Tag Archives: Johan Björkman

Actionbadet uppmärksammas i Europa

Under 13-15 mars anordnas den årliga kongressen för Europas vattenparker och äventyrsbad i Munchen. I år har Västerås egna Actionbad uppmärksammats och blivit inbjudna.

Kokpunkten -logoVerksamhetschefen Johan Björkman berättar stolt om inbjudan; ”För några månader sedan ringde Presidenten för Euroupean Waterpark Association (EWA) till mig och sa att de hört talas om Actionbadet i Västerås. I år är temat på kongressen ”Framtids perspektiv för Äventyrsbad” och Presidenten sa att ”Ni verkar ha det mest moderna inomhusbadet i Europa så vi vill gärna att ni kommer och presenterar ert koncept för oss”.

På tisdag får 150 Vdar, för Äventyrsbad i hela Europa, veta vilket modernt och hållbart Actionbad som finns i Västerås. Den digitala tekniken som finns på Actionbadet är helt unik, det finns bra belysningsexempel på andra ställen, men kombinationen med filmer och ljud, och framförallt AquaCinema gör Actionbadet helt unika. Framtiden ligger i det digitala, det finns stora möjligheter i den digitala tekniken, häftiga lasershower och galna hologram kan finnas i Västerås inom några år. Dagens besökare och framtida efterfrågar färska och nya upplevelser, det ställer stora krav på utveckling och förnyelse. Att byta en rutschkana eller bygga ut är kostnadskrävande och tidsödande, och kan bara göras vart 5-10 år. I Västerås byts miljön fyra ggr om året, tack vare den digitala teknik som finns.

Johan Björkman fortsätter
”Lite nervöst att prata för 150 Vdar, men oerhört roligt att vi uppmärksammas och får detta bevis på att vi skapat något unikt och modernt här i Västerås. Vi är stolta och hoppas alla Västeråsare är det också.”

Kongressen genomförs på Therme Erding utanför Munchen. En av Europas största vattenparker, med världens största SPAavdelning, med 1,2 miljoner besökare per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Björkman, verksamhetschef Kokpunkten, 072-533 30 68, johan.bjorkman@peab.se

Våra löften till gäst riskerar att tystna

Bristen på nationella politiska beslut och bristen på nationell samordning kring besöksnäringens utveckling hotar fortsatt drift av ett världsunikt utvecklingsarbete.  Över hela landet samlas de involverade företagen för att få staten att lyssna till budskapet ”läggs denna satsning ner kommer vi för många år framåt att förlora möjligheten till att i praktiken arbeta med en hållbar utveckling av besöksnäringen”.

Swedish Welcome -ceritfiering pågårVåra löften till gäst riskerar att tystna
Hållbar turism är framtiden. Fler och fler researrangörer, reseföretag, boende och upplevelser erbjuder hållbara semestrar, samtidigt blir hållbart resande allt viktigare. Vi som är medlemmar i Swedish Welcome sätter gästen i fokus. Inte bara i ord utan också i handling. Att vara certifierat via Swedish Welcome betyder att vi ger våra gäster ett tryggare val. Vi är turismverksamheter som jobbar hårt med kvalité och hållbar utveckling av våra verksamheter. Det är bra för gästerna, för verksamheten och för besöksnäringens framtid.
Med anledning av Tillväxtverkets strypta finansiering riskerar vi nu att våra löften till gästen kommer att tystna.

Vad betyder det att vara medlem i Swedish Welcome?
Kvalité och hållbarhet i praktiken, hur ser det ut? Det första steget är att medlemmarna får ett hemligt besök. Den hemliga rådgivaren ger feedback efter besöket i ett samtal som bland annat tar upp gästvänlighet, städning, tillgänglighet och ledarskap & styrning. Eftersom rådgivaren är en professionell gäst blir det lärorika samtal om hur man kan förbättra verksamheten. Exempel på praktiskt tillämpbara tips; annorlunda skyltning, användning av ekologiskt kaffe och tydlig sophantering. Ett boende fick t ex rådet att byta vattensamlare på sina kranar. Investeringen på 30 kronor per kran sänkte vattenförbrukningen med 40 procent. Dessutom ledde den till minskad mängd avloppsvatten och lägre uppvärmningskostnader för varmvatten.

Det andra steget är att medlemmen får en rapport med alla 86 punkter som har blivit bedömda. Rapporten beskriver resultat och möjligheterna till förbättringar. Detta hjälper verksamheten att prioritera, planera och budgetera. Man får helt enkelt en bättre koll på verksamheten och kan därmed öka lönsamheten. Dessutom ger det mervärden på andra sätt också. Man får en utmärkt möjlighet att involvera personalen i hållbarhetsarbetet.

Medlemmarna bildar tillsammans ett nätverk där man kan inspirera och motivera varandra. Swedish Welcome samlar oberoende statistik över medlemmarnas utveckling och kan visa var brister och förbättringsmöjligheter finns. Ett underlag som t ex användas av de regionala turismorganisationerna för att analysera ”sitt” område och initiera utvecklingsinsatser för en mer lönsam och hållbar besöksnäring.

Varför är det viktigt att Swedish Welcome finns?
Fler och fler gäster väljer boende och upplevelser som tar sitt ansvar när det gäller hållbarhet. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Swedish Welcome är unik i världen för att de hjälper turismverksamheter att leverara kvalité i kombination med hållbar utveckling. Swedish Welcome har utvecklat ett varumärke som har stor potential. Inte bara i Sverige men även utanför vårt land. Därför är det viktigt att politiker på alla nivåer; nationellt, regionalt och lokalt, förstår hur viktig en oberoende organisation som Swedish Welcome är för näringens framtid. Besöksnäringen växer snabbare än alla andra näringar och är större än jordbruks, skogsbruks och livsmedelsindustrin tillsammans.

Därför frågar vi dig som är politiker
Hur kan du agera för att skapa förutsättningar för en långsiktig drift av det system som har utvecklats av Swedish Welcome tillsammans med nationella och regionala organisationer samt många enskilda turismverksamheter?
Vi som har skrivit denna artikel är stolta över att vara medlemmar i Swedish Welcome i Västmanland. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram emot en lysande framtid i Sveriges snabbast växande näring tillsammans med Swedish Welcome. Med anledning av Tillväxtverkets strypta finansiering riskerar vi att tappa den utveckling mot hållbar besöksnäring som vi påbörjat så framgångsrikt. Vi har idag redan många certifierade resmål som banar vägen och tillsammans med certifieringsorganet Swedish Welcome blir vi en stark aktör för resor och upplevelser med inriktning på hållbar besöksnäring. Det lockar den nya generationen resenärer.

Tiden är knapp och vi behöver ert stöd för att kunna driva verksamheten vidare efter årsskiftet. Kontakta oss för mer information och diskussion kring hur vi kan se till att denna viktiga och unika satsning kan drivas vidare på ett långsiktigt sätt.

Anitha Barrsätter – Fallängetorp
Diana Lennings – Rosenberggård rum och stuga
Johan Björkman – Kokpunkten Actionbadet
Catharina Hollaus-Barklund – Hem till Gården
Lena Carsall & Jan-Gunnar Berggren – Villa Englaro B&B Ängelsberg
Katarina Frost – Vallby Friluftsmuseum
Joyce Goes & Marnix Bijl – Färnas Hjärta B&B

Kontaktperson:
Marnix Bijl
marnix@farnashjarta.se
076 – 2625 387

Vill du vara med och skapa Nordens häftigaste actionbad?

Peab bygger Sveriges första actionbad i Västerås, som kommer att bli Västmanlands största besöksattraktion med ca 250 000 besökare per år. Nu skapas ett bad i 8 våningar i en 100 år gammal byggnad, vi har fyllt det med de häftigaste attraktionerna, senaste tekniken samt utvecklat ett eget unikt koncept.

KokpunktenDet är mycket som ska göras och planeras inför höstens invigning. Vår verksamhetschef Johan behöver därför rekrytera flera nyckelpersoner som vill vara med på denna spännande och häftiga resa.

TEKNIK- OCH DRIFTANSVARIG
En operativ roll som sköter all vår fastighetsteknik, vattenrening och IT.

UPPLEVELSEANSVARIG
Reception, bemanning och utvecklingen av badet samt besökarnas trivsel och säkerhet ingår i rollen.

FOOD & BEVERAGEANSVARIG
För vår snabbmatsrestaurang, café samt vinbar.

KOMMUNIKATIONSANSVARIG
För all vår marknadsföring, PR och försäljning.

ADMINISTRATION- OCH EKONOMIANSVARIG
Allt inom ekonomi, HR och lön.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsterna och ansök på http://www.norenlindholm.se. Frågor besvaras gärna av Anders Råberger på 070 77 88 743.

Peab Bad AB äger och kommer att driva badanläggningen, serveringar och relaxavdelning. Peab Bad AB är ett helägt dotterbolag inom Peabkoncernen. Inom en snar framtid kommer ett hotell byggas på området, konferensanläggning och Science center är också med i de offensiva planer som finns för hela Ångkraftverket och dess närområde. Byggandet av badet har pågått sedan 2011, invigningen av badet är planerad till hösten 2014. Läs mer på http://www.kokpunkten.se.

Kokpunkten – Ny verksamhetschef för upplevelsebadet

Johan Björkman heter mannen som blir verksamhetschef för Kokpunktens upplevelsebad. Johan är utbildad civilekonom och har en lång yrkeserfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling, inte minst inom turism och besöksnäring.

Hållbar besöksnäring -Sala silvergruvaIdag är Johan vd för Sala Silvergruva, och han tillträder som upplevelsebadets verksamhetschef senast den 1 november.

– Jag ser fram emot utmaningen och möjligheten att utveckla Västmanlands största besöksattraktion, säger Johan.

– Johan kommer att tillföra Kokpunkten värdefull kunskap och erfarenhet från upplevelseindustrin och besöksnäringen från sina år vid chefspositioner hos Svenska Turistföreningen och Sala Silvergruva, säger Håkan Östh, vd för Kokpunkten Fastighets AB.

Hållbar besöksnäring ett lyft för Sala silvergruva

Sala Silvergruva är en av Västmanlands största attraktioner med sina 36 000 besökare varje år. Att delta i projektet Hållbar besöksnäring ger dem flera mervärden.

Hållbar besöksnäring -Sala silvergruvaSala Silvergruva är en av Västmanlands största attraktioner med sina 36 000 besökare varje år. Sala Silvergruva erbjuder sina besökare guidade turer, höghöjdsbana, butiker, restaurang, vandrarhem, konferenspaket och teambuilding.

Sala Silvergruva är ett av hundra pilotföretag inom ramen för satsningen Hållbar Besöksnäring, som till 2015 ska skapa ett kvalitets- och hållbarhetssystem för Sveriges besöksnäring i syfte att stödja tillväxt och hållbar utveckling. Tillväxtverket är huvudfinansiär för utvecklingsprojektet, som drivs av Västsvenska Turistrådet.

— Vi som arbetar inom besöksnäringen måste se till att kundens upplevelse stämmer överens med förväntningarna och därför behöver vi bli bättre på att hålla eller överträffa det vi utlovar, säger Johan Björkman, VD för Sala Silvergruva.  Vi vet samtidigt att kvalitet och miljö blir allt viktigare i valet av besöksmål.  Det handlar inte alltid om hög kvalitet, rätt kvalitet är det viktigaste.

Hållbarhetsfrågor är viktigt för alla besöksföretag och en avgörande pusselbit för att besöksnäringen ska definieras som den basnäring det faktiskt är.

— För oss har projektet inneburit att vi har börjat arbeta mer systematiskt och strukturerat med kvalitets- och hållbarhetsfrågor. Vi ser redan nu att vi kan få bättre effektivitet i våra investeringar.

— Mitt mål är att Silvergruvan ska bli Sverige största besöksgruva. Idag är vi bäst under jord, men nu ska vi även bli den bästa gruvan ovan jord. Besöksnäringen som bransch har en enorm tillväxtpotential och det är spännande att få vara med och bidra till branschens utveckling.

Se filmen om gruvan och projektet

Besök www.hallbarbesoksnaring.se för mer information.

Följ det regionala arbetet i Sörmland och Västmanland.