Tag Archives: Kandidat

Vem är bäst i Västmanland 2017? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2017. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades SjöEvent – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@regionvastmanland.se, senast den 11 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Vem är bäst i Västmanland 2016? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2016. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Turistpriset_logo_2016Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades Svartådalens bygdeutveckling – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 7 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset

Vem är bäst i Västmanland? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2015. För 22:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

FallängetorpI år nominerar varje län genom den regionala turismorganisationen en kandidat till den nationella finalen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Vem vill du se som vinnare?
Skicka en motivering och en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 9 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Vem är bäst i Västmanland 2014? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2014.  För 21:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

stora-turismpriset2014I år nominerar varje län genom den regionala turismorganisationen en kandidat till den nationella finalen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om vinnare av Stora turismpriset 2014. Vinnaren tillkännages i samband med Tillväxtverkets konferensDestinationsutveckling i fokus i Stockholm den 16 oktober 2014. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Vem vill du se som vinnare?
Skicka en motivering och en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 12 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Vem är bäst i Västmanland 2014? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2014.  För 21:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

stora-turismpriset2014I år nominerar varje län genom den regionala turismorganisationen en kandidat till den nationella finalen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om vinnare av Stora turismpriset 2014. Vinnaren tillkännages i samband med Tillväxtverkets konferens Destinationsutveckling i fokus i Stockholm den 16 oktober 2014. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Vem vill du se som vinnare?
Skicka en motivering och en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 12 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Folkhemsturen är nominerad till Stora Turismpriset 2013

För 20:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. De regionala turistorganisationerna i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2013.

20130912-091254.jpg

– Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade kandidaterna till Stora Turismpriset 2013 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats, säger stiftelsens ordförande, landshövdingen i Gotlands län Cecilia Schelin Seidegård.

Folkhemsturen – ”Sweden the Middle Way

– Vi är helt sjukt glada! Folkhemsturen har på kort tid och med mycket små medel lyckats rulla igång något av en rörelse i Västerås med omnejd. Grundidén är egentligen enkel: plocka ihop två ovanligt utåtriktade historiker med en närmast löjlig fascination för 1900-talets märkliga historia, i synnerhet Folkhemsepoken och den världsberömda ”svenska modellen”, addera ett veteranfordon, fika med korvlimpa och tevetermos, en kort filmupplevelse i Elektra Folkets bios fina salonger och framförallt en av de mest folkhemska städerna i Sverige, Västerås, tillika ett av de mest folkhemska länen, Västmanland, så har du en synnerligen annorlunda men också helgjuten upplevelse vars like inte finns i Sverige, säger Niklas Ulfvebrand, Folkhemsturen.

– Vi ger folk, såväl svenskar som utländska besökare, en möjlighet att göra en lärorik och samtidigt rolig resa genom myterna, berättelserna, de moderna stadsmiljöerna etc. som kännetecknar det moderna Sverige, Folkhemmet och som är en lika stark bild av Sverige som älgarna, ABBA och den storslagna naturen!, fortsätter Niklas.

Den regionala turistorganisationens motivering:

”Turen är både en nostalgitripp som tar fasta på det stora intresset för ”retro”, ”vintage”, ”urban exploration”, ”betongsafari” m m och en ömsom humoristisk ömsom allvarsam betraktelse av det utopiska, socialdemokratiska samhällsbygge som pågick från ca 1930 till ca 1980, en period som i Sverige oftast går under beteckningen Folkhemmet och utomlands är känd som ”the middle way” och/eller ”the swedish model”. Det handlar kortfattat om den märkliga balansgången mellan kapitalism och socialism (blandekonomi), allierade och axelmakter (neutralitet) och mellan standardmjölk och lättmjölk (mellanmjölk) som har format Sverige och svenskarna under 1900-talet.

Kort sagt är Folkhemsturen ett projekt som ena sidan studerar moderniteten i vid mening och å den andra tar sig an denna modernitet med ett stort mått humor och distans. Det är en ny form av folkbildning, en dröm om att problematisera stora samhällsfrågor med kvalificerad lek som främsta redskap”.

Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 20:e gången i rad och det vill Stiftelsen uppmärksamma genom en jubileumsceremoni i Stockholm, torsdagen den 17 oktober.

Mer information om Stora turismpriset och dess tidigare vinnare.

Vem är bäst i Västmanland 2013? – nominera din favorit! (SENAST 9/8!)

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2013.  För 20:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

PokalI år nominerar varje län genom den regionala turismorganisationen en kandidat till den nationella finalen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen.

Stiftelsens styrelse fattar beslut om vinnare av Stora turismpriset 2013 vid ett styrelsemöte i september 2013. Vinnaren erhåller 100 000kr.

Vem vill du se som vinnare?
Skicka en motivering och en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 9 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.