Tag Archives: Örebro

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning inom följande ämnesområden:

* Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
* Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
* Matlagning – Höj matupplevelsen
* Marknadsföring på webben och i sociala medier
* Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
* Sälj mer i din gårdsbutik
* Tillgänglig besöksverksamhet

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Din avgift är 30 procent av den totala kostnaden för rådgivningen.

Här hittar du detaljerad information.

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Inom satsningen ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” ordnar vi kurser och företagsbesök för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Nu satsar vi ytterligare med att erbjuda rådgivning! Smakrik och blomstrandeRådgivningen ska utveckla företaget till att bli mer lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill gärna veta vilken typ av rådgivning ditt företag behöver. Ta chansen att påverka genom att svara på enkäten som du hittar via länken nedan. Frågorna tar bara några minuter och ditt svar kan påverka vilken rådgivning vi kommer att erbjuda.

Har du några frågor eller kommentarer på enkäten så hör gärna av dig!
Elisabeth Håkansson, 010-224 92 79 / elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se

Enkät om behovet av rådgivning på besöksföretaget, vi behöver ditt svar senast 15 maj.

Västmanland – The Essence of Sweden träffar internationella researrangörer på Swedish Workshop

Sverige har stora möjligheter att få fler utländska turister. I helgen kommer över 90 researrangörer från hela världen för att ta del av nya och spännande upplevelser för sina kunder, då Visit Sweden arrangerar Swedish Workshop i Småland. Turismfunktionen vid VKL har tillsammans med tre aktörer från länet ett femtiotal inbokade möten.

Swedish Workshop 2016Intresset att delta på Swedish Workshop har varit stort och flest researrangörer kommer från Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Indien, med fyra researrangörer på plats, deltar på Swedish Workshop för allra första gången. Stora researrangörer som Haman Group och Wolters Reisen återkommer till Swedish Workshop, men också helt nya arrangörer som kinesiska Caissa och brittiska The Caravan Club deltar.

– Swedish Workshop bidrar med nya affärsmöjligheter för svenska turistföretag. Där skapas hundratals affärer och affärsrelationer med utlandet, säger Thomas Brühl, vd på Visit Sweden.

Inför arrangemanget erbjuder Västmanland i samverkan med Gävleborg och Örebro en Pre-Tour med vildmarkstema för särskilt utvalda researrangörer. Under tre dagar kommer representanter för dessa arrangörer att resa runt i regionerna och uppleva några av våra allra bästa naturupplevelser.

Kontakta Åsa Stanaway om du vill veta mer om vårt internationella arbete.

Nu startar ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” – delta och lär av andra

Nu startar projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” med tre spännande företagsbesök. Under 2016 – 2018 kommer satsningen att anordna kurser och studiebesök och erbjuda rådgivning för företagare inom besöksnäringen.

Smakrik och blomstrande besöksnäringAktiviteterna kommer att handla bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget. Besöksföretag på landsbygden som har boende, caféverksamhet, restaurang, gårdsbutik eller liknande verksamheter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län är välkomna att delta på aktiviteterna. Syftet är att stärka företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Mer information och anmälan ser på lansstyrelsen.se.

Sverige i framkant på att mäta hållbar turismutveckling

Alla pratar om det. Hållbar turism och tillväxt i besöksnäringen. Men hur gör man i praktiken och hur mäter man att insatta medel verkligen skapar effekt? I Sverige vet vi. Vi ligger i framkant på att mäta just hållbar turismutveckling.

Swedish Welcome -grafDet är Swedish Welcome som på uppdrag av tolv svenska regioner tagit fram en första rapport som visar utvecklingen mellan 2014 och 2015 hos Swedish Welcome-certifierade svenska turismverksamheter.

– De områden där verksamheterna har störst förbättringspotential är tillgänglighet och gästvänlighet, berättar Jonas Oldmark som är VD i Swedish Welcome, men det är också där de faktiskt förbättrat sig mest mellan åren, fortsätter han.

– Att kunna se och mäta den konkreta utveckling som skett på bara ett år är fantastiskt!

Henrik Wester är turismchef i Västmanland och representerar också i egenskap av ordförande ägarna till Swedish Welcome-certifieringen, de regionala turismorganisationerna:

– Vi har länge haft behov av ett verktyg som stöttar svensk besöksnäring i konkret kvalitets- och hållbarhetsarbete, men också av statistik som visar hur väl vi presterar och om de investeringar som görs nationellt och regionalt leder till utveckling. Nu har vi ett sådant verktyg, vi är först i världen och vi har fått ta del av den första rapporten, konstaterar Henrik nöjt.

– Statistiken bygger på observationer på plats hos varje enskilt aktör. Observationer som genomförs på ett systematiskt och nationellt täckande sätt av professionella rådgivare. Det är ett idag helt unikt arbetssätt som kompletterar andra tillgängliga källor för analys och utveckling av besöksnäringen, fortsätter Henrik Wester.

Observationerna som Swedish Welcome-rådgivarna gör ligger till grund för ett antal förbättringsförslag till verksamheterna. Per-Arne Persson är driftchef på Borås Djurpark och menar att det är enkelheten i att överföra förbättringsförslagen till en ”att göra-lista” som gör att åtgärder lätt betas av, en efter annan. Borås Djurpark har mellan 2014 och 2015 höjt sin gästvänlighet med inte mindre än 30 %, tack vare att medarbetarna metodiskt gått igenom bemötandet av gästen i alla lägen.

– Genom Swedish Welcome-certifieringen får vi ett verktyg för kvalitetshöjning och vi stimuleras också att öka antalet praktiska insatser för hållbar utveckling i enskilda verksamheter. I förlängningen lyfter vi tillsammans svensk turism på ett ytterst påtagligt sätt, menar Per-Arne Persson.

Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige AB som i tio år arbetat med att bygga upp Svanen till en marknadsledande miljömärkning, arbetar i styrelsen för Swedish Welcome:

– Swedish Welcome-certifieringen ett utmärkt komplement till vår egen miljömärkning och också ett lysande exempel på hur en certifiering kan driva utveckling inom en växande och viktig framtidsnäring som besöksnäringen.

För mer information, kontakta:
Jonas Oldmark , VD Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-55 73 11 E-post: jonas.oldmark@swedishwelcome.se

Henrik Wester , Ordförande, Ägarföreningen Swedish Welcome och Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
Telefon: 021-39 79 59 E-post: henrik.wester@vkl.se

Per-Arne Persson , driftchef Borås Djurpark
Telefon: 0705-35 32 99 E-post: per-arne.persson@boraszoo.se

Ragnar Unge , VD Miljömärkning Sverige AB/Svanen och styrelseledamot i Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-32 32 25 E-post: ragnar.unge@svanen.se

Fakta om Swedish Welcome:
Swedish Welcome är en unik svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling.

Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcomes rådgivare – professionella gäster – hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar.

För medvetna gäster blir professionella omdömen allt viktigare vid val av boenden och andra upplevelser. Därför visas resultaten av bedömningen också upp, både hos turistverksamheten och på www.swedishwelcome.se

Bedömningsnivåerna sträcker sig från ”Godtagbar” till ”Enastående” och ett antal minimikrav måste vara uppfyllda för att certifiering ska kunna genomföras. Läs mer om Swedish Welcome-certifieringen på www.swedishwelcome.se Idag är 224 medlemmar certifierade eller under pågående certifiering. Swedish Welcome-certifieringen har utvecklats och lanserats nationellt på initiativ av Tillväxtverket och regionala turismorganisationer.

Föreningen Swedish Welcome
Swedish Welcome AB ägs av föreningen Swedish Welcome, som för närvarande (september 2015) består av Västmanlands Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB, Sörmlands Turismutveckling AB, Turistrådet Västsverige, Destination Småland AB, Visit Värmland, Visit Östergötland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland, Region Gävleborg, Visit Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Föreningen har som syfte ”Att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism.”

Swedish Welcome växer på bredden

Museer, hotell, slott och fiskebåtar. Den första kyrkan, den första arenan och ett helt gäng hotell. Swedish Welcome växer på bredden! Det senaste året har vi dubblerat antalet medlemmar och i detta nyhetsbrev byter vi några ord med nummer 200 – Barnfilmbyn i Småland.

Swedish Welcome -ceritfiering pågårÄven utanför rikets gränser har Swedish Welcome uppmärksammats och vi är lite extra glada för omnämnandet i National Geographics Traveller. Sist men inte minst välkomnar vi Örebro som ny region.

Första kyrkan finns i Västmanland
Läs mer om Västerås domkyrka som är den första kyrkan att gå med i Swedish Welcome, och hur de arbetar med besökare.

– Kyrkan är och har under århundraden varit en viktig del av människors liv och historia. Den bär på ett arv likväl som den speglar vår nutid. Varje besökare, vare sig den är en del av församlingen eller en långväga gäst, är för verksamheten lika viktig och alltid lika välkommen, berättar Leyla Atak.

Läs mer i nyhetsbrevet.

5,5 miljoner gästnätter i Östra Mellansverige 2014

En årsrapport för länen i Östra Mellansverige visar att området genererade 130 000 nya gästnätter under 2014. Ökningen har främst bestått av hotellgästnätter. Totalt såldes 5,5 miljoner bäddar på hotell, stugby, camping, vandrarhem och privatrumsboenden under 2014 i Östra Mellansverige.

StatistikResultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att de kommersiella gästnätterna i området ökade med 2 % under 2014. Jämfört med år 2010 har kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 7 %, ca 350 000 gästnätter.

– Det är viktigt för oss att följa utvecklingen i hela Östra Mellansverige, för att se vilka marknader som vi skulle kunna göra gemensamma insatser på och vilka områden som vi ser har potential att utvecklas i respektive län, säger Pernilla Nordström på Sörmlands Turismutveckling.

Det finns både likheter och skillnader i mellan länen. Fyra av fem uppvisar en ökning av antalet fritidsresenärer under 2014. Undantaget är Södermanlands län som ökar andelen affärsresenärer. I Örebro län är camping stort och där två av fem gäster på kommersiella boendeanläggningar är campare. Östergötlands län har störst andel hotellgästnätter, där närmare två av tre turister övernattar på hotell.

Region Östergötland är ny medlem från och med 2015 i Regionalt forum för turismanalys
– Det är värdefullt för samarbetet att Östergötlands län nu valt att ansluta sig, säger Cecilia Österlind, regional destinationsutvecklare på Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland. Länen i Östra Mellansverige ser fram emot att verka tillsammans, både kring turismsstatistik och i framtiden också i andra turismutvecklingsprojekt.

– Tillgång till bra statistiska underlag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiv affärs- och produktutveckling, säger Susanne Fredriksson, Region Östergötland. Regionalt forum för turismanalys ett viktigt verktyg för oss, delvis för lära oss mer om besöksutvecklingen i vårt eget län, men också för att kunna jämföra våra resultat mot övriga län i Östra Mellansverige.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland
Tel 018 – 18 21 13, 0761 – 18 21 10, e-post cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
Tel 018 – 727 48 06, e-post annette.oqvist@destinationuppsala.se

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen. Regionalt forum för turismanalys projektleds av Destination Uppsala.