Tag Archives: Visit Scotland

Världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem uppskattas av regionens turistföretagare

Hemliga besök och rådgivning från experter på hållbarhet. Just nu pågår tester av turistföretag i Västmanland och Sörmland. Vi har tagit hjälp av erfarna rådgivare från Visit Scotland och Green Tourism Business Scheme. Deltagande boendeanläggningar och upplevelseföretag får en utförlig rapport som kan göras för att på ett hållbart sätt förbättra verksamheten och skapa ökad lönsamhet.

Ambitionen är att skapa världens bästa integrerade kvalitets- och hållbarhetssystem. Det sker på två villkor: att utvecklingen leder till förbättrad kvalitet och att den är långsiktigt hållbar. Vi vill att turismen i Sverige ska vara trygg för gästen och lönsam för företaget. Vi vill växa – men växa rätt!

En hel del återstår att göra. Men vi är övertygade om att för att få ett system som verkligen fungerar för gästen, företaget och samhället måste vi vara ute i verkligheten. Svensk besöksnäring behöver utveckling och utveckling kommer från agerande. 25 företag i regionen har redan gått med i systemet. Tester pågår för fullt och resultatet kommer att utvärderas för att förbättra systemet ytterligare inför den nationella lanseringen 2015.

Kommentarer från medverkande företag:

Raija Edvinson, Fagersta Turism om säkringen av Oljeön: Det var mycket intressant och lärorikt att få höra kvalitetsrådgivarens kommentarer och idéer efter hennes besök på Oljeön i Ängelsberg. Mycket var sådant som vi redan själva har funderat på så det kändes bra att få bekräftat att vi tänker rätt. Vi fick förstås även nya värdefulla idéer vilket var extra roligt.  Hållbarhetsdelen kändes mer nervöst. Men det visade sig att vi redan gör mycket eftersom vi t ex har en avfallshanteringsplan för färjan Petrolia.

Åke Wievegg, Skedvistrand: Det här var precis vad vi behövde och vi hade tur som fick möjlighet att gå med i systemet så tidigt! Det är väl värt pengarna att få så konkreta tips på vad vi behöver förbättra. Vi har redan börjat använda rapporten och ändra vissa saker.

Anitha Barrsäter, Fallänge Torp för folk och fä: Vi har haft ett mycket intressant och givande besök av rådgivaren Sally Monroe från Skottland. Det känns stimulerande att få diskutera sina tankar med någon som kommer från andra förhållanden och tankesätt.

Christina Wetterberg, Låsta Rum & Frukost: Väldigt professionella och trevliga besök som gav väldigt mycket till mig. Jag har fått många små och stora förslag på förbättringar varav många redan är implementerade, andra ”jobbar jag på”. Sedan förstår jag inte riktigt vilka av de föreslagna förbättringarna som är krav för att få föreslagen gradering, men det räknar jag med att det rätas ut framöver.

Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård: Det var ”rackarns” intressant att få feedbacken på mailen i går – vi tar till oss, funderar och reflekterar över vad vi kan göra för att ”stiga i graderna”.

Turistföretag i Sörmland och Västmanland är med och skapar ett världsunikt kvalitets- och hållbarhetssystem

Växa är stort, växa rätt är större…

… turismen ska fördubblas till 2020, men den måste växa på rätt sätt. Nu pågår det ett nationellt pilotprojekt som ska visa hela den svenska besöksnäringen vägen mot hållbarhet. Arbetet leds av Västsvenska Turistrådet och Västmanland tillsammans med Sörmland är en av tre utvalda partnerregioner som deltar i det banbrytande arbetet.

Under sommaren sker det första skarpa testet av systemet hos utvalda turistföretag för att kunna finslipa systemet inför den nationella lanseringen 2015. 21 turistföretag i Sörmland och Västmanland har anmält sig och får nu den unika möjligheten att testa verksamheten och ta del av inter-nationell kompetens. Därmed kan regionens behov och önskemål tas tillvara i utvecklingen och regionen får ett stort försprång i utvecklingen av en hållbart växande besöksnäring.

– Vi skapar ett system som är branschöverskridande. Det kommer alltså att fungera för alla typer av företag inom besöksnäringen, oavsett om det är ett hotell eller ett litet aktivitetsbolag på landsbygden, berättar Henrik Wester, Turismutvecklare vid Västmanlands Kommuner och Landsting.

– Detta är det första systemet i världen som integrerar kvalitet och hållbarhet. Genom att delta i systemet får företag hjälp med affärsutveckling och rådgivning inom kvalitet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, fortsätter Henrik Wester.

För företagen innebär systemet en KUR:
K = Kategorisering. För att få nöjda kunder är det viktigt att skapa rätt förväntningar och locka rätt målgrupp. Genom kategoriseringen talar man om vad företaget är.
U = Utvärdering. Företaget bedöms av en professionell rådgivare varje år. Genom utvärderingen talar man om vilken kvalitetsnivå företaget håller.
R = Rådgivning. Bedömningen leder till en rapport med ett omdöme och förslag på förbättringar. Det ger företaget ett stöd i fortsatt utveckling mot högre kvalitet och bättre hållbarhet.

Sörmländska och Västmanländska företag är först
Först ut att bli testade är företag inom kategorierna småskaligt boende och upplevelser.

– Bland de västmanländska och sörmländska företag som är med i år finns en stor spridning av företag från städer och landsbygd, från enskilda firmor till aktiebolag. Gemensamt för dem alla är att de är framåtsträvande och tror på att systemet kommer leda till utveckling, bättre hållbarhet och ökad lönsamhet, berättar Åsa Stanaway, Regional projektledare vid Västmanlands Kommuner och Landsting.

– Totalt kan vi testa 27 företag i år. 21 är redan anmälda så det finns sex platser kvar. Vi räknar med att de sista platserna fylls upp inom ett par veckor, intresset är stort och flera intresseanmäl-ningar har kommit in som vi håller på att följa upp, fortsätter Åsa Stanaway.

Internationella förebilder
Arbetet bakom kulisserna har varit intensivt och ambitiöst. På nationell nivå har man ägnat mycket tid och kraft på att lära av de bästa, hitta inspiration och använda sig av världens bästa kompetens. Visit Scotland, Green Tourism Business Scheme och Nya Zeeländska QualMark är några av dem som bidragit i processen.

– Det svenska systemet blir frivilligt för näringen och bygger på regelbunden rådgivning och tester enligt fastställda kriterier, berättar Christian Åberg, Rådgivare vid Västsvenska Turistrådet.

Märkningen ska kunna fungera parallellt med annan kvalitetsmärkning. En 5-gradig skala från ”acceptabel” till ”världsklass” ska stimulera förtagen till ett ständigt förbättringsarbete.

– Målet är att bygga världens bästa kvalitets- och hållbarhetssystem, säger Henrik Wester.

Mer information och kontakt:
För intervju med deltagande företag kontakta Åsa Stanaway.

Information om satsningen i Sörmland och Västmanland.
Information om den nationella satsningen.

Sörmlands och Västmanlands representant i den nationella styrgruppen: Henrik Wester, henrik.wester@vkl.se / 021-39 79 59.

Regional projektledare: Åsa Stanaway, asa.stanaway@vkl.se / 021-39 79 50.

Nationell kontakt: Christian Åberg, christian.aberg@vastsverige.com / 0705-43 20 17

Studieresa till Skottland med fokus på kvalitet och en hållbar besöksnäring, Reflektioner från STUA

Igår kväll landade jag och Mickan och de övriga på Stockholm Skavsta Flygplats (de flesta av de ca 35 deltagarna i alla fall) efter tre dagar fyllda med ny kunskap, inspiration och möten i Edinburgh, Skottland.

Resans syfte var att lära deltagande företag, organisationer och personer från besöksnäringen i Sörmland och Västmanland mer om kvalitets- och hållbarhetsarbete inom besöksnäringen, samt att de skulle inspiration kring hur de arbetar med frågorna i Skottland. Visit Scotland är involverade och deras modell för kvalitetssäkring har använts och ska utvecklas i projektet Hållbar besöksnäring, som genomförs med Västsvenska turistrådet och där Sörmland/Västmanland deltar som ett av pilotregionerna. Studieresan till Skottland genomfördes av Sörmlands turismutveckling AB och Turismfunktionen på Västmanlands kommuner och landsting i projekten Hållbar besöksnäring och Open Doors…//

//… En mycket KUL studieresa – Kreativ Utvecklande och Lärorik (och Lönsam på sikt)! Vill du veta mer om Hållbar besöksnäring och hur arbetet går vidare med att skapa ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssystem för svensk besöksnäring, delta även i seminariet den 8 december i Västerås.

Läs hela inlägget på STUAs blogg.

Studieresa till Skottland med fokus på kvalitet och en hållbar besöksnäring

Vad är då en hållbar besöksnäring? I projektet Hållbar besöksnäring definieras det så här: ”En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar, och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer”.

Under tre dagar reser företag, organisationer och personer från besöksnäringen i Sörmland och Västmanland till Edinburgh för att lära sig mer om kvalitets- och hållbarhetsarbete, samt för att få inspiration kring hur de arbetar med frågorna i Skottland. Visit Scotland är involverade och deras modell för kvalitetssäkring har använts och ska utvecklas i projektet Hållbar besöksnäring, som genomförs med Västsvenska turistrådet och där Sörmland/Västmanland deltar som ett av pilotregionerna. Studieresan till Skottland genomförs av Sörmlands turismutveckling AB och Turismfunktionen på Västmanlands kommuner och landsting i projekten Hållbar besöksnäring och Open Doors. Under resan kommer deltagarna bl a få lära sig mer om:

* Kvalitetssäkring. Visit Scotlands Gordon Morrison berättar om hur ett hemligt besök på en anläggning går till. Vad tittar man efter? Vad är kvalitet och hur skiljer man på kvalitet och personlig smak? Hur kan en satsning på kvalitet öka dina intäkter och vad ska du prioritera?

* Besök och arbete i par för att genomföra ett hemligt besök. Deltagarna använder Visit Scotlands bedömningsunderlag och planerar besök på Mary Kings Close eller Royal Yacht Britannia.

* Efter besöket diskuteras i grupp och deltagarna drar lärdom kring besöken. Vad är det som givit dessa attraktioner just den märkning de fått? Hur skulle de kunna bli ännu bättre? Hur kan vi ta lärdom av vad vi sett och föra över det till våra svenska förhållanden? Vilka områden känns utifrån ett besökarperspektiv särskilt viktiga att kvalitetssäkra? Får vi någon inspiration för den egna verksamheten?

* Andrea Nicholas från Green Business Tourism Scheeme, som är Skottlands sätt att arbeta aktivt för en mer hållbar besöksnäring, berättar mer under ett seminarium.

* Sista dagen delas gruppen i två och deltar antingen i ett seminarium med Vicki Millier, ansvarig för local marketing på Visit Scotland. Diskussioner kring turistbyråernas roll i respektive land med erfarnhetsutbyte och inspiration. Kommer turistbyråernas roll förändras i framtiden? Hur kan/ska offentlig verksamhet skapa förutsättningar för ökad kvalitet och hållbarhet i besöksnäringen eller i ett seminarium med Eva McDiarmid från Association of Scottish Visitor Attractions med diskussioner kring hur företag kan samverka och paketera sina produkter för ökad lönsamhet men med kvalitet och hållbarhet i fokus.

Läs mer om hållbar besöksnäring

Läs mer om Open Doors

Studieresa Edinburgh Skottland – inbjudan

Ett kvalitets- och hållbarhetssystem för svensk besöksnäring är under framtagande och den modell som används av Visit Scotland ligger som förebild.

Västmanland-Sörmland utgör en av de pilotregioner som är med i utvecklingsarbetet. Därför genomför vi under hösten en studieresa för företagare och tjänstemän inom besöksnäringen som är intresserade av att veta mer! På programmet står seminarier med Visit Scotland och Green Business Tourism Scheme. Dessutom kommer vi att inspireras genom att besöka några attraktioner där man varit särskilt duktiga på att arbeta med kvalitet och hållbarhet. Vi får också möjlighet att resonera om hur Västmanland-Sörmland ska gå vidare för att bli ett föredöme för en hållbar besöksnäring i Sverige!

När: 23-26 oktober 2011
Var: Edinburgh, Skottland
Hur: Gemensamt program under vistelsen. Resa till och från Edinburgh på egen hand.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig senast den 22 augusti. Antalet platser är begränsat och intresset är stort, först till kvarn…

Tre intensiva dagar för hållbar besöksnäring!

I söndags inleddes en tre dagar lång och mycket lärorik rundresa inom ramen för projektet Hållbar Besöksnäring som Västmanland/Sörmland deltar i tillsammans. Rob Cullen från Visit Scotland och Christian Åberg som leder projektet på nationellt plan var på besök.

Rob Cullen är Quality Advisor Manager för Visit Scotland och har anlitats för att dela med sig av sina gedigna kunskaper om kvalitetssäkring. Skottland har ett av världens bästa kvalitetssäkringssytem för företag inom besöksnäringen och är en av de internationella förebilderna när vi nu arbetar på att ta fram en svensk modell.

Under besöket fick vi möjlighet att bland annat möjlighet testa  kategorisering av småskaligt boende i praktiken. Ett antal mindre boendeanläggningar i Västmanland och Sörmland besöktes. Två hemliga besök inom kategorierna boende och attraktion genomfördes också. Det var mycket lärorikt att se hur ett sådant besök går till och hur enormt professionell Rob Cullen var i sin efterföljande rådgivning till dessa företag. Syftet med hemliga besök är att identifiera möjligheter till förbättringar utifrån ett kundperspektiv och genom rådgivning hjälpa företag att uppnå en högre grad av nöjda kunder – och därmed förstås även ökade intäkter!

En av höjdpunkterna på det tre dygn långa besöket var det öppna seminarium som hölls i Eskilstuna under måndagen. Nästan 40 intresserade företagare, tjänstemän och politiker lyssnade på Christian Åberg som berättade om arbetet med att ta fram en svensk modell och Rob Cullen som visade hur de arbetar i Skottland.

Arbetet fortsätter nu under ledning av initiativtagarna Västsvenska Turistrådet och i samarbete med Visit Scotland, Tillväxtverket, VisitSweden, Statens Fastighetsverk och de tre särskilt utvalda pilotregionerna Västmanland/Sörmland, Småland och Jämtland/Härjedalen.

Ta gärna en titt på presentationerna från seminariet
Hållbar besöksnäring
VisitScotland Quality Assurance
Quality Assurance – Assessment Process
Introduction to QA Scoring
Small Serviced Example Scottish GradingSheet

I Västmanland/Sörmland är Åsa Stanaway projektledare och hon tar gärna mot frågor och synpunkter på:
Telefon 021-39 79 50
E-post asa.stanaway@vkl.se