Tag Archives: landsbygd

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning inom följande ämnesområden:

* Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
* Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
* Matlagning – Höj matupplevelsen
* Marknadsföring på webben och i sociala medier
* Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
* Sälj mer i din gårdsbutik
* Tillgänglig besöksverksamhet

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Din avgift är 30 procent av den totala kostnaden för rådgivningen.

Här hittar du detaljerad information.

Nu startar ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” – delta och lär av andra

Nu startar projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” med tre spännande företagsbesök. Under 2016 – 2018 kommer satsningen att anordna kurser och studiebesök och erbjuda rådgivning för företagare inom besöksnäringen.

Smakrik och blomstrande besöksnäringAktiviteterna kommer att handla bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget. Besöksföretag på landsbygden som har boende, caféverksamhet, restaurang, gårdsbutik eller liknande verksamheter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län är välkomna att delta på aktiviteterna. Syftet är att stärka företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Mer information och anmälan ser på lansstyrelsen.se.

Stöd till turismnäringen inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammets nya företagsstöd och projektstöd är till för att utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lönsamma företag, bra infrastruktur och kreativa människor.Vete

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad som sammanfattar de stöd som går att söka. Specifikt intressant för turismnäringen är t ex:
* Jordbruks- och affärsutveckling (Investeringsstöd för jobb på landsbygden)
* Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd (Investeringar i rekreation och turism & Investeringar i natur- och kulturmiljöer)

Läs mer här.

Turismchefen kommenterar mystifieringen av landsbygden i P4 Västmanland

TV-serien Jordskott, krimserien A-gruppen och filmen Cirkeln visar udda personligheter och mystiska, farliga platser i västmanländska Bergslagen och det är dåligt för landsbygden, menar debattören Göran Greider.

SK_0070-2Enligt Göran Greider kan säkert människor skilja på fakta och fiktion, när de tittar på SVT:s serie Jordskott och polisserien A-gruppen. Men han menar att den här typen av speglingar av landsbygden som mystisk och farlig med udda miljöer och konstiga människor också drabbar de som bor där.

Den vilda naturen är viktig för länets turismnäring
Ur ett samhällsperspektiv kan det vara negativt att landsbygden lyfts fram som mystisk och farlig men för turismnäringen är den vilda och spännande naturen ett viktigt försäljningsargument. Internationellt väcker den vilda naturen och kulturarvet lusten att resa till regionen. Det behövs fler turismaktörer som erbjuder upplevelser baserat på naturens tillgångar, enligt Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Lyssna till inslaget som börjar ca 2h och 15 min in i sändningen.

Tusentals nya jobb i glesbygd

När jobben på landbygden minskar går turismen mot strömmen och väcker framtidstro. Under de senaste 25 åren har flera tusen nya jobb skapats inom natur- och ekoturism runt om i Sverige. Det visar siffror över nyföretagandet från Ekoturismföreningen och LRF:s rapport om framtiden för landsbygdens gröna näringar.

SEF -hundspannDe gröna näringarnas affärer på gårdsnivå” där drygt 30 olika branscher på landsbygden analyseras utifrån siffror över antal företag, årsverken, omsättning och framtidsutsikter.

– Rapporten visar också att det finns en stor framtidstro inom verksamheter som turism, gårdsbutiker och egen livsmedelsförädling, säger Jan Lorentzson, analytiker på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Idag saknas officiell statistik över hur många personer som totalt sysselsätts inom svensk natur- och ekoturism. Ett begrepp som inte heller har en klar och avgränsad definition. De två tusen heltidsjobb som LRF redovisar i sin rapport, ska dock kompletteras med flera hundra vandrarhem, ett hundratal större fjällstationer, hotell, herrgårdar och slott, och minst tusen årsverken bland aktivitetsarrangörer inom naturbaserad turism som hundspannsturer, kanot- och kajakuthyrare, forsränning, naturguidningar och mycket annat. Det blir åtminstone ytterligare tre tusen årsverken, vilket betyder att den här delen av svensk besöksnäring lär sysselsätta runt 5 000 personer på helårsbasis.

Svenska Ekoturismföreningen har kompletterat LRF:s rapport med en analys av antalet nya företag bland medlemmarna utifrån det nya branschregistret Naturturismföretagen.

– Vi har sammanställt startår för 175 medlemsföretag, vilket motsvarar ungefär 40 procent av våra medlemmar. Den ena gruppen består av drygt 80 mer erfarna och något större företag, vilka har kvalat in i kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. Här har 77 procent startat företaget under de senaste 25 åren. I den andra gruppen, bestående av 90 företag, är nyföretagandet sedan 1990 hela 89 procent, berättar Per Jiborn på Ekoturismföreningen.

– Kanske är andelen nya företag bland våra medlemmar högre än för branschen som helhet. Därför har vi minskat siffran för nyföretagandet till 70 procent sedan 1990, vilket ger 3 500 nya heltidsjobb de senaste 25 åren. Väljer vi istället millennieskiftet som bas, bygger vår kalkyl på 40 procents nyföretagande, vilket har gett 2 000 nya heltidsjobb på landbygden. En siffra som snarast verkar vara i underkant när den jämförs de 37 000 heltidsjobb, som enligt officiell statistik har skapats inom svensk besöksnäring sedan år 2000.

Att besöksnäringen är en viktig tillväxtmotor i svensk ekonomi blir allt mer känt bland olika beslutsfattare. Däremot är det få som uppmärksammar natur- och ekoturismens betydelse på landsbygden.

– Kanske är det ett resultat av bristen på siffror, men det är ändå lite förvånande att de två partier som inför valet tävlar om att vara bäst på landsbygdspolitik, väldigt sällan pratar om landsbygdsturism. Vi hoppas därför att våra första uppskattningar plus kommande underlag från forskningsinstitutet ETOUR:s stora kartläggning av svensk naturturism kan ändra på detta, säger Per Jiborn och avslutar.

– Då hoppas vi också att partierna tar sig tid och lyssnar på branschen. Vi vill bland annat se en översyn av dagens krångliga och orättvisa turistmoms och har även konkreta förslag kring hur vi skapar bättre växt- och konkurrenskraft bland tusentals småföretag runt om i Sverige.

Nyföretagande bland naturturismföretag – sammanställning från Ekoturismföreningen

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå – rapport från LRF

Läs hela artikeln på ekoturism.org.

20 kvalitetsmärkta arrangemang i Västmanland

De kvalitetsmärkta naturupplevelserna i Västmanland blir allt fler. Förra veckan lanserade tre nya arrangemang som är kvalitetsmärkta med Naturens bästa. Naturens bästa är helt enkelt de bästa naturresorna i Sverige. Ett roligare resande – för alla inblandade.

Ulvsbomuren -svamphelg, Staffan WI Västmanlands storskogar, två timmar väster om Stockholm, möts vildmark och lantliv, men även brukshistoria och modern landsbygd. Här på gården sätts de lokala smakupplevelserna i främsta rummet, tillsammans med professionellt värdskap och gedigen kunskap om traktens vilt och fågelliv. Ett uppskattat kvalitetsalternativ för nära familjer, tajta konferensgrupper och kompisgäng.

Två sommar och en vinterupplevelse…

Vild vällust i storskogen
Upptäck skogens alla ljud, spår och lämningar tillsammans med en kunnig vildmarksguide. Pusta ut på gårdens uteplats med utsikt över betade fårhagar och njut sedan av en smakfull och exklusiv vildmarksmiddag där skogens skafferi blandas med det som fårgården själv producerar.

Svampigt värre
Ute i Västmanlands storskogar är det ofta oplockat, och goda svampår bjuds det på ett överflöd av sommar- och trattkantareller, Karl Johan och både svart och gul trumpetsvamp. Sämre år blir det ändå något i svampkorgen, eftersom guiden kan sin skog utan och innan. På kvällen dukas sedan en trerätters viltmiddag upp som förgyller vilken vildmarkstillvaro som helst.

Nattens händelser i snön
Efter ett snöfall blir storskogen som en öppen bok. Spårlöpor, vingavtryck och revirmarkeringar avslöjar vem som har gjort vad och ibland även varför. En erfaren spårguide kan läsa och förklara tecknen i snön. Berättelser om varelser som återkommer när kvällens viltsupé serveras med flämtande stearinljus i den smidda ljuskronan och gnistrande snö utanför fönstret.

Skogsriket – med värden för världen

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skogen och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige.

Skogsrikets fyra grenar
Skogsriket är uppbyggt kring fyra grenar: hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsriket ska bredda underlaget för upplevelser och aktiviteter, för såväl besöksnäringen som för dem som använder skogen för rekreation i närheten av sin bostad. Förädling och innovation är nyckelord även inom denna gren. Områden att utveckla är exempelvis sportfiske och jakt liksom unika upplevelser – som övernattning högt upp i en trädkoja eller en konsert i en skogsglänta.

Väx med skogen – stöd till företagare
Är du företagare? Ser du nya möjligheter och vill växa? Då kan detta stöd, som ingår i regeringens satsning Skogsriket, vara en möjlighet för dig. Sammanlagt 40 miljoner kronor finns att söka, fördelat på 10 miljoner kronor/år under fyra år.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Du kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom förädling och innovation eller för upplevelser och rekreation med anknytning till skog.

Det minsta du kan söka i bidrag är 30 000 kr. Du kan få stöd för upp till 100 % av de kostnader som krävs för den åtgärd du planerar. Pengarna betalas ut när stödet beviljas. Observera att åtgärderna inte får påbörjas innan ansökan om stöd beviljats.

Läs mer om stödet på skogsstyrelsen.se.