Tag Archives: Uppsala

Rådgivning för ett lönsammare besöksföretag

Nu kan du som har ett besöksföretag på landsbygden i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebro län få rådgivning inom följande ämnesområden:

* Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
* Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
* Matlagning – Höj matupplevelsen
* Marknadsföring på webben och i sociala medier
* Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
* Sälj mer i din gårdsbutik
* Tillgänglig besöksverksamhet

Hur går rådgivningen till och vad kostar det?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. När du hittat ett ämnesområde du är intresserad av tar du kontakt med en av de upphandlade rådgivarna. Du hittar deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde. Din avgift är 30 procent av den totala kostnaden för rådgivningen.

Här hittar du detaljerad information.

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Inom satsningen ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” ordnar vi kurser och företagsbesök för besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökarna eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp. Nu satsar vi ytterligare med att erbjuda rådgivning! Smakrik och blomstrandeRådgivningen ska utveckla företaget till att bli mer lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill gärna veta vilken typ av rådgivning ditt företag behöver. Ta chansen att påverka genom att svara på enkäten som du hittar via länken nedan. Frågorna tar bara några minuter och ditt svar kan påverka vilken rådgivning vi kommer att erbjuda.

Har du några frågor eller kommentarer på enkäten så hör gärna av dig!
Elisabeth Håkansson, 010-224 92 79 / elisabeth.hakansson@lansstyrelsen.se

Enkät om behovet av rådgivning på besöksföretaget, vi behöver ditt svar senast 15 maj.

Nu startar ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” – delta och lär av andra

Nu startar projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” med tre spännande företagsbesök. Under 2016 – 2018 kommer satsningen att anordna kurser och studiebesök och erbjuda rådgivning för företagare inom besöksnäringen.

Smakrik och blomstrande besöksnäringAktiviteterna kommer att handla bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget. Besöksföretag på landsbygden som har boende, caféverksamhet, restaurang, gårdsbutik eller liknande verksamheter i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län är välkomna att delta på aktiviteterna. Syftet är att stärka företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Mer information och anmälan ser på lansstyrelsen.se.

5,5 miljoner gästnätter i Östra Mellansverige 2014

En årsrapport för länen i Östra Mellansverige visar att området genererade 130 000 nya gästnätter under 2014. Ökningen har främst bestått av hotellgästnätter. Totalt såldes 5,5 miljoner bäddar på hotell, stugby, camping, vandrarhem och privatrumsboenden under 2014 i Östra Mellansverige.

StatistikResultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att de kommersiella gästnätterna i området ökade med 2 % under 2014. Jämfört med år 2010 har kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 7 %, ca 350 000 gästnätter.

– Det är viktigt för oss att följa utvecklingen i hela Östra Mellansverige, för att se vilka marknader som vi skulle kunna göra gemensamma insatser på och vilka områden som vi ser har potential att utvecklas i respektive län, säger Pernilla Nordström på Sörmlands Turismutveckling.

Det finns både likheter och skillnader i mellan länen. Fyra av fem uppvisar en ökning av antalet fritidsresenärer under 2014. Undantaget är Södermanlands län som ökar andelen affärsresenärer. I Örebro län är camping stort och där två av fem gäster på kommersiella boendeanläggningar är campare. Östergötlands län har störst andel hotellgästnätter, där närmare två av tre turister övernattar på hotell.

Region Östergötland är ny medlem från och med 2015 i Regionalt forum för turismanalys
– Det är värdefullt för samarbetet att Östergötlands län nu valt att ansluta sig, säger Cecilia Österlind, regional destinationsutvecklare på Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland. Länen i Östra Mellansverige ser fram emot att verka tillsammans, både kring turismsstatistik och i framtiden också i andra turismutvecklingsprojekt.

– Tillgång till bra statistiska underlag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiv affärs- och produktutveckling, säger Susanne Fredriksson, Region Östergötland. Regionalt forum för turismanalys ett viktigt verktyg för oss, delvis för lära oss mer om besöksutvecklingen i vårt eget län, men också för att kunna jämföra våra resultat mot övriga län i Östra Mellansverige.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland
Tel 018 – 18 21 13, 0761 – 18 21 10, e-post cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
Tel 018 – 727 48 06, e-post annette.oqvist@destinationuppsala.se

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen. Regionalt forum för turismanalys projektleds av Destination Uppsala.

Vårt regionala forum för turismanalys var Sveriges goda exempel på nordisk konferens

Den 10-11 november höll ETOUR en konferens om statistik och analys av turism, med fokus på utmaningar och goda exempel, på Mittuniversitetet i Östersund. Henrik Wester deltog som initiativtagare och representant för forumet i paneldiskussioner och presenterade Sveriges goda exempel under rubriken: ”Regionalt forum för turismanalys – fem regioner samarbetar för att öka kunskaperna kring statistik och analys”.

Konferensen filmades och via ETOURs webbplats kan ni ta del av video- och powerpointpresentationerna.

Statistik och analys av turism -utmaningar och exempel, presentation 2014-11-10Bakgrund
De regionala turismorganisationerna i Mellansverige har under 2014 sjösatt en gemensam statistik- och analysorganisation under ledning av Destination Uppsala. Fyra län, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro har nu anslutit sig. Även Östergötland planerar att ansluta sig nästa år. Syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt nätverk för turismstatistikfrågor. Målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik, få en gemensam röst som kan påverka statistikfrågor i nationella forum, samt att ytterligare stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige.

Vårt regionala forum för turismanalys är Sveriges goda exempel på nordisk konferens

Den 10-11 november bjuder ETOUR in till en konferens om statistik och analys av turism – med fokus på utmaningar och goda exempel. Henrik Wester deltar som initiativtagare och representant för forumet i paneldiskussioner och presenterar Sveriges goda exempel under rubriken: ”Regionalt forum för turismanalys – fem regioner samarbetar för att öka kunskaperna kring statistik och analys”.

ETOUR 10-11 november 2014

De regionala turismorganisationerna i Mellansverige har under 2014 sjösatt en gemensam statistik- och analysorganisation under ledning av Destination Uppsala. Fyra län, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro har nu anslutit sig. Även Östergötland deltar och planerar att ansluta sig nästa år. Syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt nätverk för turismstatistikfrågor. Målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik, få en gemensam röst som kan påverka statistikfrågor i nationella forum, samt att ytterligare stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige. Inom projektet kommer länen också att gemensamt köpa in och bearbeta inkvarteringsstatistiken från SCB.

– I den nationella strategin, strategi 2020, ska svensk besöksnäringen dubbla omsättningen från 2010. Då behöver vi kunna mäta och förstå hur det går i förhållande till det målet, säger Maria Lexhagen, chef på turismforskningsinstitutet ETOUR.

Konferensen vänder sig till offentliga myndigheter, organisationer, destinationer och regioner med intresse och ansvar för turism, forskare samt privata företag och experter från alla de nordiska länderna.

Exempel på innehåll i programmet är internationellt erkända forskare inom området ”turismens ekonomiska effekter”, data för statistik och analys, olika målgruppers behov av statistik och analys samt intressanta exempel och viktiga utmaningar från de nordiska länderna.

– Vi ser att till exempel destinationer är i stort behov av förbättrat underlag för beslut i form av statistik och analys. Då behöver metoder och modeller utvecklas, men också kunskapen kring komplexiteten i att mäta turism behöver öka. Norden har samma utmaningar på det här området så vi kommer också att visa på goda exempel ifrån alla nordiska länderna, säger Maria Lexhagen.

Läs mer i programmet och anmäld dig senast den 30 oktober!

Turismen i Västmanland växer sig större än någonsin och slår rekord i landet

Det totala antalet gästnätter i Västmanland når nya rekordnivåer, totalt har det under 2013 skett 694 780 övernattningar på länets boendeanläggningar. Den procentuella ökningen på 12,6 procent är den i särklass högsta i landet. Landet som helhet ökade med 2,2 procent jämfört med föregående år.

Turiståret_2013_infografikGästnätterna i Västmanland ökar mest i landet
– Aldrig tidigare har det skett så många övernattningar på länets hotell, stugbyar, vandrarhem kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Vi har under flera år sett en positiv utveckling och 2013 blev ett nytt rekordår med drygt 694 000 gästnätter. Ökningen motsvarar 12,6 procent, vilket är den i särklass högsta procentuella ökningen i landet, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Antal gästnätter (i 1 000-tal kr) Hotell, Stugbyar, Vandrarhem och SoL i Stockholm-Mälarregionen…
Västmanland                               694 780             12,6 %
Uppsala                                        1 054 840          0,4 %
Södermanland                            1 018 553          3,8 %
Örebro                                          1 141 813          11,2 %
Stockholm                                   10 981 138       2,5 %
Hela riket                                     53 779 605       2,2 %

Campingen i Västmanland ökar rekordstort
– Antalet övernattningar på länets campinganläggningar ökade med hela 45 procent och en är stor bidragande orsak till länets positiva resultat som helhet. Även vandrarhemmen uppvisar stora ökningar motsvarande 15 procent, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Antalet övernattningar (i 1 000-tal) på Campingplatser i Stockholm-Mälarregionen…
Västmanland                               222 925             45,0 %
Uppsala                                        311 200             0,0 %
Södermanland                            341 553             8,4 %
Örebro                                          467 953             18,5 %
Stockholm                                   586 609             -3,8 %
Hela riket                                     14 538 882       3,6 %

Logiintäkterna i Västmanland når nya rekordnivåer
– En av de stora utmaningarna för länets turismnäring är att öka lönsamheten. Därför är det glädjande att se ökningen av logiintäkterna står sig väl i jämförelse med övriga län i regionen, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Logiintäkterna (i 1 000-tal kr) Hotell, Stugbyar, Vandrarhem i Stockholm-Mälarregionen…
Västmanlands län                       252 599             2,5 %
Uppsala län                                 420 925             -0,6 %
Södermanlands län                    327 221             1,2 %
Örebro län                                   348 124             3,5 %
Stockholms län                           7 290 016          2,9 %

Sala ökade mest i länet
– Sala är den kommun i länet som uppvisar den högsta procentuella ökningen med 38 procent, tätt följt av Hallstahammar. Fem av länets kommuner uppvisar även stora ökningar av de utländska gästnätterna, i flera fall är ökningarna av de utländska gästnätterna ett resultat av det internationella arbete som sker tillsammans med vår internationella affärsutvecklare, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Antalet övernattningar (i 1 000-tal) på Hotell, Stugbyar, Vandrarhem och Camping i länets kommuner…
Kommun                               Totalt                         Svenska                  Utländska
Västerås/Surahammar       364 497   + 13          308 411   + 16       56 086   – 1
Sala                                        62 820      + 37          59 406      + 38       3 414     + 18
Fagersta                                27 783      + 9            24 920      + 7         2 863     + 31
Skinnskatteberg                  56 566      – 1             54 174      – 2          2 392     + 35
Norberg                                31 336      + 5            29 887      + 6         1 449     – 15
Hallstahammar                    45 145      + 29          40 774      + 30       4 371     + 23
Arboga                                  38 752      – 3             33 909      – 3          4 843     – 1
Kungsör/Köping                  55 602      + 12          46 532      + 8         9 070     + 41

Sverige som helhet
Trots svag konjunktur i Europa växer den utländska turismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige ökade i fjol med 2,1 procent, från 52,7 till 53,8 miljoner 2013. Den starkaste ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3 procent.

Bland boendeformerna visar hotellen den starkaste utvecklingen. Antalet övernattningar på hotell ökade totalt med 3,1 procent. Sämre gick det för stugbyarna, där sjönk antalet övernattningar med 12,2 procent. Antalet övernattningar på vandrarhem steg svagt. Antalet övernattningar på campingplatser växte med 3,3 procent. Förmedlade stugor och lägenheter visade en svagt negativ utveckling och backade med 1,9 procent.

Logiintäkterna till boendeanläggningarna ökade med två procent till 19,7 miljarder kronor.

Mer underlag över utvecklingen i länet och dess kommuner finns på vkl.se.

Källa: Tillväxtverket.