Tag Archives: Utbildning

Utbildning ”Första Hjälpen i naturen”

Denna utbildning ger dig viktig kunskap om Hjärt- och Lungräddning och Första Hjälpen, med särskilt fokus på situationer som kan uppstå i naturen. Vad gör du om en kund slinter med kniven och skär sig djupt i armen? Eller får ett getingstick, blir gråblek i ansiktet och tar sig för bröstet? Eller trampar snett och ramlar baklänges in i elden? Eller får ett krampanfall? Eller ramlar ur kanoten och håller på att drunkna? Eller…

sk_14255Vad gör du med resten av gruppen om du som ensam guide behöver ta hand om någon som är svårt skadad? Hur gör du om ni befinner er långt från sjukhus eller kanske till och med närmsta väg?

Du får lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. För att få en bredare kunskap och en ökad trygghet kombinerar vi första hjälpen-utbildningen med en utbildning i hjärt-lungräddning (HLR). Vi går även igenom förslag på lämpligt förbandsmaterial för just din verksamhet. Vi varvar teori med praktiska övningar ute i naturen – klä dig efter väder!

Datum/tid:
Måndag 10 april, kl 07:00-18:00 (ink. Båtfärd till och från Aggarön)

Plats:
Aggarön. Båt avgår från Gästhamnen i Västerås kl 07.00. Kom i tid – vi har ingen möjlighet att vänta!

Målgrupp:
Besöksnäringen Västmanland. Begränsat antal platser, max 12 personer. Förtur ges till aktörer som deltar i vårt internationella arbete på nivå ”Kör!” och därefter ”Färdiga”. Övriga deltagare i mån av plats.

Avgift:
500 kr ex. moms för de som är med i vårt internationella arbete. Övriga deltagare (i mån av plats) 1000 kr ex. moms.

Anmälan och bekräftelse:
Anmälan om deltagande görs via e-post till angelika.wernersson@regionvastmanland.se senast 15 mars. Besked om plats meddelas senast 20 mars.

Avanmälan:
Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas.

Information:
Frågor/information om seminariet lämnas av Åsa Stanaway, tel. 021-481 82 60, asa.stanaway@regionvastmanland.se eller Angelika Wernersson, tel. 021-481 82 68, angelika.wernersson@regionvastmanland.se

Övrigt:
Ange ev. kostallergi eller specialkost vid anmälan. Har du särskilda behov p.g.a. funktionsnedsättning var vänlig informera om detta vid din anmälan.

Inbjudan som pdf.

Utbildning ”Prissättning och kalkyler – att jobba med priset för att öka sina intäkter”

Denna utbildning ger dig viktig kunskap om hur du får lönsamhet, vilken prisbild man bör ligga på, kvalitetssäkring, uppföljning med mera.

kalkyl-johan-delfalkUtbildningen består av följande:
Kalkyler och lönsamhet: Vi går igenom beräkning av kalkyler, och grundläggande resonemang kring kalkylering. Vi går också igenom hur du får lönsamhet i produkten och vad man bör tänka på när man beräknar.

Prisbild och kvalitetssäkring: Vilken prisbild ska man ligga på? Kan en prisbild vara intressantare än en annan? Kvalitetssäkringens grunder kommer man att gå igenom, att kvalitetssäkra är A och O.

Uppföljning och urval: Uppföljning av projekt, vad kan man lära sig av uppföljningen (blev det lönsamt)? Vilka projekt bör vi arbeta med och vika bör vi välja bort? Fungerade den prisbild vi satt?

Prissättningsmetoder: Genomgång av metoder för prissättning. Dynamisk, kostnadsberäknad, värdebaserad och marknadsbaserad prissättning är några av de metoder vi går igenom.

Under utbildningen varvas information med praktiska övningar. Det är en dag där du som deltagare får möjlighet att själv arbeta med dator och får göra egna kalkyler utifrån verkliga exempel.

Föreläsare är Johan Delfalk

Kurs/Konferens:
Prissättning och kalkyler – att jobba med priset för att öka sina intäkter

Datum/tid:
Torsdag 2 mars kl 08.30-16.30

Plats:
Färna Herrgård

Avgift:
500 kr ex. moms för de som är med i vår utvecklingsprocess på nivå Färdiga eller Kör!. Övriga deltagare (i mån av plats) 1000 kr ex. moms. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

Anmälan:
Anmälan via e-post till Åsa Stanaway: asa.stanaway@regionvastmanland.se senast 10 februari.

Begränsat antal platser. Företräde ges till aktörer verksamma på nivåerna ”Färdiga” och ”Kör!”.

Avanmälan:
Anmälan är bindande. Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare ej deltar, debiteras hela kursavgiften.

Bekräftelse:
Bekräftelse skickas till anmäld deltagare efter anmälningstidens utgång.

Information:
Frågor om kursen besvaras av Åsa Stanaway, tel. 021-4818260, asa.stanaway@regionvastmanland.se

Övrigt:
Vi strävar efter att erbjuda en hög tillgänglighet för alla våra deltagare. Informera därför gärna i anmälan om du har speciella behov i samband med kursen, såsom specialkost eller annan form av funktionsnedsättning.

Turism i Västmanland – Tre möjligheter till ett framgångsrikt 2016

Turismfunktionen vid VKL arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar näring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Inbjudan 7002060Under året arrangerar vi flera olika insatser till stöd för dig som vill utveckla din verksamhet för fler och bättre affärer. Nedan presenterar vi kort tre av de närmast kommande. På http://vkl.se/kurs-och-konferens/ finns inbjudningarna med mer information om innehåll, målgrupp och anmälan.

Filmkurs – Att skapa film för digitala kanaler med enkla medel
VKL erbjuder besöksnäringen i Västmanland en av Webbdagarna Academys mest uppskattade kurser – en lärorik kurs i att skapa film för digitala kanaler. Under en heldag i Västerås kommer du att få lära dig hur du med enkla medel skapar proffsiga och säljande videos för webben.

Vår kursledare är, tack vare sina kunskaper inom videoproduktion och tidigare erfarenhet som marknadschef under 15 år, handplockad till detta uppdrag. Kursens fokus kommer att inspirera dig att komma igång med rörlig kommunikation – och ge dig praktisk kunskap hur man skapar säljande och informativa videos med en mobilkamera eller surfplatta.

Datum: Torsdag 14 april, sista anmälan 24 mars 2016.

Fotokurs – Vad är en säljande bild?
Fokus ligger på att få deltagarna medvetna om varför vissa bilder fungerar bättre än andra vid marknadsföring av besöksmål, upplevelser och boendeanläggningar. Hur ska du tänka för att presentera just din anläggning?

Målet är att ge dig en grund för att arbeta medvetet med att bygga upp och underhålla en bildportfölj för den egna anläggningen, och att bli bättre beställare av fototjänster. Under kursen går vi igenom psykologi kring att skapa säljande bilder. Juridik och praxis vid användning och inköp av bilder.

Datum: Tisdag 19 april, sista anmälan 29 mars 2016.

Seminar and workshop on the Dutch hiking market
Hiking tourism is huge in The Netherlands, and more and more Dutch people make their way to Sweden for the sake of the clear, beautiful nature and quietness. What expectations do the Dutch tourist have on their hiking vacation? What requirements do they have on accomodation standard, signage, service etc.

Meet Paul van Bodengraven and Marco Barten from the Dutch publisher One Day Walks. Paul and Marco will inform you on the trends in hiking tourism and how they meet the whishes from ”comfort walkers”. During the seminar the participants will work together in small groups to generate ideas for possible walks, based on the customer’s expectations and criterias given from Paul and Marco.

Datum: 31 mars, sista anmälan 24 mars 2016.

Sprid gärna informationen vidare till de kollegor som du tror kan vara intresserade.

Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!

Henrik, Pia och Åsa

Välkommen till Handelsforum 2016

Handelsforum är mötesplatsen för dig som producerar, förädlar, säljer eller arbetar med regional mat. Årets tema är Innovation, Hållbarhet, Marknad och Produktion.

Datum: 7 mars 2015
HandelsforumTid: 14.30-19.30
Plats: Medborgarhuset i Arboga (Kapellgatan 5).

Kom och lyssna på goda exempel från olika inspiratörer, marknadsför dig själv och din verksamhet, ta chansen att göra affärer, få koll på vad som händer just nu kring den lokala och regionala maten!

Handelsforum Offentlig Kvalitetsmat 2016 Parallellt med Handelsforum genomförs en nätverksträff för aktörer inom offentlig förvaltning. Temat är: Offentlig kvalitetsmat 2016.

Syfte med Handelsforum
Att hitta nya affärskontakter och utveckla den regionala maten, försäljningen, lönsamheten, identiteten och vägarna till kunden. Möjliggöra för den kommunala verksamheten att möta leverantörer och inspireras av lyckade exempel.

Målgrupp
Producenter, förädlare, handel, restaurang, offentlig sektor, grossister från regionen; .

Arrangör
Smaka på Västmanland i samarbete med bland annat Arboga och Köpings kommun.

För mer information och anmälan.

Din text ska i varje fall aldrig vara sämre än din verksamhet

Turismfunktionen vid VKL har initierat och beställt en skräddarsydd skrivutbildning från Bergh’s School of Communication. Utbildningsinsatsen är nu avslutad med mycket goda resultat.

Under tre förmiddagar har deltagande aktörer arbetat intensivt med att utveckla sitt skrivande för att kunna övertyga en läsare. Med egna texter som grund har de under ledning av den mycket professionella och inspirerande föreläsaren Mikael Rosén lärt sig metoder och fått idéer på hur man får fram sitt budskap. Deltagarna fick till exempel fundera över:
* Vad är det viktigt att läsaren minns?
* Riktar sig texten till allmänheten eller specifikt intresserade – är läsaren i ”push-läge” eller ”pull-läge”?
* Ska texten vara inspiration, information eller instruktion?
* Hur vill du att läsaren ska agera efter att hen läst texten?

Efter hemläxa och konstruktiv kritik från både föreläsaren och kurskamrater började fantastiska, säljande och inspirerande texter växa fram, och Mikael lämnade oss med budskapet ”Din text ska i varje fall aldrig vara sämre än din verksamhet!”

Några synpunkter från deltagarna:
* Den bästa kursen någonsin!
* Mycket givande – jag har fått många nya verktyg för att utveckla mitt skrivande.
* Inspirerande och rolig föreläsare

Företagsbesök på Fallängetorp – ett boende mitt i naturen, inbjudan

Välkommen till ett företagsbesök i Länsstyrelsens serie riktad till dig som har ett mindre boende på landsbygden eller som funderar på att starta verksamhet! Vi besöker spännande företag med olika inriktning för att ge inspiration och tips hur ni kan förbättra ert företagande.

FallängetorpFallängetorp lantgård ligger i norra Västmanland på gränsen till Dalarna. Gården drivs av Anitha Barrsäter och Per Hellstrand och är ett lantbruk med KRAV-godkänd ekologisk produktion av nöt- och lammkött. Här finns även hästar, hundar, katter och höns. På gården finns ett vandrarhem och B&B och man anordnar många aktiviteter med naturen som utgångspunkt. På Fallängetorp finns tanken om tillgänglighet för alla med i varje beslut som rör verksamheten. T.ex. är bottenvåningen på vandrarhemmet anpassat för personer med funktionsnedsättning.

– Vi arbetar för att vår grundsyn om hållbarhet ska genomsyra alla våra verksamheter både vad gäller människor, djur och natur. Vårt motto är Lantligt för alla. Vi vill öka möjligheten för så många som möjligt att komma till oss för att uppleva djuren och naturen, säger Anitha.

Program
Vi samlas med fika kl. 09:30. Efter fikat berättar Anitha om hur verksamheten på Fallängetorp startade, målet med verksamheten, målgrupp, aktiviteter för besökarna, prissättning, marknadsföring och planer för framtiden. Sen tar vi en diskussion om att sälja genom andra och marknadsföring online ledd av Henrik Wester, turismchef på Västmanlands Kommuner och Landsting. Efter diskussionen gör vi en rundvandring på gården. Vi avslutar med lunch kl. 12:30.

Tid och plats
Torsdag den 22 januari kl. 09:30 – ca 13:30, Fallängetorp lantgård, Krylbo.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig senast den 15 januari!

Fem år av landsbygdsutveckling samlat – Ekoturism i praktiken är ett lärande exempel

Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla vinnare av en Ullbagge vid Landsbygdsgalan. Massor av projekt och företag finns med som alla varit med och utvecklat den svenska landsbygden på ett utomordentligt sätt. Utbildningen ”Ekoturism i praktiken” lyfts återigen upp som ett av de bästa projekten i landet.

Landsbygdens-Bästa-09-13_heLandsbygdens Bästa 2009-2013 innehåller många goda exempel på lyckade landsbygdssatsningar.

Det är en diger samling av goda exempel som alla är satsningar som stöttats av landsbygdsprogrammet. Varje år mellan 2009 till 2013 arrangerade Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delades ut för årets bästa satsningar inom olika kategorier. De som slutnominerades i varje kategori samlades i boken Landsbygdens Bästa som gavs ut årligen. Nu har alla vinnare samlats i en och samma bok. Och det är projekt och företag som håller mycket hög kvalitet. Samtliga har genomgått en nomineringsprocess där stödhandläggande myndigheter, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget samt alla LAG-grupper varit involverade.

36 vinnande projekt och företag presenteras tillsammans med deras bästa tips för lyckade landsbygdssatsningar.

Läs mer i Landsbygdens Bästa 2009-2013.