Etikettarkiv: Utveckling

Turism i Västmanland – Tre möjligheter till ett framgångsrikt 2016

Turismfunktionen vid VKL arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar näring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Inbjudan 7002060Under året arrangerar vi flera olika insatser till stöd för dig som vill utveckla din verksamhet för fler och bättre affärer. Nedan presenterar vi kort tre av de närmast kommande. På http://vkl.se/kurs-och-konferens/ finns inbjudningarna med mer information om innehåll, målgrupp och anmälan.

Filmkurs – Att skapa film för digitala kanaler med enkla medel
VKL erbjuder besöksnäringen i Västmanland en av Webbdagarna Academys mest uppskattade kurser – en lärorik kurs i att skapa film för digitala kanaler. Under en heldag i Västerås kommer du att få lära dig hur du med enkla medel skapar proffsiga och säljande videos för webben.

Vår kursledare är, tack vare sina kunskaper inom videoproduktion och tidigare erfarenhet som marknadschef under 15 år, handplockad till detta uppdrag. Kursens fokus kommer att inspirera dig att komma igång med rörlig kommunikation – och ge dig praktisk kunskap hur man skapar säljande och informativa videos med en mobilkamera eller surfplatta.

Datum: Torsdag 14 april, sista anmälan 24 mars 2016.

Fotokurs – Vad är en säljande bild?
Fokus ligger på att få deltagarna medvetna om varför vissa bilder fungerar bättre än andra vid marknadsföring av besöksmål, upplevelser och boendeanläggningar. Hur ska du tänka för att presentera just din anläggning?

Målet är att ge dig en grund för att arbeta medvetet med att bygga upp och underhålla en bildportfölj för den egna anläggningen, och att bli bättre beställare av fototjänster. Under kursen går vi igenom psykologi kring att skapa säljande bilder. Juridik och praxis vid användning och inköp av bilder.

Datum: Tisdag 19 april, sista anmälan 29 mars 2016.

Seminar and workshop on the Dutch hiking market
Hiking tourism is huge in The Netherlands, and more and more Dutch people make their way to Sweden for the sake of the clear, beautiful nature and quietness. What expectations do the Dutch tourist have on their hiking vacation? What requirements do they have on accomodation standard, signage, service etc.

Meet Paul van Bodengraven and Marco Barten from the Dutch publisher One Day Walks. Paul and Marco will inform you on the trends in hiking tourism and how they meet the whishes from ”comfort walkers”. During the seminar the participants will work together in small groups to generate ideas for possible walks, based on the customer’s expectations and criterias given from Paul and Marco.

Datum: 31 mars, sista anmälan 24 mars 2016.

Sprid gärna informationen vidare till de kollegor som du tror kan vara intresserade.

Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!

Henrik, Pia och Åsa

Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa

Enligt FN:s världsturismorganisation ökade turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet långväga besökare från länder utanför Europa med drygt 20 procent under 2015. Nästan samtliga regioner fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 procent under 2015.

Turismens_arsbokslut_2015_650x200

Under de senaste sex åren har de långväga besökarna ökat sin andel av de utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent, vilket betyder att var femte utländsk övernattning i Sverige var från ett utomeuropeiskt land under 2015.

Från Kina ökade övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med 7,6 respektive 4,6 procent. Besökarna från nästan samtliga länder i Europa ökade utom från Ryssland som minskade med nästan 30 procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2015. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Östergötland ökade övernattningarna med 11,7 procent, i Örebro var uppgången 10,4 procent och i Jönköping steg antalet övernattningar med 10,1 procent.

Totalt blev det 60,4 miljoner övernattningar i Sverige under 2015, en ökning med drygt fyra miljoner eller 7,1 procent jämfört med året innan.

Även logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade i nästan alla landets regioner. Logiintäkterna ökade med 8,9 procent till totalt 22,5 miljarder kronor. Under 2015 steg intäkterna mest i Stockholms län med drygt 748 miljoner kronor till totalt 8,4 miljarder kronor. Totalt steg logiintäkterna i hela landet med nästan 1,8 miljarder miljoner kronor.

Läs mer på tillvaxtverket.se.

Verksamhetsplan 2016 för en hållbar och mer lönsam turismnäring

Turismfunktionen vid VKL stödjer utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen.

färglogga35%
En hållbar turismnäring definieras som ”En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer”.

Visionen är att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring.

Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Turismfunktionens insatser utgår ifrån de krav och förväntningar som ställs av kunderna på utvalda marknader. Insatserna sker med ett tydligt affärsfokus tillsammans med dem som målmedvetet utvecklar hållbara verksamheter.

Övergripande kvalitativa mål
* Att vara den självklara partnern för företag, organisationer och kommuner som utvecklar en hållbar turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen.
* Att vara en inspiratör, mötesplats och en resurs vid utveckling av nya och befintliga turistföretag, besöksmål och destinationer.

Läs mer i Verksamhetsplanen för 2016.

Välkommen till Uppstartsmingel av ett framgångsrikt 2016

Turismfunktionen vid VKL arbetar för att nå visionen om en fördubblad besöksnäring 2020. Tillsammans med dig vill vi skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

tågTurismfunktionen har byggt upp en utvecklingsprocess som turismnäringen i Västmanlands län kan använda för att utveckla sina verksamheter för fler och bättre affärer. En process som bland annat innebär:
* Individuell handledning inom digitala kanaler
* Individuell försäljning och bearbetning av press och media
* Utveckling och försäljning av aktiviteter

Vi vill träffa dig för att berätta om hur du på bästa sätt kan utveckla dina kunskaper för att få fler och bättre betalande kunder. Missa inte detta tillfälle att få svar på dina frågor och samtidigt inspireras av dina kollegor under lättsamma former.

Datum/tid: 28 januari 2016 kl. 14.30-18.00.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig på http://vkl.se/kurs-och-konferens/, senast den 20 januari.

Varmt välkommen!

Henrik, Pia & Åsa

Turismens årsbokslut 2014

I Sverige ökade turismens totala omsättning med 13,2 miljarder kronor eller 5,2 procent till 268,5 miljarder kronor under 2014. Mest ökade turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, som ökade med 10,7 miljarder kronor eller hela 12,5 procent. Under fjolåret bidrog också turismen till att skapa fler nya jobb.bokslut_turism2014

Utländska besökare spenderade 96,5 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 172 miljarder kronor. Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med 118,5 miljarder kronor eller drygt 78,9 procent i löpande priser.

– Det är en av de snabbast växande delarna av ekonomin och framför allt på exportsidan och sysselsättningssidan där vi såg en ökning på nästan fem procent förra året. Samtidigt som Sveriges totala sysselsättning ökade mindre än två procent, säger Peter Terpstra som är turismanalytiker vid Tillväxtverket.

Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export
Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, uppgick till 96,5 miljarder kronor under 2014 och var därmed högre än till exempel summan av den svenska och järn- och stålexporten (50,1 mdkr) och personbilsexporten (33,8 mdkr).

Turismens exportvärde har sedan 2000 ökat med 137,7 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen av Sveriges totala export av varor och tjänster, som vuxit med 66 procent under motsvarande period. Turismens exportvärde som andel av Sveriges totala export av varor och tjänster har sedan 2000 ökat från 3,9 procent till 5,5 procent under 2014.

Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Under 2014 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism med 4,9 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,4 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 28 400 personer eller med nästan 22 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med cirka tio procent.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher. Sedan 2000 har antalet sysselsatta med turism ökat mest i absoluta tal inom hotell- och restaurangbranschen. Drygt 25 000 fler sysselsatta har tillkommit, vilket motsvarar en ökning nästan 50 procent. Inom varuhandeln har motsvarande ökning varit 9 600 sysselsatta, en ökning med nästan 44 procent.

Turism den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan
Under 2014 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sverige till 12,4 miljarder kronor, vilket var en ökning med cirka 6,9 miljarder kronor eller med nästan 126 procent sedan 2000.

Privatresandet ökar snabbare än affärsresandet
Antalet sålda rum på hotellen till enskilda privatresenärer ökade betydligt mer än till affärsresenärerna. Under 2014 ökade antalet sålda rum till enskilda privatresenärer med drygt 13 procent och till affärsresenärerna med 1,6 procent. Sedan 2008 har antalet sålda rum till enskilda privatresenärer ökat med mer än 50 procent samtidigt som försäljningen till affärsresenärerna ökat med knappt sex procent.

Den långsiktiga trenden med en ökad andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- och affärsresenärers konsumtion i Sverige. Sedan 2000 har de svenska fritidsresenärernas turismkonsumtion i Sverige ökat med drygt 53 miljarder kronor eller med nästan 75 procent. Under motsvarande period har affärsresenärernas konsumtion i Sverige ökat med 9,1 miljarder kronor eller med drygt 24 procent.

Läs rapporten på tillvaxtverket.se.

5,5 miljoner gästnätter i Östra Mellansverige 2014

En årsrapport för länen i Östra Mellansverige visar att området genererade 130 000 nya gästnätter under 2014. Ökningen har främst bestått av hotellgästnätter. Totalt såldes 5,5 miljoner bäddar på hotell, stugby, camping, vandrarhem och privatrumsboenden under 2014 i Östra Mellansverige.

StatistikResultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att de kommersiella gästnätterna i området ökade med 2 % under 2014. Jämfört med år 2010 har kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 7 %, ca 350 000 gästnätter.

– Det är viktigt för oss att följa utvecklingen i hela Östra Mellansverige, för att se vilka marknader som vi skulle kunna göra gemensamma insatser på och vilka områden som vi ser har potential att utvecklas i respektive län, säger Pernilla Nordström på Sörmlands Turismutveckling.

Det finns både likheter och skillnader i mellan länen. Fyra av fem uppvisar en ökning av antalet fritidsresenärer under 2014. Undantaget är Södermanlands län som ökar andelen affärsresenärer. I Örebro län är camping stort och där två av fem gäster på kommersiella boendeanläggningar är campare. Östergötlands län har störst andel hotellgästnätter, där närmare två av tre turister övernattar på hotell.

Region Östergötland är ny medlem från och med 2015 i Regionalt forum för turismanalys
– Det är värdefullt för samarbetet att Östergötlands län nu valt att ansluta sig, säger Cecilia Österlind, regional destinationsutvecklare på Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland. Länen i Östra Mellansverige ser fram emot att verka tillsammans, både kring turismsstatistik och i framtiden också i andra turismutvecklingsprojekt.

– Tillgång till bra statistiska underlag är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva effektiv affärs- och produktutveckling, säger Susanne Fredriksson, Region Östergötland. Regionalt forum för turismanalys ett viktigt verktyg för oss, delvis för lära oss mer om besöksutvecklingen i vårt eget län, men också för att kunna jämföra våra resultat mot övriga län i Östra Mellansverige.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland
Tel 018 – 18 21 13, 0761 – 18 21 10, e-post cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
Tel 018 – 727 48 06, e-post annette.oqvist@destinationuppsala.se

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen. Regionalt forum för turismanalys projektleds av Destination Uppsala.

Turismen i Västmanland växer sig större än någonsin och är en av de starkaste i regionen

Det totala antalet gästnätter i Västmanland når nya rekordnivåer, totalt har det skett 711 000 övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar under 2014.

Tillväxtverket -Turismåret 2014– Aldrig tidigare har det skett så många övernattningar på länets hotell, stugbyar, vandrarhem samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Vi har under flera år sett en positiv utveckling och 2014 blev ett nytt rekordår med drygt 711 000 gästnätter. Ökningen motsvarar 4,1 procent. De utländska gästnätterna landande på 99 000, en ökning med 3,1 procent, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

– Resultatet 2014 visar den positiva och stadiga utveckling som pågått i flera år. Vårt arbete på Turismfunktionen vid VKL utgår ifrån visionen om att fördubbla omsättningen i länet från 2010 till 2020. För att kunna nå visionen fokuserar vi på en hållbar tillväxt genom att stärka de enskilda turismaktörena så att de kan få fler internationella gäster som lockas av väl utvecklade upplevelser och som spenderar mer lokalt, fortsätter Henrik Wester.

Totalt antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och SoL* i Stockholm-Mälarregionen…

Västmanland 711 000   4,1 %
Uppsala       1 129 000 6,3 %
Södermanland  1 008 000  -1,4 %
Örebro        1 090 000  -4,5 %
Stockholm    11 849 000   7,8 %
Hela riket   56 594 000   5,3 %

Antal utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och SoL* i Stockholm-Mälarregionen…

Västmanland      99 000   3,1 %
Uppsala         170 000   8,4 %
Södermanland    144 000  -4,8 %
Örebro          204 000  -8,4 %
Stockholm     4 010 000  11,3 %
Hela riket   13 845 000   7,4 %

* Not. SoL = förmedlade privata stugor och lägenheter.

Logiintäkterna i Västmanland når nya rekordnivåer
– En av de stora utmaningarna för länets turismnäring är att öka lönsamheten. Därför är det glädjande att ökningen av logiintäkterna är den högsta i regionen tillsammans med Stockholms län, säger Henrik Wester, Turismchef vid Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Logiintäkterna (i 1 000-tal kr) Hotell, Stugbyar, Vandrarhem i Stockholm-Mälarregionen…

Västmanland     261 000  2,8 %
Uppsala         440 000   2,3 %
Södermanland   336 000   2,7 %
Örebro         336 000  -3,7 %
Stockholm    7 634 000   4,5 %

Rekordmånga utländska besökare till Sverige
Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i fjol. Under 2014 steg antalet långväga besökare från länder utanför Europa med 22 procent jämfört med året innan. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent.

Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna, därifrån ökade antalet övernattningar med en respektive 7,8 procent. Danmark och Finland minskade något medan Storbritannien, Nederländerna och Schweiz ökade med över tio procent.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2014.

– Turismen i Sverige stärker ekonomin och skapar 173 000 jobb. Genom att sprida kunskap, samverka med andra och rikta insatser som höjer attraktionskraften kan vi bidra till att stärka turistföretagen, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Källa: Tillväxtverket.