Tag Archives: Internationellt

Välkommen till uppstarten av ett framgångsrikt 2018 -inbjudan

Mycket mer än bara mingel den 30 januari!

På årets uppstartsmingel för Västmanland Turism får du inte bara höra om planerna inför 2018, utan även lyssna på en mycket inspirerande föreläsning med Jerry Engström.

Jerry Engström är Fjällrävens f.d. Globala Marknadschef som sade upp sig för att ge sig in i besöksnäringen. Idag bygger Jerry upp FriluftsByn i Höga Kusten och är en av Sveriges mest anlitade bollplank inom destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Jerry har prisats som en av Sveriges bästa platsmarknadsförare och varit nominerad till Stora Turismpriset. Jerry kommer dela med sig av sin syn på hur en region går från en i mängden till att lyckas sticka ut på en nationell och internationell marknad och på så vis locka fler besökare till regionens turismföretag.

Program
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:50 Moderator Sofie Andersson leder oss genom en snabbrepris av 2017 och tar oss in i 2018
14:50-15:00 Bensträckare med frukt och vatten
15:00-16:30 Jerry Engström delar med sig av sin syn på hur en region går från en i mängden till att lyckas sticka ut
16.30-17:00 Mingel med tilltugg
17:00- Fortsatt mingel på Bishops Arms för de som vill

Se programmet för mer information och anmälan, senast den 15 januari.

Delta i vår utvecklingsprocess för ett framgångsrikt 2017!

Turismfunktionen på Region Västmanland arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

turismna%cc%88ring-2017_sid-1Vi har skapat en utvecklingsprocess som ni kan använda för att utveckla era verksamheter för fler och bättre affärer. En process som bland annat innehåller:
* Utveckling och försäljning av aktiviteter
* Individuell handledning inom digitala kanaler
* Rådgivning inom kvalitet och hållbarhet
* Bearbetning av press och media

Utvecklingsprocessen beskriver kriterier, förmåner och kostnader. Genom detta arbetssätt kan vi tillsammans säkerställa att ditt företag/organisation deltar i rätt insatser utifrån de förutsättningar och ambitioner er verksamhet har.

Läs mer i Utvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanlands län 2017 eller kontakta Åsa Stanaway för mer information.

Medverka i vår affärsutvecklingsprocess för ett framgångsrikt 2016!

Turismfunktionen vid VKL arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

affärsutveckling 2016Vi har byggt upp en utvecklingsprocess som ni kan använda för att utveckla era verksamheter för fler och bättre affärer. En process som bland annat innehåller:
* Utveckling och försäljning av aktiviteter
* Individuell handledning inom digitala kanaler
* Bearbetning av press och media

Affärsutvecklingsprocessen beskriver kriterier, förmåner och kostnader. Genom detta arbetssätt kan vi tillsammans säkerställa att ditt företag/organisation deltar i rätt aktiviteter och utvecklingsinsatser utifrån de förutsättningar och ambitioner er verksamhet har.

Läs mer här eller kontakta Åsa Stanaway för mer information.

Välkommen till Uppstartsmingel av ett framgångsrikt 2016

Turismfunktionen vid VKL arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

tågTurismfunktionen har byggt upp en utvecklingsprocess som turismnäringen i Västmanlands län kan använda för att utveckla sina verksamheter för fler och bättre affärer. En process som bland annat innebär:
* Individuell handledning inom digitala kanaler
* Individuell försäljning och bearbetning av press och media
* Utveckling och försäljning av aktiviteter

Vi vill träffa dig för att berätta om hur du på bästa sätt kan utveckla dina kunskaper för att få fler och bättre betalande kunder. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och samtidigt inspireras av dina kollegor under lättsamma former.

Datum/tid: 28 januari 2016 kl. 14.30-18.00.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig på http://vkl.se/kurs-och-konferens/, senast den 20 januari.

Varmt välkommen!

Henrik, Pia & Åsa

Nu uppdaterar vi vår internationella produktmanual för 2016 – deadline 9 september!

Under hösten och vintern kommer vi att delta i workshops, mässor och säljmöten på flera internationella marknader. Därför uppdaterar vi nu vår internationella produktmanual där fler kan vara med. I fokus är främst Tyskland, Nederländerna, UK, Ryssland/Baltikum samt de presskontakter vi får över hela världen genom vårt medlemskap i Adventure Travel Trade Association.

AI -produktmanualAktörer som deltar i produktmanualen
* får kontakt med utländska researrangörer och chans till långsiktiga affärer
* prioriteras vid visningsresor
* prioriteras vid journalistbesök från utlandet
* presenteras vid säljmöten med utländska researrangörer
* presenteras vid mässor och workshops som VKL deltar i
* presenteras på http://www.theessenceofsweden.se som är en särskild webbplats riktad mot researrangörer och media.
* kommer att vid något tillfälle lyftas fram i vårt internationella nyhetsbrev
* får medverka vid utvärderingar av våra insatser mot internationella marknader.

Endast aktörer som är med i produktmanualen kommer att säljas aktivt på utlandsmarknaden!

Om du har en anläggning/produkt som uppfyller kriterierna (se länk nedan) och du vill sälja den via vårt internationella arbete ber vi dig kontakta oss senast den 9 september.

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka produkter som presenteras i aktivitetsbroschyren utifrån vad marknaden efterfrågar.

Anmäl ditt intresse eller ställ frågor till Åsa Stanaway asa.stanaway@vkl.se.

Läs mer om vårt internationella arbete och de förmåner och kriterier som gäller i affärsutvecklingsprocessen.

Nyttan med och nödvändigheten av att arbeta tillsammans är avgörande

Den svenska besöksnäringens aktörer har tagit fram en gemensam strategi för hur man skall få turismen att fortsätta växa. En del i detta är den pågående Sverigeturné som hade sitt andra stopp i Västerås den 22 maj. Då arrangerade Västmanlands Kommuner och Landsting, seminariet ”Besöksnäringen – en del av regionens framtid”. Budskapet är att arbeta tillsammans mot samma mål.

Svensk Turism -film_edited

Största tjänsteexportnäringen
Svensk besöksnäring är en växande bransch och Sveriges största tjänsteexportnäring med ett värde av 106 miljarder kronor. Med den inhemska besöksnäringen rör det sig om 284 miljarder kronor som sysselsätter 173 000 personer. Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism, kommenterade den film som de tagit fram och som visades för att lyfta potentialen inom besöksnäringen.

– Detta är idag en basnäring som finns redan nu, fastslog Magnus Nilsson. Med filmen vill vi ge argument och siffror som stöd för er, det är här ute i regionerna som kraften finns.

Från torghandel till industri
– Vi ska inte jobba hårdare med olönsamma produkter, utan smartare så att de blir lönsamma. Vi måste bli mer ifrågasättande, var Henrik Westers, turismchef VKL, budskap.

VKL följer den nationella visionen om att dubbla omsättningen från 2010 till 2020, men det ska ske på ett hållbart sätt. Det får inte bara vara drift av en verksamhet som förbrukar, det är en viktig dimension av det hela och en utmaning i sig. Även samordningen utmanar; att jämka en näring som består av sommaröppna kaféer till hela köpcenter. Många är små med en mycket liten omsättning, exempelvis jordbruk som hyr ut boende.

– Samtidigt gör det att det bara behövs små steg för att skapa stora förändringar, framhåller Henrik. Tillväxt och lönsamhet, det är den stora utmaningen, för utan lönsamhet blir det ingen tillväxt. Det gäller att skapa affärsnätverk och försäljning för att göra affärer tillsammans, att paketera erbjudandet.

Det låter enkelt i teorin, men hur ska uppgörelserna se ut, vem får vilken del? Hur sätts ett paketpris?

– Vi måste utvecklas från torghandel till industri, både vad gäller boende, upplevelse och transport, menar Henrik. Att presentera enskilda erbjudanden på nätet är inte lösningen, kunden har inte kunskapen om hur det kan kombineras. Vi är fortfarande inne i ett torghandelstänk – vi ställer oss bredvid andra som säljer och hoppas på affärer – men vi har inte förstått kundens tänk. Nätet är ingen torghandel.

Henrik betonar vikten av att organisera sig så att andra – media, återförsäljare, leverantörer – ser oss som tillgängliga, att de ser att vi har ett erbjudande som de kan föra vidare.

Läs artikeln i sin helhet.

Presentationer och filmer från seminariet
Nationella organisationer
Turismfunktionen vid VKL
Västerås Convention Bureau
Färnas Hjärta B&B
* Filmen om Svensk besöksnäring
* Filmen om Den globala resenären
* Filmen Swedish moments

Sverige på topp-10 lista över länder med störst potential för upplevelseturism

Turismfunktionen vid VKL är sedan ett par år tillbaka medlemmar i den internationella organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA). ATTA tar med jämna mellanrum fram en rapport som kallas Adventure Tourism Development Index (ATDI). Årets rapport visar att de nordiska länderna har mycket hög potential som äventyrs- och upplevelsedestinationer.

ATDI-2015-13Sverige, Norge, Island och Finland ligger alla bland de tio länder i den utvecklade världen som har högst potential. ATDI mäter inte antal besökare eller omsättning idag, utan visar på potentialen för framtiden genom att använda tio indikationer där man bland annat mäter landets hållbarhetsplaner, säkerhet, företagaranda och naturtillgångar.

Läs mer i rapporten.

Kontakta Åsa Stanaway om du vill veta mer om Västmanlands medlemskap i ATTA.