Tag Archives: Internet

Nyttan med och nödvändigheten av att arbeta tillsammans är avgörande

Den svenska besöksnäringens aktörer har tagit fram en gemensam strategi för hur man skall få turismen att fortsätta växa. En del i detta är den pågående Sverigeturné som hade sitt andra stopp i Västerås den 22 maj. Då arrangerade Västmanlands Kommuner och Landsting, seminariet ”Besöksnäringen – en del av regionens framtid”. Budskapet är att arbeta tillsammans mot samma mål.

Svensk Turism -film_edited

Största tjänsteexportnäringen
Svensk besöksnäring är en växande bransch och Sveriges största tjänsteexportnäring med ett värde av 106 miljarder kronor. Med den inhemska besöksnäringen rör det sig om 284 miljarder kronor som sysselsätter 173 000 personer. Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism, kommenterade den film som de tagit fram och som visades för att lyfta potentialen inom besöksnäringen.

– Detta är idag en basnäring som finns redan nu, fastslog Magnus Nilsson. Med filmen vill vi ge argument och siffror som stöd för er, det är här ute i regionerna som kraften finns.

Från torghandel till industri
– Vi ska inte jobba hårdare med olönsamma produkter, utan smartare så att de blir lönsamma. Vi måste bli mer ifrågasättande, var Henrik Westers, turismchef VKL, budskap.

VKL följer den nationella visionen om att dubbla omsättningen från 2010 till 2020, men det ska ske på ett hållbart sätt. Det får inte bara vara drift av en verksamhet som förbrukar, det är en viktig dimension av det hela och en utmaning i sig. Även samordningen utmanar; att jämka en näring som består av sommaröppna kaféer till hela köpcenter. Många är små med en mycket liten omsättning, exempelvis jordbruk som hyr ut boende.

– Samtidigt gör det att det bara behövs små steg för att skapa stora förändringar, framhåller Henrik. Tillväxt och lönsamhet, det är den stora utmaningen, för utan lönsamhet blir det ingen tillväxt. Det gäller att skapa affärsnätverk och försäljning för att göra affärer tillsammans, att paketera erbjudandet.

Det låter enkelt i teorin, men hur ska uppgörelserna se ut, vem får vilken del? Hur sätts ett paketpris?

– Vi måste utvecklas från torghandel till industri, både vad gäller boende, upplevelse och transport, menar Henrik. Att presentera enskilda erbjudanden på nätet är inte lösningen, kunden har inte kunskapen om hur det kan kombineras. Vi är fortfarande inne i ett torghandelstänk – vi ställer oss bredvid andra som säljer och hoppas på affärer – men vi har inte förstått kundens tänk. Nätet är ingen torghandel.

Henrik betonar vikten av att organisera sig så att andra – media, återförsäljare, leverantörer – ser oss som tillgängliga, att de ser att vi har ett erbjudande som de kan föra vidare.

Läs artikeln i sin helhet.

Presentationer och filmer från seminariet
Nationella organisationer
Turismfunktionen vid VKL
Västerås Convention Bureau
Färnas Hjärta B&B
* Filmen om Svensk besöksnäring
* Filmen om Den globala resenären
* Filmen Swedish moments

Västmanlands regionala sida på TripAdvisor

Turismfunktionen har inlett ett samarbete med TripAdvisor, vilket bland annat innebär att Västmanlands regionala sida på TripAdvisor har utökats med bilder, erbjudanden från aktörer och information om evenemang. Vi har också ett antal banners som genom TripAdvisor sprids på den svenska, tyska, holländska, brittiska och rysktalande marknaden för att locka fler att upptäcka det västmanländska utbudet av boende, aktiviteter och sevärdheter.

Tripadvisor

TripAdvisor är världens största resesite med 280 miljoner besök per månad. Av dessa är 75 procent i ett planeringsskede. De har redan bestämt sig för vilket land de ska resa till, men använder TripAdvisor för att jämföra olika destinationer. Vi tycker därför det är viktigt att Västmanländska produkter synliggörs i denna kanal. Detta sker bäst genom att aktörerna har en stark och aktiv närvaro på TripAdvisor i kombination med att den nya regionala sidan hålls uppdaterad med bra bilder och aktuella erbjudanden med länkar som slussar direkt vidare till aktörernas egna webbplatser. Här kan du se den regionala sidan.

Kontakta Åsa Stanaway för mer information om hur vi arbetar med TripAdvisor.

Kontakta Pia Axelsson om du är verksam inom turismnäringen i Västmanland och vill ha individuell handledning i hur du på bäst sätt kan arbeta med TripAdvisor.

Det går INTE att tjäna pengar utan digital närvaro

Pia Axelsson deltog på Travel News Studio Digital den 9 juni, där bland andra Urban Lindstedt (redaktör Travel News), Adam Chrigström (Ungdomsbarometern) och Christina Ericsson (Vice President Global Digital Sales SAS) förläste.

Travel News -konferens 9 juniMycket intressanta saker avhandlades och det konstaterades att ett paradigmskifte är på väg. Orsaken är att de som var ”digital natives” för några år sedan, nu blivit vuxna och tar den digitala världen för given. The Internet of things kommer också att utvecklas snabbt d.v.s. att allt fler saker blir datoriserade och man använder sig av mikrochip även inom t.ex. lantbruk.

Even Heggernes (AirBnB:s chef för Norden samt Storbritanninen och Irland) berättade om det snabbväxande reseuthyrningsföretaget AirBnB. AirBnB finns nu i 192 länder och 1 miljon gäster per månad hyr övernattning genom dem.

Urban Lindstedt belyste att en digital mobilanpassning hos företag öppnar upp för nya aktörer med responsiva kanaler att ta över på marknaden. Position kommer att bli hårdvaluta, d.v.s. att företag kan använda sig av strategisk marknadsföring genom att de vet var sina kunder befinner sig. Detta möjliggörs av Google Maps och Ibeacon. Reklamtröttheten börjar också bli stor, därför bör användarna belönas efter insats s.k. Gamification. En annan väldigt viktig aspekt för den digitala framtiden är avskaffandet av Roaming december 2015 och det öppnar upp för ett ännu mer utbrett mobilanvändande när man reser utomlands.

Hur gör man då för att nå den yngre målgruppen? Adam Chrigström från Ungdomsbarometern lyfte några punkter för detta. Det blir svårt att nå den målgruppen genom reklam (många ungdomar väljer t.ex. det reklamfria Spotify Premium).  En av sätten att nå ungdomarna är genom att skapa delbara upplevelser.  Dessa upplevelser ska väcka känslor eller hjälpa individen att visa sin identitet/ideal genom att dela upplevelsen vidare. Så det är viktigt att komma ihåg vad din målgrupp vill signalera och anpassa delbara upplevelser utifrån det.

Som slutkläm konstaterade Urban Lindstedt: det går INTE att tjäna pengar utan digital närvaro.

Att förstå och hantera bilder för ökad försäljning –några få platser kvar

Tillgången till bilder med rätt kvalitet och som riktar sig mot en specifik målgrupp är många gånger avgörande för hur bra försäljningen av en produkt går. Ett återkommande problem när Turismfunktionen arbetar med återförsäljare och researrangörer är produktägarnas möjligheter att på ett professionellt sätt leverera bilder. Bristen på ett relevant bildmaterial leder till att länets turistföretag missar möjligheter till fler och bättre affärer, både nationellt och internationellt.

FotograferingDenna utbildning riktar sig till dig som vill få ett handfast stöd för att kunna ta bättre bilder, hantera dem och beställa tjänster från andra fotografer.

Ulrik Södergren, DigitalFotografen
Ulrik har arbetat med digital bildretuschering och bildproduktion sedan 1986. Han delar sin tid mellan att fotografera och filma, samt sina uppdrag som konsult och lärare inom digital bildproduktion. Ulrik brinner för bra bilder och älskar att prata om bildkomposition, pixlar och icc-profiler. Han arbetar regelbundet för IKEA, Egmont och Öresundsbron. Läs mer på:http://www.digitalfotografen.se

Datum/tid
21 maj och 24 september 2014. Båda utbildningsdagarna kl. 08.30-17.00. Självstudier mellan utbildningdagarna.

Plats
Västmanlands Kommuner och Landsting på Norra Källgatan 22 i Västerås.

Avgift
Avgiften är 1.500 kronor + moms per deltagare för aktörer som deltar i VKL:s turismfunktions arbete på nivåerna Internationellt 1 och Internationellt 2. Avgiften för övriga aktörer är 2.000 kronor + moms per deltagare.

Läs mer och anmäl dig senast den 23 april.

Väl mött!

Henrik, Åsa och Pia

Att förstå och hantera bilder för ökad försäljning –inbjudan

Tillgången till bilder med rätt kvalitet och som riktar sig mot en specifik målgrupp är många gånger avgörande för hur bra försäljningen av en produkt går. Ett återkommande problem när Turismfunktionen arbetar med återförsäljare och researrangörer är produktägarnas möjligheter att på ett professionellt sätt leverera bilder. Bristen på ett relevant bildmaterial leder till att länets turistföretag missar möjligheter till fler och bättre affärer, både nationellt och internationellt.

FotograferingDenna utbildning riktar sig till dig som vill få ett handfast stöd för att kunna ta bättre bilder, hantera dem och beställa tjänster från andra fotografer.

Ulrik Södergren, DigitalFotografen
Ulrik har arbetat med digital bildretuschering och bildproduktion sedan 1986. Han delar sin tid mellan att fotografera och filma, samt sina uppdrag som konsult och lärare inom digital bildproduktion. Ulrik brinner för bra bilder och älskar att prata om bildkomposition, pixlar och icc-profiler. Han arbetar regelbundet för IKEA, Egmont och Öresundsbron. Läs mer på: http://www.digitalfotografen.se

Datum/tid
21 maj och 24 september 2014. Båda utbildningsdagarna kl. 08.30-17.00. Självstudier mellan utbildningdagarna.

Plats
Västmanlands Kommuner och Landsting, Norra Källgatan 22.

Avgift
Avgiften är 1.500 kronor + moms per deltagare för aktörer som deltar i VKL:s turismfunktions arbete på nivåerna Internationellt 1 och Internationellt 2. Avgiften för övriga aktörer är 2.000 kronor + moms per deltagare.

Läs mer och anmäl dig senast den 23 april.

Väl mött!

Henrik, Åsa och Pia

Att förstå och hantera bilder för ökad försäljning

Att sälja en turismprodukt är att sälja något kunden inte kan se förrän produkten är köpt. Ett tydligt budskap om vad du faktiskt säljer är därför mycket viktigt. Bra bilder av hög kvalitet ett av turismföretagarens absolut viktigaste verktyg.

FotokursTurismfunktionen har därför tagit fram en specialanpassad utbildning som består av två heldagsträffar, självstudier via DVD och en hemuppgift. Föreläsare på kursen är Ulrik Södergren från Digitalfotografen. Ulrik har lång erfarenhet och stor kunskap på området och det är även han som producerat den DVD som alla deltagare får.

I veckan hölls den andra av de två heldagsträffarna i den första utbildningen. Hemuppgiften där deltagare tagit egna bilder redovisades och Ulrik och deltagarna gav konstruktiva tips på hur bilderna kan bli ännu bättre och hur de kan användas på bästa sätt. Under dagen pratade man också om vilken bildkvalitet som krävs i olika sammanhang, hur man med enkla medel kan skapa bättre djup och ljus i sina bilder och mycket mer.

Några kommentarer från deltagarna:
* ”Ulrik är en utmärkt kursledare som förmedlar innehållet på ett lättsamt sätt”
* ”Bra med konkreta tips på egna bilder”
* ”Bra att ni ordnade denna kurs!”
* ”Proffsigt, lärorikt”

För er som missade chansen att vara med kommer nästa kurs att hållas 21 maj och 24 september. Håll utkik efter inbjudan som kommer inom kort!

Om du vill veta mer kontakta Åsa Stanaway.

Turism i Västmanland – 2013 in blogging

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 20,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

vastmanland -hemsidaIn 2013, there were 162 new posts, growing the total archive of this blog to 687 posts. The busiest day of the year was September 20th with 293 views. The most popular post that day was Två helt nya webbplatser för besöksnäringen i Västmanland har lanserats.

These are the posts that got the most views in 2013:
1 Nära mat – en dag för vision & dialog
2 M/S Strömsholm säsongen 2013, trafik i södra delen av kanalen
3 Lär dig laga mat utomhus i vintermiljö den 13-14 mars 2013
4 Sommar med Ernst – på Kolsva herrgård
5 Två helt nya webbplatser för besöksnäringen i Västmanland har lanserats

Följa med oss på den fortsatta resan! Registrera din e-postadress till höger, gilla vår Facebooksida eller följ oss på Twitter.