hållbar Besöksnäring. Hållbar Besöksnäring utvecklar ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det omfattar initialt både boende och upplevelser. Utvecklingen av systemet bygger på kunskap och erfarenheter från de mest erfarna inom området såväl i Sverige som internationellt. Under år 2012 har de 100 första svenska företagen som medverkar i det nya systemet bedömts. Utvecklingen av systemet har pågått sedan 2009 och en nationell lansering är planerad till år 2015.

vastsvVi erbjuder
En mycket viktig och central roll för det mest prestigefulla projekt som drivs inom svensk besöksnäring just nu. Det är ett utmanande och komplext projekt som kommer att påverka och förändra hela besöksnäringen och skapa stora positiva effekter för branschen i Sverige.

Som projektledare är du ansvarig för att leda och driva projektet framåt inom ramen för projektmål och budget. Du har också det övergripande ansvaret för projektets kommunikationsplan och relationen till ett stort antal nationella och internationella intressenter. Du skall även driva utformningen av den framtida ”målorganisationen” till vilken projektet skall övergå och drivas vidare inom efter projektets avslut. Rollen är organisatoriskt placerad på Västsvenska Turistrådet och du rapporterar till dess VD och till projektets styrgrupp. Ditt ansvarsområde täcker hela Sverige och det finns projektmedarbetare på flera olika orter.

Kvalifikationer
* Drivit större projekt och/eller verksamhet inom tjänstesektorn
* Bred och gedigen ledarerfarenhet med resultat- och personalansvar
* Väl förtrogen med kommunikationsarbete och kommunikationsstrategier
* Erfarenhet av affärsutveckling

Projektet är ett omfattande samverkansprojekt och detta ställer stora krav på dig som person. Du är en prestigelös och naturlig ledare med mycket stark drivkraft och välstrukturerat arbetssätt. Som person är du en stark relationsbyggare, socialt kompetent och är stresstålig. Projektet involverar internationella intressenter och det är viktigt med en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Bengt Olander på K2 Search, tel. 031-788 14 65 eller Sara Derneryd, tel. 031-788 14 61. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt.

Vi ser fram emot din ansökan, urval sker löpande. Sök tjänsten på www.k2search.se.

Turistföretag i Sörmland och Västmanland är med och skapar ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem

Växa är stort, växa rätt är större…

… turismen ska fördubblas till 2020, men den måste växa på rätt sätt. Nu pågår det ett nationellt pilotprojekt som ska visa hela den svenska besöksnäringen vägen mot hållbarhet. Arbetet leds av Västsvenska Turistrådet och Västmanland tillsammans med Sörmland är en av tre utvalda partnerregioner som deltar i det banbrytande arbetet.

Under sommaren sker det första skarpa testet av systemet hos utvalda turistföretag för att kunna finslipa systemet inför den nationella lanseringen 2015. 21 turistföretag i Sörmland och Västmanland har anmält sig och får nu den unika möjligheten att testa verksamheten och ta del av inter-nationell kompetens. Därmed kan regionens behov och önskemål tas tillvara i utvecklingen och regionen får ett stort försprång i utvecklingen av en hållbart växande besöksnäring.

– Vi skapar ett system som är branschöverskridande. Det kommer alltså att fungera för alla typer av företag inom besöksnäringen, oavsett om det är ett hotell eller ett litet aktivitetsbolag på landsbygden, berättar Henrik Wester, Turismutvecklare vid Västmanlands Kommuner och Landsting.

– Detta är det första systemet i världen som integrerar kvalitet och hållbarhet. Genom att delta i systemet får företag hjälp med affärsutveckling och rådgivning inom kvalitet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, fortsätter Henrik Wester.

För företagen innebär systemet en KUR:
K = Kategorisering. För att få nöjda kunder är det viktigt att skapa rätt förväntningar och locka rätt målgrupp. Genom kategoriseringen talar man om vad företaget är.
U = Utvärdering. Företaget bedöms av en professionell rådgivare varje år. Genom utvärderingen talar man om vilken kvalitetsnivå företaget håller.
R = Rådgivning. Bedömningen leder till en rapport med ett omdöme och förslag på förbättringar. Det ger företaget ett stöd i fortsatt utveckling mot högre kvalitet och bättre hållbarhet.

Sörmländska och Västmanländska företag är först
Först ut att bli testade är företag inom kategorierna småskaligt boende och upplevelser.

– Bland de västmanländska och sörmländska företag som är med i år finns en stor spridning av företag från städer och landsbygd, från enskilda firmor till aktiebolag. Gemensamt för dem alla är att de är framåtsträvande och tror på att systemet kommer leda till utveckling, bättre hållbarhet och ökad lönsamhet, berättar Åsa Stanaway, Regional projektledare vid Västmanlands Kommuner och Landsting.

– Totalt kan vi testa 27 företag i år. 21 är redan anmälda så det finns sex platser kvar. Vi räknar med att de sista platserna fylls upp inom ett par veckor, intresset är stort och flera intresseanmäl-ningar har kommit in som vi håller på att följa upp, fortsätter Åsa Stanaway.

Internationella förebilder
Arbetet bakom kulisserna har varit intensivt och ambitiöst. På nationell nivå har man ägnat mycket tid och kraft på att lära av de bästa, hitta inspiration och använda sig av världens bästa kompetens. Visit Scotland, Green Tourism Business Scheme och Nya Zeeländska QualMark är några av dem som bidragit i processen.

– Det svenska systemet blir frivilligt för näringen och bygger på regelbunden rådgivning och tester enligt fastställda kriterier, berättar Christian Åberg, Rådgivare vid Västsvenska Turistrådet.

Märkningen ska kunna fungera parallellt med annan kvalitetsmärkning. En 5-gradig skala från ”acceptabel” till ”världsklass” ska stimulera förtagen till ett ständigt förbättringsarbete.

– Målet är att bygga världens bästa kvalitets- och hållbarhetssystem, säger Henrik Wester.

Mer information och kontakt:
För intervju med deltagande företag kontakta Åsa Stanaway.

Information om satsningen i Sörmland och Västmanland.
Information om den nationella satsningen.

Sörmlands och Västmanlands representant i den nationella styrgruppen: Henrik Wester, henrik.wester@vkl.se / 021-39 79 59.

Regional projektledare: Åsa Stanaway, asa.stanaway@vkl.se / 021-39 79 50.

Nationell kontakt: Christian Åberg, christian.aberg@vastsverige.com / 0705-43 20 17