Tag Archives: researrangörer

Snow Flake Dreaming marknadsförs internationellt

I vårt senaste nummer av det internationella nyhetsbrevet lanseras en helt ny produkt från Västmanland och vi bjuder in till möten på Hollands största resemässa tillsammans med våra kollegor i ”The Middle of Scandinavia”.

Sauna and ice dipNyhetsbrevet når ca 1 200 utländska researrangörer, återförsäljare, samarbetspartners och media och skickas ca fyra gånger per år. Läs det senaste brevet på theessenceofsweden.se.

Vill du få kommande utskick? Skicka ett e-post till Åsa Stanaway så lägger hon upp dig på sändlistan.

Stort intresse för Västmanland på den östeuropeiska marknaden

Nästa vecka hålls VisitSwedens årliga arrangemang Swedish Workshop i St Petersburg och Moskva. Researrangörer från den östeuropeiska marknaden kommer för att träffa svenska regioner och turismaktörer för att hitta nya produkter och knyta avtal för kommande säsong.

Swedish Workshop -Asa and Pia 03Turismfunktionen kommer att finnas på plats och under de två mötesdagarna har vi lyckats boka upp 32 möten av 32 möjliga. På en workshop hålls korta, intensiva möten där vi får möjlighet att ta reda på mer om vad researrangörerna är ute efter. Efter mötena följer vi upp genom att förse dem med mer information och bilder. Därefter kopplar vi ihop intresserade researrangörer med de västmanländska aktörer som väckt intresse eller bjuder in till visningsresa om researrangörerna vill se produkterna med egna ögon.

Sverige ska bli bättre på naturupplevelseturism

Västmanlands Nyheter bevakade AdventureConnect: Västerås som hölls den 8 maj. Träffen lockade deltagare från ett 40-tal naturturismföretag, researrangörer och turismorganisationer från hela världen.

Kolarbyn61I artikeln kan ni bland annat läsa om:
* Den internationella organisationen Adventure Travel  Trade Association, ATTA
* Naturturismens betydelse för Sverige och hur den kan utvecklas
* Naturupplevelseföretaget WildSweden.

Västmanland på Swedish Workshop – vi hade över 40 affärsmöten på en dag

Swedish Workshop är ett årligt arrangemang i VisitSwedens regi. I år hölls arrangemanget i Stockholm. Researrangörer från Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Schweiz, Ryssland, UK och USA hade kommit för att träffa säljare från svenska regioner och företag. Turismfunktionen fanns som vanligt med under namnet ”Västmanland – The Essence of Sweden”. I år deltog även Sätra Brunn och Karmansbo Herrgård som på ett föredömligt sätt samarbetade genom att dela på ett bord på workshoppen.

Swedish Workshop -StockholmTillsammans hade de västmanländska representanterna över 40 bokade möten. Intresset var stort och vårt utökade samarbete med andra regioner i ”The Middle of Scandinavia” uppskattades eftersom det underlättar researrangörernas arbete och skapar ett mer komplett utbud av produkter.

Inför Swedish Workshop hade vi tillsammans med Mid Sweden Gästrikland & Hälsingland även bjudit in till en så kallad Pre Tour. Under tre dagar fick researrangörer från Tyskland, Holland och UK resa runt i regionen och uppleva ett urval av våra produkter. På den västmanländska delen av resan gjordes mycket uppskattade besök vid Gårdsjö Älgpark och Sala Silvergruva. En god middag och övernattning på Sätra Brunn följdes av en fantastisk naturupplevelse i form av turen ”Beaver & Breakfast” som genomfördes av Edens Garden i gryningen.

USA, Grönland och Irland kommer till Västerås för att vi ska bli bäst på upplevelseturism

Den 8 maj samlas ett 40-tal naturturismföretag, researrangörer och turismorganisationer från hela världen i Västerås.

Kolarbyn61Ett aktivt samarbete ska startas upp mellan den internationella organisationen Adventure Travel Trade Association (ATTA) och de svenska aktörer som verkar inom natur- och kulturbaserad turism. 

Hur?
Genom kunskapsutbyte och en gemensam strävan efter att driva utvecklingen framåt, arbetar vi för att utbilda, upplysa och knyta samman äventyrsturismens alla komponenter och skapa ett aktivt nätverk som fokuserar på en hållbar utveckling där naturen, kulturen och människan samverkar.

Varför?
* Internationell äventyrsturism från Europa, Nord- och Sydamerika motsvarar en omsättning på 263 miljarder USD/år  enligt en studie genomförd av ATTA tillsammans med George Washington University.
* I Sverige omsätter naturturismen 3,6 miljarder kronor enligt en nyligen genomförd kartläggning av forskningsinstitutet ETOUR.

AdventureConnect: Västerås
Träffen arrangeras av ATTA i samarbete med den regionala turismfunktionen på Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Deltagarna är lokala och nationella naturturismföretag, nationella och internationella researrangörer, nationella turismorganisationer i Irland och Grönland samt regionala turismorganisationer i Sverige. Läs mer om arrangemanget.

Media bjuds in till att lyssna till föredragningar om:
* Adventure Travel Trade Association (ATTA).
* Grönlands framgångsrika arbete med deras nationella turistportal.
* Irlands arbete för att bli värd för årets internationell kongress Adventure Travel World Summit (ATWS).
* ATTAs betydelse för det enskilda turismföretaget och en hållbar utveckling.
* VKLs strategi för hur Västmanland ska utvecklas till en framgångsrik och hållbar turistdestination.

Föredragningarna sker mellan kl 13:00 och 14:30. Därefter är det fikapaus med möjlighet att träffa föredragare, deltagare och arrangörer.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-397959 / henrik.wester@vkl.se

The Essence of Sweden – det internationella nyhetsbrevet uppmanar till kontakt

Nästa vecka skickar vi vårt internationella nyhetsbrev till utländska researrangörer, återförsäljare, samarbetspartners och media.

newsletter_13Nyhetsbrevet når nästan 1000 mottagare. Denna gång innehåller brevet en uppmaning om att boka möten med Turismfunktionen, Sätra brunn och Karmansbo herrgård på Swedish Workshop i Stockholm samt information om samarbetet inom ”In the Middle of Scandinavia”. Läs brevet på theessenceofsweden.se.

Vill du få kommande utskick? Skicka ett e-post till Åsa Stanaway så lägger hon upp er på sändlistan.

Vi lyfter kvalitetsmärkta upplevelser och boenden i vårt internationella arbete

Researrangörer efterfrågar allt oftare kvalitetssäkrade produkter och aktörer med fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Arrangörerna får i sin tur påtryckningar från kunder som vill resa på ett ansvarsfullt sätt.

20140203-132139.jpgWebbplatsen theessenceofsweden.se är skapad särskilt för vår internationella försäljning och riktar sig direkt till researrangörsledet. På webbplatsen presenteras alla de boendeanläggningar och aktivitetsbolag som deltar i länsturismens satsning på utlandsmarknaden.

20140203-132036.jpgMed tanke på det ökade intresset för kvalitet och hållbarhet har vi skapat en ny flik på webbplatsen, där vi berättar om Naturens Bästa och Swedish Welcome, som är de kvalitetsmärknings- och hållbarhetssystem som utgår från kundens upplevda värde. Vi visar även dessa organisationers logotyper i anslutning till beskrivningen av de företag som deltar i dessa system.

Information från webbplatsen sprids förutom på Internet även på de mässor och workshops vi deltar på samt i vårt internationella nyhetsbrev som skickas till ca 2000 internationella researrangörer och andra intressenter fyra gånger per år.

Vill du veta mer om vårt internationella arbete och hur vi arbetar med kvalitet och hållbarhet? Kontakta Åsa Stanaway.