Tag Archives: Turismfunktion

Hållbar utveckling för organisk tillväxt

Turismfunktionen vid VKL arbetar utifrån visionen att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

sk_05799-1Turismfunktionens regionala uppdrag innebär ett fokus på hållbar utveckling och försäljning på den internationella marknaden. Arbetet utgår ifrån en utvecklingsprocess där varje verksamhetsledare tillsammans med Turismfunktionens personal kan säkerställa att verksamheten deltar i rätt insatser utifrån de förutsättningar och ambitioner verksamheten har. Ett 50-tal verksamheter medverkar i det internationella arbetet och årligen deltar 150–300 personer i de seminarier och workshops som arrangeras.

Näringens förutsättningar
Turismfunktionens arbete drivs tillsammans med länets kommunala turismorganisationer och flera regionala turismorganisationer runt om i landet. Det kan till exempel gälla statistikbearbetning och analys, insatser på internationella mässor och genomförande av utbildningar för besöksnäringens aktörer. För att skapa bättre förutsättningar för länets besöksnäring är personalen engagerade i flera nationella och internationella organisationer och nätverk, till exempel Svenska Ekoturismföreningen, Swedish Welcome och Adventure Travel Trade Association.

Högt exportvärde
2015 omsatte svensk besöksnäring 282 miljarder kronor. Näringen har ett högre exportvärde än personbil, järn och stålindustrin tillsammans och växer snabbast i landet. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt i hela landet och är en viktig arena för både invånare som besökare.

Närheten till Stockholm
Ur ett internationellt perspektiv är närheten från Stockholm en av länets främsta tillgångar. Storstaden med dess utbud och internationella flygplats samt att Sverige är ett säkert land att resa i. Den främsta målgruppen är privatresenärer som reser individuellt, ofta handlar det om par eller familjer som planerar sin resa långt i förväg.

Näringens utmaningar
Turismfunktionen har arbetat tillsammans med länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer sedan 2006. I kort kan den samlade kunskapen om näringens utmaningar sammanfattas i:
* att de flesta verksamheter inte är lönsamma.
* att det finns för få professionella verksamheter/entreprenörer.
* att det politiska engagemanget är lågt.
* att det pågår för många projekt och att de inte är koordinerade i innehåll och genomförande.

Motsatsen till sol och bad
I ett bredare perspektiv är den största utmaningen hur vi ser på regionen och dess besökare, en syn som ofta utgår ifrån personliga värderingar och erfarenheter istället för kunskaper om målgruppen. Traditionellt sker svenskars resande genom charter till destinationer som erbjuder sol och bad med upplevelser för ett lågt pris. Sverige som ett internationellt resmål handlar snarare om raka motsatsen.

Näringens efterfrågan
Ur ett ekonomiskt perspektiv saknar länet besöksmål som kan investera för högre lönsamhet och ökad omsättning. Länets besöksnäring och kommunala turismorganisationer efterfrågar:
* en väl etablerad och tydlig regional strategi med gemensamma mål och medel för genomförande.
* att kvalitet och hållbarhet genom syrar alla verksamheter, gärna baserat på ett nationellt system.
* produkter som lockar besökare från hela världen året runt.

Lönsamhet under lupp
Länet kommer inte att klara visionen om en fördubblad omsättning till år 2020. Det beror bland annat på att tillväxten nationellt inte sker i den takt man förutspått och att länets besöksnäring inte är tillräckligt lönsam för att kunna återinvestera i sin egen utveckling.

Fler lönsamma produkter
För att länet med gemensamma krafter ska kunna öka takten i arbetet mot en fördubblad omsättning behöver näringen skapa fl er lönsamma produkter som säljs till nationella och internationella fritidsresenärer samtidigt som de offentliga myndigheterna stödjer utvecklingen genom att förenkla besöksnäringens möjligheter att använda de tillgångar länet har i form av natur och kultur.

Text från VKLs nyhetsbrev #5 2016

En ny och bättre besökskarta 2016

Länets officiella turistkarta produceras på uppdrag av Turismfunktionen vid Västmanlands Kommuner och Landsting samt kommunernas turismorganisationer. Nytt för i år är att 365 Publishing samproducerar kartan tillsammans med magasinet Visit Västmanland.

Länskarta 2016 -skiss på omslagPapperskartan fyller en viktig funktion, trots all digitalisering. Vi upplever att den är en omtyckt och välanvänd produkt. Den är lätt att ha till hands och den ger en bra överblick. Framförallt är kartan lätt att anteckna på, något som uppskattas. Och den finns där oavsett mobiltäckning

Den nya kartan har samma format som tidigare men användarnyttan ökar t ex genom att innehåll i magasinet återspeglas på kartan och att större besöksmål markeras. För turismnäringen innebär samproduktionen att det numera är en och samma kontakt för båda produkterna

För mer information:
Kicki Rosén
070-860 39 66 / kicki.rosen@365publishing.se

Fem år av landsbygdsutveckling samlat – Ekoturism i praktiken är ett lärande exempel

Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla vinnare av en Ullbagge vid Landsbygdsgalan. Massor av projekt och företag finns med som alla varit med och utvecklat den svenska landsbygden på ett utomordentligt sätt. Utbildningen ”Ekoturism i praktiken” lyfts återigen upp som ett av de bästa projekten i landet.

Landsbygdens-Bästa-09-13_heLandsbygdens Bästa 2009-2013 innehåller många goda exempel på lyckade landsbygdssatsningar.

Det är en diger samling av goda exempel som alla är satsningar som stöttats av landsbygdsprogrammet. Varje år mellan 2009 till 2013 arrangerade Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delades ut för årets bästa satsningar inom olika kategorier. De som slutnominerades i varje kategori samlades i boken Landsbygdens Bästa som gavs ut årligen. Nu har alla vinnare samlats i en och samma bok. Och det är projekt och företag som håller mycket hög kvalitet. Samtliga har genomgått en nomineringsprocess där stödhandläggande myndigheter, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget samt alla LAG-grupper varit involverade.

36 vinnande projekt och företag presenteras tillsammans med deras bästa tips för lyckade landsbygdssatsningar.

Läs mer i Landsbygdens Bästa 2009-2013.

Medverka i Västmanland läns besökskarta 2015

På uppdrag av Turismfunktionen vid Västmanlands Kommuner och Landsting samt kommunernas turismorganisationer producerar Expohuset Media AB, Västmanlands läns besökskarta.

Länskarta 2014Besökskartan innehåller en karta över Västmanlands län samt information, text och bilder som lockar till besök och välkomnar besökare på ett informativt sätt.

Västmanlandskartan 2015
Trycks i 30 000 exemplar och lanseras i mitten av mars 2015.
Distribution sker via länets turistbyråer och medverkande annonsörer. Kartan kan dessutom beställas kostnadsfritt av turistbyråer, campingplatser,
vandrarhem med flera via Turistbyråshopen.

Läs mer i foldern för mer information och bokning.

Kvalitetssäkra ditt företag för bättre affärer

Välkommen på en informationsträff om Swedish Welcome. Swedish Welcome är ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem som erbjuder professionell rådgivning och certifiering av turismverksamheter.

Inbjudan-70020581Till vår hjälp har vi ett antal professionella gäster, våra rådgivare, som tittar på våra verksamheter ur ett utifrånperspektiv och som stöttar oss med förbättringsförslag så att vi vet hur vi kan bli precis så bra som vi vill bli. Swedish Welcome arbetar över hela landet tillsammans med internationella och nationella organisationer samt flera regionala turismorganisationer för att vi ska bli en ledande destination inom kvalité och hållbarhet. Med detta fokus uppnår vi en ökad lönsamhet.

Dag: onsdag 13 augusti
Tid: kl 13-16
Plats: Peabs lokaler på Ångkraftsvägen 8A (vid Kokpunkten)

Läs mer och anmäld dig på http://vkl.se/kurs-och-konferens/, senast den 6 augusti.

Välkommen!

Västmanländska upplevelser marknadsförs till 20 500 Guldkunder

Allt började med att Länsförsäkringar Bergslagen (LFB) ville ge sina Guldkunder en sommarpresent – möjligheten att ”uppleva känslan av att vara Guldkund i Bergslagen” och tydliggöra alla de förmåner som detta innebär. LFB tog kontakt med Turismfunktionen på VKL och frågade om vi hade några turismföretag som skulle vilja vara med. Vi såg att denna idé gynnade oss alla, att det är ett enkelt sätt att nå ut till över 20 000 etablerade kontakter utan några större kostnader.

LFB -rabatthäfte-framsida-23Idén resulterade i ett ”upplevelsehäfte” som fylldes med erbjudanden på olika resmål spridda över hela Bergslagen, d v s både Västmanland och Örebro län. De flesta gav kunderna priset ”2 för 1” medan andra gav rabatt. I Västmanland gick det snabbt och enkelt att få fram spännande erbjudanden eftersom det finns en utvecklad affärsstruktur i och med arbetet med aktivitetsbroschyren.

Dessa erbjudanden ingår i ”upplevelsehäftet”
* Sommaren kakbuffé på Karmansbo Herrgård
* Bil- och teknikhistoriska museet i Köping
* Familjepaddling hos Björnö Stug- och aktivitetscenter
* Övernattning på anrika Sätra Brunn
* Gårdsjö Älgpark
* Strandstugans Jordgubbssviss
* Boda Borg i Karlskoga
* Turridning på Klockarsgården
* Kryssning Hjälmare kanal
* Guidad tur på Örebro slott

Under vecka 23 skickade LFB ett digitalt nyhetsbrev till sina cirka 20 500 Guldkunder som bland annat innehöll en förhandstitt på sommarerbjudandena. Under vecka 24-25 kompletteras detta med ett fysiskt utskick till samma kunder innehållandes ett brev med upplevelsehäftet.

”Pia Axelsson på Turismfunktionen vid VKL hade ett stort engagemang och bidrog med många egna idéer vilket vi uppskattade mycket. Hon agerade snabbt och professionellt och levererade material så som loggor, bilder och texter till oss på utsatt tid. Vi hoppas att detta bara var starten på ett fortsatt gott samarbete”, säger Pernilla Wester, marknadskommunikatör på Länsförsäkringar Bergslagen.

Turismfunktionens deltagande i ATWS ger artiklar i internationell press

Adventure Travel World Summit (ATWS) som hölls i oktober knöts många nya kontakter som har gett flera intressanta resultat för turismnäringen i Västmanland.  Magasinet Reflections är ett av de senaste exemplen.

Reflections -coverUnder ATWS träffade Turismfunktionen skribenten Haley Shapely, som försågs med det press kit vi hade tagit fram inför dessa träffar. Underlaget om Sala Silvergruva har nu använts för att presentera gruvsviten – ett hotellrum 155 meter under jord – i en mycket trevlig artikel med titeln ”The most adventurous places to rest your head”. Artikeln har publicerats i det amerikanska magasinet Reflections.

Digital version av Reflections
Artikeln på magasinets webbplats