Tag Archives: Marknadsföring

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning inom följande ämnesområden:

* Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
* Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
* Matlagning – Höj matupplevelsen
* Marknadsföring på webben och i sociala medier
* Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
* Sälj mer i din gårdsbutik
* Tillgänglig besöksverksamhet

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Din avgift är 30 procent av den totala kostnaden för rådgivningen.

Här hittar du detaljerad information.

Fotokurs – Vad är en säljande bild?

Syftet är att inspirera och ge handfasta råd till aktörer inom turismnäringen, så att du blir bättre på att ta bilder och beställa tjänster från fotografer. Fokus ligger på att få deltagarna medvetna om varför vissa bilder fungerar bättre än andra vid marknadsföring av besöksmål, upplevelser och boendeanläggningar.

fotokursHur ska du tänka för att presentera just din anläggning? Målet är att ge dig en grund för att arbeta medvetet med att bygga upp och underhålla en bildportfölj för den egna anläggningen, och att bli bättre beställare av fototjänster.

Ur programmet:
* Bilden i marknadsföring – psykologi kring bild, etik, människor i bild
* En brittisk återförsäljares erfarenheter kring bilder och vad som fungerar
* Praktisk gruppuppgift
* Praktiska fototips för att presentera en miljö eller produkt
* Inspirerande om ljus, komposition och val av motiv
* Praktisk juridik; upphovsrätt, lagen om bild och namn i reklam

Datum/tid:
19 april 2016, kl 08:30-16:30

Plats:
Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör.

För mer information och anmälan senast 29 mars 2016: http://vkl.se/kurs-och-konferens/.

Väl mött!

Henrik, Pia och Åsa

En ny och bättre besökskarta 2016

Länets officiella turistkarta produceras på uppdrag av Turismfunktionen vid Västmanlands Kommuner och Landsting samt kommunernas turismorganisationer. Nytt för i år är att 365 Publishing samproducerar kartan tillsammans med magasinet Visit Västmanland.

Länskarta 2016 -skiss på omslagPapperskartan fyller en viktig funktion, trots all digitalisering. Vi upplever att den är en omtyckt och välanvänd produkt. Den är lätt att ha till hands och den ger en bra överblick. Framförallt är kartan lätt att anteckna på, något som uppskattas. Och den finns där oavsett mobiltäckning

Den nya kartan har samma format som tidigare men användarnyttan ökar t ex genom att innehåll i magasinet återspeglas på kartan och att större besöksmål markeras. För turismnäringen innebär samproduktionen att det numera är en och samma kontakt för båda produkterna

För mer information:
Kicki Rosén
070-860 39 66 / kicki.rosen@365publishing.se

Din text ska i varje fall aldrig vara sämre än din verksamhet

Turismfunktionen vid VKL har initierat och beställt en skräddarsydd skrivutbildning från Bergh’s School of Communication. Utbildningsinsatsen är nu avslutad med mycket goda resultat.

Under tre förmiddagar har deltagande aktörer arbetat intensivt med att utveckla sitt skrivande för att kunna övertyga en läsare. Med egna texter som grund har de under ledning av den mycket professionella och inspirerande föreläsaren Mikael Rosén lärt sig metoder och fått idéer på hur man får fram sitt budskap. Deltagarna fick till exempel fundera över:
* Vad är det viktigt att läsaren minns?
* Riktar sig texten till allmänheten eller specifikt intresserade – är läsaren i ”push-läge” eller ”pull-läge”?
* Ska texten vara inspiration, information eller instruktion?
* Hur vill du att läsaren ska agera efter att hen läst texten?

Efter hemläxa och konstruktiv kritik från både föreläsaren och kurskamrater började fantastiska, säljande och inspirerande texter växa fram, och Mikael lämnade oss med budskapet ”Din text ska i varje fall aldrig vara sämre än din verksamhet!”

Några synpunkter från deltagarna:
* Den bästa kursen någonsin!
* Mycket givande – jag har fått många nya verktyg för att utveckla mitt skrivande.
* Inspirerande och rolig föreläsare

Regeringen satsar på Sveriges besöksnäring

Regeringen investerar extra medel i marknadsföringen av Sverige utomlands för att öka den utländska turismen till vårt land. Sverige har stor potential att bli en ännu större turistdestination och satsningen möjliggör att VisitSweden tillsammans med svensk besöksnäringen kan utöka marknadsföringen mot en Sverigeintresserad målgrupp internationellt. Ökad turism ger större intäkter till Sverige och skapar nya jobb i hela landet.

VisitSweden -akterNäringsminister Mikael Damberg meddelade förra veckan att regeringen väljer att satsa mer på svensk besöksnäring under de kommande 3 åren. Genom extra anslag från staten på 30 miljoner till VisitSweden under 2015, och därefter 20 miljoner kronor per år fram till och med år 2017, visar regeringen att man har tilltro till den nya basnäringen svensk besöksnäring.

– Det är ett glädjande besked från regeringen och ett viktigt kvitto för det arbete som besöksnäringen och VisitSweden gör tillsammans. Vi kommer omgående att starta affärssamarbeten och projekt som fått stå på kö sedan en tid tillbaka, säger Thomas Brühl, vd VisitSweden.

Kommunikationsbolaget VisitSweden, som på statens och svensk besöksnärings uppdrag marknadsför Sverige utomlands, ser att det finns en stor potential för fler besökare till Sverige. Både att få fler att komma hit men även att förlänga vistelsen hos de många endagsbesökare som redan reser hit. Enligt VisitSwedens målgruppanalyser planerar över 28 miljoner resvana och nyfikna människor att besöka Sverige de närmaste tre åren (tillkommer Kina).

– Genom att investera extra medel i internationell marknadsföring för att öka de utländska turisterna till Sverige visar regeringen att man tror på svensk besöksnäring som en motor för framtida svensk välfärd, säger Thomas Brühl vd VisitSweden.

Intäkterna har ökat med 160 procent
Intäkterna från internationell turism i Sverige har ökat med 160 procent sedan år 2000 och exportintäkterna är 106 miljarder kronor. Ökad turism leder till nya jobb. Besöksnäringen sysselsätter 173 000 personer i hela Sverige, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2012 och en ökning med 32 procent sedan år 2000. Källa: Tillväxtverket/SCB.

För er som vill få era gäster att uppleva Västmanland

Nu börjar det bli dags att planera sommarens aktiviteter och därför tipsar vi om att aktivitetsbroschyren ”Västmanland – The Essence of Sweden 2015” och ”Västmanlandskartan 2015” kan beställas utan kostnad.

Brochure-sid-1-212x300I aktivitetsbroschyren hittar du bland annat guidningar av olika slag, från det svenska folkhemmet till Sveriges största gravhög. Mer fartfyllda aktiviteter som turer med RIB-båt och helikopter. För den som vill komma närmare naturen finns safaris där du möter bäver och älg och hör vargar yla. Du kan också lära dig skapa föremål i silverlera, tillverka salvor med ingredienser från naturens skafferi och få verktygen för att överleva ute i naturen.

Uppmana era gäster att prova på något nytt!

Beställ broschyren och kartan via Turistbyråshopen – helt utan kostnad.

Snow Flake Dreaming marknadsförs internationellt

I vårt senaste nummer av det internationella nyhetsbrevet lanseras en helt ny produkt från Västmanland och vi bjuder in till möten på Hollands största resemässa tillsammans med våra kollegor i ”The Middle of Scandinavia”.

Sauna and ice dipNyhetsbrevet når ca 1 200 utländska researrangörer, återförsäljare, samarbetspartners och media och skickas ca fyra gånger per år. Läs det senaste brevet på theessenceofsweden.se.

Vill du få kommande utskick? Skicka ett e-post till Åsa Stanaway så lägger hon upp dig på sändlistan.