Tag Archives: Tillväxtverket

Turismens årsbokslut presenteras i Västerås

Den 19 juni presenterar Tillväxtverket årssiffrorna för turismens omsättning i Sverige 2016. De visar också hur mycket den betyder för vårt land när det gäller jobb och export.

Vid presentationen medverkar näringsminister Mikael Damberg som kommenterar utvecklingen. Medverkar gör också Region Västmanland som visar nya siffror för besöksnäringens utveckling i Östra Mellansverige. I Västerås håller en ny destination på att skapas och vi samlas på Kokpunkten.

Ur programmet:
* Turismens årsbokslut – nya siffror för omsättning, export och sysselsättning
* Besöksnäringens utveckling i Östra Mellansverige
* Analysverktyg för rådgivning inom kvalitet och hållbarhet
* Hur fungerar analys och rådgivning i praktiken? Kundupplevelsen i fokus.
* Att utveckla en destination. Presentation och visning av Kokpunkten och The Steam Hotel

För program och anmälan.

Vem är bäst i Västmanland 2017? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2017. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades SjöEvent – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@regionvastmanland.se, senast den 11 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset.

Turismens årsbokslut 2015: Rekordökning av utländska besökare

Fler utländska besökare gör att turismen i Sverige växer rejält och bidrar till tusentals nya jobb i hela landet. Under fjolåret steg exportvärdet av turismen med nästan 18 procent. Bakom uppgången ligger en stark ökning av utländska besökare, framför allt från utomeuropeiska marknader som USA, Kina och Indien. Under 2015 förstärktes denna trend ytterligare. De utländska övernattningarna ökade totalt med 10,4 procent, vilket är den kraftigaste uppgången på över tjugo år. Turismens årsbokslut 2015

Under 2015 växte också turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 17,9 procent eller 17,0 miljarder kronor. Samtidigt ökade Sveriges totala export av varor och tjänster med 7,7 procent. Under 2015 ökade turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export till sex procent, en andel som vuxit från 3,9 procent sedan år 2000. Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan. Under 2015 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 14,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 165,4 procent sedan 2000.

Turismen bidrar även till ökad sysselsättning. Antalet som arbetade inom turism ökade med 9 000 personer till 165 400. Det motsvarar en ökning med 5,8 procent, vilket kan jämföras med Sveriges totala sysselsättningsökning på 1,5 procent under 2015.

Antalet övernattningar ökade i nästan alla regioner. I absoluta tal var ökningen störst i Stockholms län med 1,2 miljoner fler övernattningar. Procentuellt var ökningen störst i Jämtlands län med en uppgång på 12,3 procent. Jämtland ligger nu på topp fem-listan över regioner med flest övernattningar i landet.

– Turismen är betydelsefull för svensk ekonomi. När det globala resandet och turismen växer har svenska turistföretag goda förutsättningar att ta del av denna ökning. Vi har attraktiva resmål med natur- och kulturupplevelser som besökare från hela världen efterfrågar, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Ladda ner rapporten i sin helhetPDF

Källa: Tillväxtverket.

Vem är bäst i Västmanland 2016? – nominera din favorit

Nu är det dags att nominera kandidater till Stora turismpriset 2016. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Turistpriset_logo_2016Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen. Kandidaten kan vara ett företag, en organisation eller en institution med regional förankring. Länets kandidat vinner 10 000 kr och går vidare till den nationella finalen med prisutdelning under hösten. Vinnaren erhåller 100 000 kr.

Förra året nominerades Svartådalens bygdeutveckling – Vem vill du se som vinnare i år?
Skicka en motivering med en kort beskrivning utifrån nedanstående kriterier till henrik.wester@vkl.se, senast den 7 augusti.

Kriterier
* Nytänkande och innovativt arbetssätt, t ex nya metoder för marknadsföring, produkt-/kvalitetsutveckling, nya sätt att lösa säsongsförlängning, …

* Internationaliseringsgrad, t ex arbetar aktivt mot utlandsmarknader, …

* Bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, t ex lokala initiativ, initiativ med andra aktörer, …

* Samverkan och kontakt med forskning, högskola, universitet, utbildning, t ex kompetensförsörjning av personal, deltar som föreläsare i utbildningar, …

* Social hållbarhet, t ex bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration och/eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar, …

* Ekonomisk hållbarhet, t ex visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning, arbetar med kvalitetsfrågor, …

* Ekologisk hållbarhet/miljö, t ex – Har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, …

Mer information om Stora turismpriset

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.

Turismens_arsbokslut_2015_650x200

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.

Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Logiintäkterna ökade med 8,9 procent till totalt 22,5 miljarder kronor. Under 2015 steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 748 miljoner kronor till totalt 8,4 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 1,8 miljarder miljoner kronor.

Läs mer på tillvaxtverket.se.

Våra löften till gäst riskerar att tystna

Bristen på nationella politiska beslut och bristen på nationell samordning kring besöksnäringens utveckling hotar fortsatt drift av ett världsunikt utvecklingsarbete.  Över hela landet samlas de involverade företagen för att få staten att lyssna till budskapet ”läggs denna satsning ner kommer vi för många år framåt att förlora möjligheten till att i praktiken arbeta med en hållbar utveckling av besöksnäringen”.

Swedish Welcome -ceritfiering pågårVåra löften till gäst riskerar att tystna
Hållbar turism är framtiden. Fler och fler researrangörer, reseföretag, boende och upplevelser erbjuder hållbara semestrar, samtidigt blir hållbart resande allt viktigare. Vi som är medlemmar i Swedish Welcome sätter gästen i fokus. Inte bara i ord utan också i handling. Att vara certifierat via Swedish Welcome betyder att vi ger våra gäster ett tryggare val. Vi är turismverksamheter som jobbar hårt med kvalité och hållbar utveckling av våra verksamheter. Det är bra för gästerna, för verksamheten och för besöksnäringens framtid.
Med anledning av Tillväxtverkets strypta finansiering riskerar vi nu att våra löften till gästen kommer att tystna.

Vad betyder det att vara medlem i Swedish Welcome?
Kvalité och hållbarhet i praktiken, hur ser det ut? Det första steget är att medlemmarna får ett hemligt besök. Den hemliga rådgivaren ger feedback efter besöket i ett samtal som bland annat tar upp gästvänlighet, städning, tillgänglighet och ledarskap & styrning. Eftersom rådgivaren är en professionell gäst blir det lärorika samtal om hur man kan förbättra verksamheten. Exempel på praktiskt tillämpbara tips; annorlunda skyltning, användning av ekologiskt kaffe och tydlig sophantering. Ett boende fick t ex rådet att byta vattensamlare på sina kranar. Investeringen på 30 kronor per kran sänkte vattenförbrukningen med 40 procent. Dessutom ledde den till minskad mängd avloppsvatten och lägre uppvärmningskostnader för varmvatten.

Det andra steget är att medlemmen får en rapport med alla 86 punkter som har blivit bedömda. Rapporten beskriver resultat och möjligheterna till förbättringar. Detta hjälper verksamheten att prioritera, planera och budgetera. Man får helt enkelt en bättre koll på verksamheten och kan därmed öka lönsamheten. Dessutom ger det mervärden på andra sätt också. Man får en utmärkt möjlighet att involvera personalen i hållbarhetsarbetet.

Medlemmarna bildar tillsammans ett nätverk där man kan inspirera och motivera varandra. Swedish Welcome samlar oberoende statistik över medlemmarnas utveckling och kan visa var brister och förbättringsmöjligheter finns. Ett underlag som t ex användas av de regionala turismorganisationerna för att analysera ”sitt” område och initiera utvecklingsinsatser för en mer lönsam och hållbar besöksnäring.

Varför är det viktigt att Swedish Welcome finns?
Fler och fler gäster väljer boende och upplevelser som tar sitt ansvar när det gäller hållbarhet. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Swedish Welcome är unik i världen för att de hjälper turismverksamheter att leverara kvalité i kombination med hållbar utveckling. Swedish Welcome har utvecklat ett varumärke som har stor potential. Inte bara i Sverige men även utanför vårt land. Därför är det viktigt att politiker på alla nivåer; nationellt, regionalt och lokalt, förstår hur viktig en oberoende organisation som Swedish Welcome är för näringens framtid. Besöksnäringen växer snabbare än alla andra näringar och är större än jordbruks, skogsbruks och livsmedelsindustrin tillsammans.

Därför frågar vi dig som är politiker
Hur kan du agera för att skapa förutsättningar för en långsiktig drift av det system som har utvecklats av Swedish Welcome tillsammans med nationella och regionala organisationer samt många enskilda turismverksamheter?
Vi som har skrivit denna artikel är stolta över att vara medlemmar i Swedish Welcome i Västmanland. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram emot en lysande framtid i Sveriges snabbast växande näring tillsammans med Swedish Welcome. Med anledning av Tillväxtverkets strypta finansiering riskerar vi att tappa den utveckling mot hållbar besöksnäring som vi påbörjat så framgångsrikt. Vi har idag redan många certifierade resmål som banar vägen och tillsammans med certifieringsorganet Swedish Welcome blir vi en stark aktör för resor och upplevelser med inriktning på hållbar besöksnäring. Det lockar den nya generationen resenärer.

Tiden är knapp och vi behöver ert stöd för att kunna driva verksamheten vidare efter årsskiftet. Kontakta oss för mer information och diskussion kring hur vi kan se till att denna viktiga och unika satsning kan drivas vidare på ett långsiktigt sätt.

Anitha Barrsätter – Fallängetorp
Diana Lennings – Rosenberggård rum och stuga
Johan Björkman – Kokpunkten Actionbadet
Catharina Hollaus-Barklund – Hem till Gården
Lena Carsall & Jan-Gunnar Berggren – Villa Englaro B&B Ängelsberg
Katarina Frost – Vallby Friluftsmuseum
Joyce Goes & Marnix Bijl – Färnas Hjärta B&B

Kontaktperson:
Marnix Bijl
marnix@farnashjarta.se
076 – 2625 387

Sverige i framkant på att mäta hållbar turismutveckling

Alla pratar om det. Hållbar turism och tillväxt i besöksnäringen. Men hur gör man i praktiken och hur mäter man att insatta medel verkligen skapar effekt? I Sverige vet vi. Vi ligger i framkant på att mäta just hållbar turismutveckling.

Swedish Welcome -grafDet är Swedish Welcome som på uppdrag av tolv svenska regioner tagit fram en första rapport som visar utvecklingen mellan 2014 och 2015 hos Swedish Welcome-certifierade svenska turismverksamheter.

– De områden där verksamheterna har störst förbättringspotential är tillgänglighet och gästvänlighet, berättar Jonas Oldmark som är VD i Swedish Welcome, men det är också där de faktiskt förbättrat sig mest mellan åren, fortsätter han.

– Att kunna se och mäta den konkreta utveckling som skett på bara ett år är fantastiskt!

Henrik Wester är turismchef i Västmanland och representerar också i egenskap av ordförande ägarna till Swedish Welcome-certifieringen, de regionala turismorganisationerna:

– Vi har länge haft behov av ett verktyg som stöttar svensk besöksnäring i konkret kvalitets- och hållbarhetsarbete, men också av statistik som visar hur väl vi presterar och om de investeringar som görs nationellt och regionalt leder till utveckling. Nu har vi ett sådant verktyg, vi är först i världen och vi har fått ta del av den första rapporten, konstaterar Henrik nöjt.

– Statistiken bygger på observationer på plats hos varje enskilt aktör. Observationer som genomförs på ett systematiskt och nationellt täckande sätt av professionella rådgivare. Det är ett idag helt unikt arbetssätt som kompletterar andra tillgängliga källor för analys och utveckling av besöksnäringen, fortsätter Henrik Wester.

Observationerna som Swedish Welcome-rådgivarna gör ligger till grund för ett antal förbättringsförslag till verksamheterna. Per-Arne Persson är driftchef på Borås Djurpark och menar att det är enkelheten i att överföra förbättringsförslagen till en ”att göra-lista” som gör att åtgärder lätt betas av, en efter annan. Borås Djurpark har mellan 2014 och 2015 höjt sin gästvänlighet med inte mindre än 30 %, tack vare att medarbetarna metodiskt gått igenom bemötandet av gästen i alla lägen.

– Genom Swedish Welcome-certifieringen får vi ett verktyg för kvalitetshöjning och vi stimuleras också att öka antalet praktiska insatser för hållbar utveckling i enskilda verksamheter. I förlängningen lyfter vi tillsammans svensk turism på ett ytterst påtagligt sätt, menar Per-Arne Persson.

Ragnar Unge, VD för Miljömärkning Sverige AB som i tio år arbetat med att bygga upp Svanen till en marknadsledande miljömärkning, arbetar i styrelsen för Swedish Welcome:

– Swedish Welcome-certifieringen ett utmärkt komplement till vår egen miljömärkning och också ett lysande exempel på hur en certifiering kan driva utveckling inom en växande och viktig framtidsnäring som besöksnäringen.

För mer information, kontakta:
Jonas Oldmark , VD Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-55 73 11 E-post: jonas.oldmark@swedishwelcome.se

Henrik Wester , Ordförande, Ägarföreningen Swedish Welcome och Turismchef, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
Telefon: 021-39 79 59 E-post: henrik.wester@vkl.se

Per-Arne Persson , driftchef Borås Djurpark
Telefon: 0705-35 32 99 E-post: per-arne.persson@boraszoo.se

Ragnar Unge , VD Miljömärkning Sverige AB/Svanen och styrelseledamot i Swedish Welcome AB
Telefon: 0708-32 32 25 E-post: ragnar.unge@svanen.se

Fakta om Swedish Welcome:
Swedish Welcome är en unik svensk certifiering av boende och andra upplevelser, som kombinerar kvalitet och hållbar utveckling.

Genom hemliga och bokade besök i verkligheten hos svenska turistverksamheter bedömer Swedish Welcomes rådgivare – professionella gäster – hur bra verksamheterna är inom ett hundratal områden. Det handlar om allt från gästbemötande och frukostinnehåll till minskad vattenförbrukning och smarta energilösningar.

För medvetna gäster blir professionella omdömen allt viktigare vid val av boenden och andra upplevelser. Därför visas resultaten av bedömningen också upp, både hos turistverksamheten och på www.swedishwelcome.se

Bedömningsnivåerna sträcker sig från ”Godtagbar” till ”Enastående” och ett antal minimikrav måste vara uppfyllda för att certifiering ska kunna genomföras. Läs mer om Swedish Welcome-certifieringen på www.swedishwelcome.se Idag är 224 medlemmar certifierade eller under pågående certifiering. Swedish Welcome-certifieringen har utvecklats och lanserats nationellt på initiativ av Tillväxtverket och regionala turismorganisationer.

Föreningen Swedish Welcome
Swedish Welcome AB ägs av föreningen Swedish Welcome, som för närvarande (september 2015) består av Västmanlands Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB, Sörmlands Turismutveckling AB, Turistrådet Västsverige, Destination Småland AB, Visit Värmland, Visit Östergötland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland, Region Gävleborg, Visit Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län.

Föreningen har som syfte ”Att ge företag och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa bättre upplevelser som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism.”