Tag Archives: Östra mellansverige

Turismens årsbokslut presenteras i Västerås

Den 19 juni presenterar Tillväxtverket årssiffrorna för turismens omsättning i Sverige 2016. De visar också hur mycket den betyder för vårt land när det gäller jobb och export.

Vid presentationen medverkar näringsminister Mikael Damberg som kommenterar utvecklingen. Medverkar gör också Region Västmanland som visar nya siffror för besöksnäringens utveckling i Östra Mellansverige. I Västerås håller en ny destination på att skapas och vi samlas på Kokpunkten.

Ur programmet:
* Turismens årsbokslut – nya siffror för omsättning, export och sysselsättning
* Besöksnäringens utveckling i Östra Mellansverige
* Analysverktyg för rådgivning inom kvalitet och hållbarhet
* Hur fungerar analys och rådgivning i praktiken? Kundupplevelsen i fokus.
* Att utveckla en destination. Presentation och visning av Kokpunkten och The Steam Hotel

För program och anmälan.

5,5 miljoner gästnätter i Östra Mellansverige 2014

En årsrapport för länen i Östra Mellansverige visar att området genererade 130 000 nya gästnätter under 2014. Ökningen har främst bestått av hotellgästnätter. Totalt såldes 5,5 miljoner bäddar på hotell, stugby, camping, vandrarhem och privatrumsboenden under 2014 i Östra Mellansverige.

StatistikResultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att de kommersiella gästnätterna i området ökade med 2 % under 2014. Jämfört med år 2010 har kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 7 %, ca 350 000 gästnätter.

– Det är viktigt för oss att följa utvecklingen i hela Östra Mellansverige, för att se vilka marknader som vi skulle kunna göra gemensamma insatser på och vilka områden som vi ser har potential att utvecklas i respektive län, säger Pernilla Nordström på Sörmlands Turismutveckling.

Det finns både likheter och skillnader i mellan länen. Fyra av fem uppvisar en ökning av antalet fritidsresenärer under 2014. Undantaget är Södermanlands län som ökar andelen affärsresenärer. I Örebro län är camping stort och där två av fem gäster på kommersiella boendeanläggningar är campare. Östergötlands län har störst andel hotellgästnätter, där närmare två av tre turister övernattar på hotell.

Region Östergötland är ny medlem från och med 2015 i Regionalt forum för turismanalys
– Det är värdefullt för samarbetet att Östergötlands län nu valt att ansluta sig, säger Cecilia Österlind, regional destinationsutvecklare på Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland. Länen i Östra Mellansverige ser fram emot att verka tillsammans, både kring turismsstatistik och i framtiden också i andra turismutvecklingsprojekt.

– Tillgång till bra statistiska underlag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiv affärs- och produktutveckling, säger Susanne Fredriksson, Region Östergötland. Regionalt forum för turismanalys ett viktigt verktyg för oss, delvis för lära oss mer om besöksutvecklingen i vårt eget län, men också för att kunna jämföra våra resultat mot övriga län i Östra Mellansverige.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland
Tel 018 – 18 21 13, 0761 – 18 21 10, e-post cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
Tel 018 – 727 48 06, e-post annette.oqvist@destinationuppsala.se

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen. Regionalt forum för turismanalys projektleds av Destination Uppsala.

Vårt regionala forum för turismanalys var Sveriges goda exempel på nordisk konferens

Den 10-11 november höll ETOUR en konferens om statistik och analys av turism, med fokus på utmaningar och goda exempel, på Mittuniversitetet i Östersund. Henrik Wester deltog som initiativtagare och representant för forumet i paneldiskussioner och presenterade Sveriges goda exempel under rubriken: ”Regionalt forum för turismanalys – fem regioner samarbetar för att öka kunskaperna kring statistik och analys”.

Konferensen filmades och via ETOURs webbplats kan ni ta del av video- och powerpointpresentationerna.

Statistik och analys av turism -utmaningar och exempel, presentation 2014-11-10Bakgrund
De regionala turismorganisationerna i Mellansverige har under 2014 sjösatt en gemensam statistik- och analysorganisation under ledning av Destination Uppsala. Fyra län, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro har nu anslutit sig. Även Östergötland planerar att ansluta sig nästa år. Syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt nätverk för turismstatistikfrågor. Målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik, få en gemensam röst som kan påverka statistikfrågor i nationella forum, samt att ytterligare stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige.

Rekordsommar för turismen – Västmanland ökar stort

Fler än någonsin tidigare valde att semestra i Sverige den här sommaren. Övernattningarna passerade för första gången 25 miljoner under juni, juli och augusti. De utländska gästnätterna stod för den största relativa ökningen.

Sommarturismen2014Västmanlands ökning placerar länet på en fjärdeplats jämfört med riket
Antalet övernattningar i Västmanland ökade till 303 700 på länets hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Det är en uppgång med 7,7 %, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige.

De utländska övernattningarna i länet ökade med 7,4 %, vilket är bättre än riksgenomsnittet och i den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige.

Omsättningen i Västmanland ökade med elva procent
Omsättningen på länets hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med elva procent, vilket placerar länet på en fjärdeplats jämfört med övriga län i Sverige. Ökningen är nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet och den högsta ökningen jämfört med övriga län i Östra Mellansverige.

– Vi kan inte utifrån det aktuella underlaget se hur utvecklingen gått i länets kommuner eller vilka länder som står för den stora uppgången. Det är glädjande att se hur omsättningen ökar år från år, vilket är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av turismnäringen i regionen, säger Henrik Wester, Turismchef, VKL.

– Vi kommer under den närmsta tiden att, tillsammans med övriga regionala turismorganisationer i Östra Mellansverige, analysera resultatet för att vidareutveckla vårt arbete med att stödja utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen, fortsätter Henrik.

Fakta om siffrorna
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Den visar bland annat volymer i antal gästnätter, gästernas nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utvecklingen i Sveriges alla län och regioner.

Mer om sommarturismen.

Vårt regionala forum för turismanalys är Sveriges goda exempel på nordisk konferens

Den 10-11 november bjuder ETOUR in till en konferens om statistik och analys av turism – med fokus på utmaningar och goda exempel. Henrik Wester deltar som initiativtagare och representant för forumet i paneldiskussioner och presenterar Sveriges goda exempel under rubriken: ”Regionalt forum för turismanalys – fem regioner samarbetar för att öka kunskaperna kring statistik och analys”.

ETOUR 10-11 november 2014

De regionala turismorganisationerna i Mellansverige har under 2014 sjösatt en gemensam statistik- och analysorganisation under ledning av Destination Uppsala. Fyra län, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro har nu anslutit sig. Även Östergötland deltar och planerar att ansluta sig nästa år. Syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt nätverk för turismstatistikfrågor. Målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik, få en gemensam röst som kan påverka statistikfrågor i nationella forum, samt att ytterligare stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige. Inom projektet kommer länen också att gemensamt köpa in och bearbeta inkvarteringsstatistiken från SCB.

– I den nationella strategin, strategi 2020, ska svensk besöksnäringen dubbla omsättningen från 2010. Då behöver vi kunna mäta och förstå hur det går i förhållande till det målet, säger Maria Lexhagen, chef på turismforskningsinstitutet ETOUR.

Konferensen vänder sig till offentliga myndigheter, organisationer, destinationer och regioner med intresse och ansvar för turism, forskare samt privata företag och experter från alla de nordiska länderna.

Exempel på innehåll i programmet är internationellt erkända forskare inom området ”turismens ekonomiska effekter”, data för statistik och analys, olika målgruppers behov av statistik och analys samt intressanta exempel och viktiga utmaningar från de nordiska länderna.

– Vi ser att till exempel destinationer är i stort behov av förbättrat underlag för beslut i form av statistik och analys. Då behöver metoder och modeller utvecklas, men också kunskapen kring komplexiteten i att mäta turism behöver öka. Norden har samma utmaningar på det här området så vi kommer också att visa på goda exempel ifrån alla nordiska länderna, säger Maria Lexhagen.

Läs mer i programmet och anmäld dig senast den 30 oktober!

Färre utländska besökare till Sverige – men Östra Mellansverige står stadigt och de utländska affärsresenärerna ökar

Under 2013 minskade antalet utländska besökare i Sverige med sex procent till 18,8 miljoner jämfört med året innan. Regionen Östra Mellansverige, d v s Närke, Sörmland, Uppland, Västmanland och Östergötland, tar emot 10 procent av det totala antalet utländska besök.

Karmansbo34Östra Mellansveriges…
… andel av de utländska resenärerna totalt i Sverige: 10 %, samma nivå som 2012.
… andel av de utländska privatresenärerna i Sverige: 11 %, samma nivå som 2012.
… andel av de utländska affärsresenärerna i Sverige: 9 %, en ökning med 1 procentenhet jämfört 2012.
… andel av endagsbesökarna i Sverige: 7 %, en ökning med 1 procentenhet jämfört 2012.
… andel av flerdagsbesökarna i Sverige: 13 %, samma nivå som 2012.

– Det är glädjande att regionen bibehåller antalet resenärer trots minskningen i landet som helhet. De utländska resenärerna är viktiga för turismnäringens tillväxt. Det är ett av de områden där vi arbetar tillsammans med turistföretag och organisationer för att få fler att upptäcka länets fantastiska upplevelser i Stockholms närhet, säger Henrik Wester, Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Fakta från gränsundersökningen 2011-2013
Gränsundersökningen IBIS (inkommande besökare i Sverige) genomförs på uppdrag av Tillväxtverket och baseras på cirka 20 000 personliga intervjuer med utländska besökare vid de mest använda gränspassagerna i Sverige.

* Antalet utländska besök var cirka 19 miljoner sett över hela treårsperioden.
* 40 procent av besöken var endagsbesök och 60 procent flerdagsbesök.
* 80 procent var privatresor och 20 procent affärsresor.
* Shopping, restaurang/måltider och sightseeing är de tre vanligaste aktiviteterna.
* Turister från Tyskland är våra mest frekventa besökare utanför de nordiska länderna.

För mer information och rapporten i dess helhet.

Tyska turister gillar Östra Mellansverige

En årsrapport framtagen för länen i Östra Mellansverige visar att det går bra för området. De kommersiella gästnätterna har ökat med 3,8 % sedan 2010. Tyskarna med på topp tre-listan över utländska turister.

Regionalt Forum för Turismanalys -pressbild– Det är tydligt att de olika strategierna i varje län att jobba mot vissa målgrupper slår igenom i besöksstatistiken, säger Toni Eriksson, utvecklingsledare på Regionförbundet i Örebro.

Resultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys* tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att det går bra för området. Jämfört med år 2010 har de kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 3,8 % år 2013, vilket är bättre än resultatet för hela riket på 2,6 %.

Norrmännen gillar Örebro län bäst, drygt 39 % av de utländska turisterna i länet har Norge som hemland. I Södermanland är nästan en tredjedel av de utländska turisterna från Tyskland, men även de tre andra länen i Östra Mellansverige är tyskarna med på topp tre-listan över utländska turister.

– Benchmarking är centralt i besöksnäringen. Det här samarbetet är ett viktigt verktyg för oss i Östra Mellansverige och vi ser redan nu att det finns fler områden inom turismen där vi kan samarbeta över länsgränserna för att vinna konkurrensfördelar, säger Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare på Visit Uppland.

Andra skillnader mellan länen är fördelningen mellan privat- och affärsresenärer. Här är skillnaden störst vad gäller Örebro och Södermanlands län. I Örebro län kategoriserades 73 % av rummen på hotell 2013 som sålda affärs- eller konferensgäster. I Södermanland var motsvarande siffra för 2013, 57 %.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Visit Uppland
018-18 21 13, 0761 18 21 10, cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
018-727 48 06, annette.oqvist@destinationuppsala.se

*Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen.