Etikettarkiv: Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Vem är bäst i Västmanland 2017? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2017. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades SjöEvent – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@regionvastmanland.se, senast den 11 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

SjöEvent är länets kandidat till Stora Turismpriset 2016

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2016 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 23:e året i rad. SjöEvent kandiderar för Västmanlands län.

sjoevent-press– Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade till Stora Turismpriset 2016 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

– Årets nominerade till Stora Turismpriset 2016 har ett tydligt fokus på innovation, samverkan och kunskapsspridning som är viktiga kriterier för besöksnäringens utveckling i Sverige. Representationen är god och varierad med spännande aktiviteter och upplevelser både i stad och på landsbygd, fortsätter Cecilia Schelin Seidegård.

Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 23:e gången i rad och Stiftelsen arrangerar prisutdelningen i direkt anslutning till Stora Tillväxtdagen, tisdagen den 18 oktober i Stockholm. Den nationella vinnaren får ett stipendium på 100 000 kronor. Utdelare är närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Johan Sahlin, VD, SjöEvent och bad samtidigt om en kommentar.

– Vi är otroligt stolta och glada över denna nominering. Detta ger oss ytterligare kraft och energi att utveckla bolaget ytterligare. Det är roligt att få ett erkännande i branschen att vi gör något som uppskattas, säger Johan.

Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
– Vi håller alltid kunden i fokus och levererar mer än vad kunden förväntar sig, säger Johan.

Den sammanfattande motiveringen till nomineringen av SjöEvent
SjöEvent drivs av några entreprenörer som tillsammans med lokala samarbetspartners skapar ett nav med aktiviteter på och omkring Mälaren. Verksamheten bygger på ett noggrant förarbete och viljan att på ett professionellt sätt utveckla den egna och andras verksamheter.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Johan Sahlin, VD, SjöEvent
021- 495 87 32 / johan.sahlin@sjoevent.se

För mer information om Stora Turismpriset 2016 och övriga kandidater.

Vem är bäst i Västmanland 2016? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2016. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Turistpriset_logo_2016Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades Svartådalens bygdeutveckling – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 7 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset

Certifiering med många vinnare

Det är en rejäl samling Swedish Welcome-certifierade verksamheter som kan komma att vinna Stora Turismpriset 2015. Hela 5 av 15 nominerade är kvalitets- och hållbarhetscertifierade genom Swedish Welcome och en sjätte nominerad omfattar ytterligare två Swedish Welcome-verksamheter. Sannolikheten känns hög för att någon av dem ska ta hem segern. De två senaste årens vinnare av Stora Turismpriset är nämligen också Swedish Welcome-certifierade, Läckö slott och Astrid Lindgrens Näs.

Swedish Welcome -logoPriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism till ”verksamheter som visat på föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.”

– Det finns så många goda exempel inom svensk turism att välja bland för de regionala turismorganisationer som nominerar sina kandidater. Vi är stolta över att så många av dem som nominerats i år också valt att utveckla både sina verksamheter och svensk turism genom att arbeta för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling, säger Jonas Oldmark, VD för den nationella kvalitets- och hållbarhetscertifieringen Swedish Welcome.

I år delas det 23:e Stora Turismpriset ut. De två senaste åren har segrarna tagits hem av Läckö slott (2013) och Astrid Lindgrens Näs (2014), två besöksmål som båda är Swedish Welcome-certifierade som ”Utmärkt upplevelse”, den näst högsta av fem nivåer.

– Nu håller vi tummarna för att det även i år håller hela vägen för någon av de Swedish Welcome-certifierade verksamheterna, säger Jonas Oldmark.

För mer information, kontakta:
Jonas Oldmark, VD, Swedish Welcome, mobil: 070-855 73 11

Nominerade Swedish Welcome-certifierade verksamheter 2015:
Öster Malma
Nystedts Husky Tur & Natur
Kalmar Slott
Stockholm Adventures
Skoklosters slott (certifiering pågår)
Fallängetorp (genom Svartådalens Bygdeutveckling)
Villa Englaro (genom Svartådalens Bygdeutveckling)

Vinnare 2014: http://www.swedishwelcome.se/medlem/astrid-lindgren-nas/
Vinnare 2013: http://www.swedishwelcome.se/medlem/lacko-slott/

Arbetet ”I brandens spår” är nominerat nationellt turismpris

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2015 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 22:a året i rad. ”Svartådalens bygdeutveckling” har valts ut av den regionala turismorganisationen och kandiderar för Västmanlands län.

Miljö från brandområdet– Årets vinnarkandidater representerar intressanta besöksanledningar i hela Sverige. Natur, kultur, historia och hållbarhet, är områden som märks väl bland bidragen, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

– Stiftelsens styrelse utser den slutliga vinnaren. I år delas priset ut för 22:a gången i rad och Stiftelsen arrangerar prisutdelningen i Stockholm, tisdagen den 20 oktober

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Linn Suslin på Svartådalens bygdeutveckling och bad samtidigt om en kommentar.

Hur känns det att vara länets kandidat?
– Det var en total överraskning och framförallt en väldigt stor ära, vi är väldigt tacksamma för förtroendet.

Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
– Vi har i en katastrofsituation skapat möjligheter för bygden att utvecklas. Intresset från externa aktörer fanns där redan under branden och för att undvika en situation där bygden skulle utnyttjas temporärt har vi skapat förutsättningar för en långsiktig gynnsam situation för bygden och utvecklingen av turismen i brandområdet. Vi valde att göra något i en situation då vi kunde valt att titta bort, för det är svårt att jobba med katastrofturism, det sticker vi inte under stolen med. Vår taktik har varit att alltid ha en öppen dialog och vi har varit väldigt tydliga med hur och vad vi jobbar med. Föreningen ägs av lokalbefolkningen som består av skogsägare och lantbrukare vilket gör det extra viktigt att vi är raka med det vi gör.

Ni påbörjade arbetet med att utveckla bygden ”i brandens spår” när den fortfarande pågick, hur har intresset sett ut nu när området går att besöka?
– Intresset har under sommaren varit väldigt stort, och många gånger har vi satt in extraturer. Att besökare väljer att ta bussen ser vi som en stor framgång då vi i och med detta fått bort en del besökare som annars tagit med egen bil i området, vi jobbar ju med att avlasta genom att organisera. Bussturerna ger oss även möjligheten att samarbeta med och marknadsföra olika aktörer i området.

Den sammanfattande motiveringen av Svartådalens bygdeutveckling (SBU)
Nomineringen gäller SBU och dess medlemmar för deras engagemang och förmåga att utveckla bygden på ett gynnsamt sätt i brandens spår. Genom att snabbt ta initiativ kring utvecklingen under och efter branden håller bygden i taktpinnen istället för att externa aktörer agerar utan lokalbefolkningens delaktighet. Idag kommer besökare från stora delar av landet och lär sig mer om branden och hur den påverkar bygdens framtid genom guidernas engagemang och uppbyggda kunskaper. SBU och dess medlemmar har på kort tid skapat förutsättningar för en hållbar utveckling i brandens spår.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Linn Suslin och Eva Holm, Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening (SBU)
0224-74 00 11

Bilder som är fria att använda i detta sammanhang finns på: https://www.dropbox.com/sh/f4iyymszd1oby4x/AAClifP3f-fg9t0X3P_hL5D0a?dl=0. Fotograf: Eva Holm, Svartådalens Bygdeutveckling

För mer information om Stora Turismpriset 2015 och övriga kandidater: http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/kandidaternatillstoraturismpriset2015utsedda.5.a22ca114f34067003e8355.html.

Vem är bäst i Västmanland? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2015. För 22:e året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

FallängetorpI år nominerar varje län genom den regionala turismorganisationen en kandidat till den nationella finalen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Vem vill du se som vinnare?
Skicka en motivering och en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 9 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Fallängetorp är länets kandidat till Stora Turismpriset 2014

Nu har kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 utsetts. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism för 21:a året i rad. ”Fallängetorp för fä och folk” har valts ut och kandiderar för Västmanlands län.

Fallängetorp– Årets kandidater representerar allt från attraktiva stadsmiljöer till kultur- och naturupplevelser. De är goda exempel på den bredd som svensk besöksnäring erbjuder i hela landet, säger Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och landshövding i Gotlands län.

Turistorganisationer i samtliga län har erbjudits att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2014. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gratulerar de nominerade kandidaterna till Stora Turismpriset 2014 och tackar turistorganisationerna i länen för arbetet med att utse kandidater. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Stiftelsens styrelse gör en sammanvägning av kriterierna och fattar beslut om vinnaren som tillkännages den 16 oktober i Stockholm på konferensen Destinationsutveckling i fokus.

Länets kandidat
Henrik Wester som är Turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting hade förmånen att få framföra nyheten till Anitha Barrsäter på Fallängetorp och bad samtidigt om en kommentar.

Henrik: Hur känns det att vara länets kandidat?
Anitha: Det känns fantastiskt kul att vår satsning uppmärksammas så här.

Henrik: Varför har ni blivit utvalda om ni skulle beskriva det med egna ord?
Anitha: Under resans gång har vi förstått att vårt sätt att tänka och utveckla är ganska unikt. Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är ”Lantligt för alla” för vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen.

Den sammanfattande motiveringen av nomineringen av Fallängetorp;
Genom ett väl genomtänkt koncept med en verksamhet som vilar på flera ben med starkt fokus på tillgänglighet har Fallängetorp lyckats särskilja sig från andra och når en ofta bortglömd målgrupp. Med starkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet arbetar Fallängetorp strategiskt och långsiktigt inte bara för ett bärkraftigt och hållbart företag utan även för en levande landsbygd tillgänglig för alla.

De erbjuder ett semesteralternativ där alla kan känna sig delaktiga, även om någon i sällskapet har ett funktionshinder.

För mer information och ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Henrik Wester, Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
021-39 79 59 / henrik.wester@vkl.se

Anitha Barrsäter, Fallängetorp för fä och folk
0707-36 36 82 / anitha@fallangetorp.se

För mer information om Stora Turismpriset 2014 och övriga kandidater:
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/nyhetsarkiv/aktuellt/kandidaternatillstoraturismpriset2014utsedda.5.3453fc5214836a9a472377dd.html